Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

NYHET Publicerad

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.

Rickard Andersson

Rickard Andersson är projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.

Den stora bostadsbristen som råder runt om i Sverige fick Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att ta initiativ till en ramavtalsupphandling av flerbostadshus. SKL genomförde upphandlingen i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral och dess dotterbolag AffärsConcept. Upphandlingsförfarandet som valdes var konkurrenspräglad dialog som innebär att leverantörer bjuds in till att delta i upphandlingen och att dialog förs mellan den upphandlande myndigheten och de potentiella leverantörerna.

– Vi valde konkurrenspräglad dialog för att kunna bolla med leverantörerna om vilka krav som borde ställas och hur funktionskraven kunde utformas för att uppnå bästa resultat. Dialogen har varit väldigt värdefull och lärorik för oss. Vi har exempelvis lärt oss mer om vilka krav som är kostnadsdrivande, säger Rickard Andersson, upphandlingskonsult på AffärsConcept och projektledare för upphandlingen.

Arbetet med upphandlingen startade med att SKL Kommentus genomförde en förstudie där de kartlade behovet av nya bostäder och undersökt vilka lösningar som finns på marknaden. De tittade även på liknande initiativ som har genomförts tidigare, bland annat kollade de på SABO:s tidigare upphandling av flerbostadshus.  

Efter förstudien inleddes den konkurrenspräglade dialogen. När SKL Kommentus började prata med de potentiella leverantörerna konstaterade de tidigt att det vore mest effektivt om de kunde återupprepa byggprocessen, exempelvis genom industriell tillverkning. På så sätt sparas både tid och pengar. De kom även fram till att de skulle ställa funktionskrav istället för att exempelvis detaljstyra husens mått, ytskikt och utformning. Här togs även beslutet att dela upp upphandlingen i två delar, med ett avtal för flerbostadshus med 2-4 våningar respektive 4-6 våningar.

– Genom dialogen med leverantörerna lärde vi oss bland annat att de leverantörer som har egna byggsystem ofta inte kan lämna anbud i upphandlingar med detaljerade krav. Det beror på att det är svårt för företagen att anpassa sina system efter en specifika upphandling och att priset i anbudet blir högt. Vi lät därför funktion gå före detaljstyrning i den här upphandlingen och försökte även ställa så få krav som möjligt, säger Rickard Andersson.

Synpunkter från leverantörerna

Småländska Hjältevadshus blev rankade som etta i upphandlingen av flerbostadshus i 2-4 våningar. Företaget brukar inte delta i offentliga upphandlingar men blev intresserade av att delta i SKL:s upphandling när de hörde hur den var upplagd.

– Dialogen är det bästa med upphandlingen och gav oss möjlighet att ge synpunkter och påverka kraven som skulle ställas. Ett exempel är att i början av arbetet pratades det om att bostäderna skulle vara tillfälliga och gå att demontera men i slutänden blev det permanenta bostäder. Det beror mycket på att vi leverantörer upplever att det är permanenta bostäder som kommunerna efterfrågar, säger Mikael R Olsson, marknads- och försäljningschef på Hjältevadshus.

För Hjältevadshus betyder upphandlingen att företaget kan expandera och starta upp ytterligare en fabrik. Ramavtalet har redan resulterat i nya beställningar.

– Upphandlingen har gett oss förutsättningar att växa samtidigt som affären gör att vi står mer stabilt inför framtid konjunktursvängningar. Vi har fått beställningar av kommunerna i Nyköping och Mariestad och för samtal med omkring 40 andra kommuner, säger Mikael R Olsson.

I den andra delen av upphandlingen som rör flerbostadshus med 4-6 våningar rankades det norrländska företaget Lindbäcks Bygg som etta. De har tidigare varit leverantör på SABO:s ramavtal på flerbostadshus och ser den här upphandlingen som en vidareutveckling av det ramavtalet. De är nöjda med att dialogen har varit i fokus. 

– Det märktes redan i det första mötet som SKL Kommentus anordnade att dialogen stod i centrum och att de var intresserade av våra synpunkter. Vi är väldigt nöjda med sättet som SKL Kommentus har agerat på och hur arbetet med upphandlingen har gått till på, säger Mikael Thorgren, affärsområdeschef Norr på Lindbäcks Bygg.

För Lindbäcks Bygg betyder affären att företaget kan fortsätta växa och få nya kunder.

– Större avtal som det här ger oss en trygghet i att belägga vår produktion som nu kommer att dubbleras de närmsta åren där vi efter 2020 kommer att ha kapacitet att årligen bygga cirka 2 500 lägenheter. Avtalet kommer även stärka oss i vårt arbete att bli en mer nationell aktör, säger Mikael Thorgren.

Ett gott resultat

Från SKL och SKL Kommentus sida är man väldigt nöjda med upplägget och resultatet av upphandlingen.

– Genom att vi samarbetat med tänkbara leverantörer och använt oss av referensgrupper med bland andra arkitekter, Sveriges Byggindustrier och SABO, så har vi fått fram ett ramavtal med bra och fina bostäder, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

– Vi är väldigt nöjda med att vi har uppnått de mål som vi hade satt upp för upphandlingen: prisvärda flerbostadshus med kort byggtid. Det är mycket möjligt att vi kommer fortsätta arbeta på det här sättet med dialog och funktionskrav i fler upphandlingar, säger Rikard Andersson.

Leverantörerna är också belåtna med upphandlingen och det tecknade ramavtalet.

– Vi kan tänka oss att delta i fler upphandlingar efter att vi nu deltagit i den här. Upphandlingen har även gett oss bättre kontakt med kollegorna i branschen och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla byggprocessen, säger Mikael R Olsson.

– Ramavtalet sparar både tid och pengar åt kommuner och kommunala bostadsbolag eftersom förarbetet redan är gjort. Det blir helt enkelt väldigt lätt för de att bygga bostäder. Det är den stora samhällsnyttan med upphandlingen, säger Mikael Thorgren.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.