Därför kritiserar vi regeringens nya upphandlingslag

NYHET Publicerad

KOMMENTAR I den pågående debatten om förslaget till ny upphandlingslagstiftning så framställs det gärna som om kritik mot lagförslaget är att likställa med att man inte vill ha sund konkurrens, schyssta villkor och att man inte står upp för kollektivavtalen. Svenskt Näringsliv menar att det är en missvisande bild.

Carina Lindfelt

Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad.

Foto: SÖREN ANDERSSON
Birgitta Laurent

Birgitta Laurent, upphandlingsexpert.

Svenskt Näringslivs kritik bygger på följande fyra delar.

1. Företagarperspektivet: Förslaget leder till mer krångel för företagarna

Redan idag är Sverige tillsammans med Portugal de länder inom EU där små och medelstora företag får minst andel av de offentliga affärerna. Flera remissinstanser har pekat på att de föreslagna reglerna ytterligare kommer att försvåra för dessa företag. Det kommer att gå ut över den lokala arbetsmarknaden och därmed välfärden i många kommuner. Vi vet att många av de nya jobb som skapas och mycket av vår innovationskraft finns bland de små och medelstora företagen. Att ytterligare försvåra för dem vore ett dråpslag mot sysselsättning, välfärd och innovationsförmåga.

2. Försvårar utvecklingen av kollektivavtalen och hotar svenska modellen

Förslaget innebär ett hot mot den svenska modellen som bygger på frivillighet. Om parterna inte är tvingade att se till att avtalen är attraktiva för både arbetsgivare och arbetstagare så kommer pressen på att kontinuerligt utveckla avtalen att försvinna. När det i princip blir ett tvång att teckna kollektivavtal för att komma in på en marknad som omsätter minst 650 miljarder kronor om året minskar Svenskt Näringslivs möjligheter att driva frågan om modernisering av avtalen vilket på sikt kommer att bli katastrofalt för den svenska modellen.

En annan bärande idé i den svenska modellen handlar om att det är parterna själva som tar fram, tecknar och tolkar avtalen. Med den föreslagna lagstiftningen skulle nästan 4000 myndigheter ges rätt att gå in och tolka parternas avtal.  Det är ett avgörande ingrepp i den svenska modellen och skulle kraftigt urholka dess betydelse.

3. Det juridiska perspektivet: Förslaget innebär mer juridiskt krångel

Flera remissinstanser har, tillsammans med Svenskt Näringsliv, varnat för ökat juridiskt krångel om förslaget blir verklighet. Lagförslaget är svårtolkat även för juridisk expertis. Detta leder till rättsosäkerhet och ökar också risken för överprövningar och långdragna upphandlingsprocesser. Redan idag tycker många företag att det är för krävande att lämna anbud vid offentliga upphandlingar vilket visas av att det vanligaste är att det bara inkommer två anbud. Enligt EU:s granskningar inkommer det endast ett (1) anbud i 11 % av upphandlingarna i Sverige. Snittet för EU-länderna ligger på 5 % upphandlingar där det bara kommer in ett anbud. Med ökat juridiskt krångel så kommer viljan lämna anbud minska ytterligare. Det leder till sämre konkurrens och därmed till sämre priser och kvalitet.

4. Upphandlarperspektivet: Mer krångel för upphandlarna

Ute i kommuner och landsting är många upphandlingsavdelningar hårt belastade. Med den föreslagna lagen kommer deras arbete bli än svårare. Det finns nästan 700 kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden som man skulle behöva hålla koll på. Om en kommun ska ställa arbetsrättsliga krav vid en byggupphandling måste man ange avtalsvillkor för alla inblandade yrkeskategorier. På ett bygge kan det finnas 20 – 30 olika yrkeskategorier med olika kollektivavtal att hålla reda på. Dessutom är det inte säkert att den upphandlande myndigheten får tillgång till avtalen. Upphandlarna behöver alltså lära sig den komplicerade arbetsrätten vid sidan av upphandlingsrätten så att man kan tolka och utvärdera olika lösningar avseende till exempel försäkrings- och pensionsupplägg. Gör man det inte rätt riskerar upphandlingen att överprövas.

Redan idag upplevs lagstiftningen så komplicerad så att en del kommuner väljer att hellre utföra tjänster i egen regi. Vi har till och med sett exempel på hur kommuner väljer att köpa och föda upp egna kor då man tycker att det är för svårt att genomföra upphandlingar där man säkerställer att köttet är producerat i enlighet med svenska djurskyddsregler. En krångligare upphandlingslagstiftning riskerar att krympa den offentliga marknaden vilket leder till sämre förutsättningar för företagen och sämre användning av skattemedlen. Det gynnar ingen.

De delar av den föreslagna lagen som Svenskt Näringsliv är kritiska mot har tillkommit på regeringens initiativ och går utöver det som EU kräver. Därmed kan vi konstatera att det även utan de skadliga delarna som regeringen vill införa går att möta EU:s krav på nya upphandlingsregler. För att komma åt oseriösa företag behöver upphandlande myndigheter bli mer professionella i sin upphandlingsverksamhet samtidigt som vi tillsammans måste arbeta för att ta fram system för kontroll och uppföljning som fungerar för alla parter.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.