Kaos kan följa av upphandlingskrav

NYHET Publicerad

AFFÄRER Skarpare upphandlingslagstiftning är på gång. Höga sociala krav riskerar att stänga ute företag från att delta i anbudsförfarande. Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv, varnar för dyrare och sämre offentliga inköp.

Birgitta Laurent

Birgitta Laurent, expert på upphandlings- och konkurrensfrågor.

Regeringen föreslår tuffare sociala krav i samband med inköp i stat, kommuner och landsting. Av en proposition framgår att leverantören, om det anses nödvändigt, måste uppfylla villkor enligt kollektivavtal vad gäller lön, semester och arbetstid. Myndigheten ska också kunna ställa krav på försäkringar och pensioner. Det är dock inte obligatoriskt.

På så sätt hoppas regeringen sätta stopp för företag som inte ger sina anställda rimliga villkor, då de deltar i offentlig upphandling.

– Social hänsyn är inget nytt. Vad regeringen gör är att bryta ut de arbetsrättsliga villkoren och sätta dem i fokus vid offentliga upphandlingar. Men mycket är fortfarande oklart, säger Birgitta Laurent, expert på upphandlings- och konkurrensfrågor.

Hon konstaterar att det inte finns några siffror som visar hur vanligt det är med till exempel lönedumping och illojal konkurrens i samband med upphandlingar och anser att det måste utredas närmare.

Svenskt Näringsliv ser flera problem med förslaget. En svårighet är att upphandlande myndigheter ges rätten att tolka och bedöma parternas avtalade kollektivavtal för att förstå vilka krav de kan ställa. Förutom att ett sådant regelverk lämnar ett stort utrymme för godtycke, så leder lagstiftningen till ökad administration och mer krångel för såväl upphandlare som anbudsgivare.

– Dessutom gör ökade krav det mindre attraktivt för små och medelstora företag att delta i upphandling, vilket försämrar konkurrensen, tillväxten av jobb och innovationsklimatet. Resultatet är dyrare och sämre upphandlingar, säger Birgitta Laurent.

Att tusentals upphandlande myndigheter var och en gör sin egen tolkning av kollektivavtal och att en huvudentreprenör måste ha koll på avtal och arbetsrätt hos alla sina underleverantörer riskerar att undergräva den svenska arbetsmarknadsmodellen. Till detta kommer att kraven måste vara proportionella i förhållande till det som ska upphandlas. Annars finns risk för överprövningar, anser Svenskt Näringsliv.

– En väg att gå är att huvudentreprenören tecknar avtal med underleverantör i första ledet som i sin tur ingår avtal med entreprenörer längre ner i kedjan, säger Birgitta Laurent.

Även Lagrådet är kritiska. Förslaget beskrivs som illa skrivet, svårtolkat och kontraproduktivt.

Sammantaget leder det fram till en situation som gör det svårt för framför allt småföretag att konkurrera om offentliga kontrakt i fortsättningen. Ofta måste ägaren, tillika vd, göra jobbet själv. Medan storföretag i större omfattning har tillgång till juridisk expertis.

I en debattartikel hävdar Almega, tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation, att förslaget straffar seriösa företag som utestängs från upphandlingar och i värsta fall driver dem från landet.

Den stora faran är att offentliga upphandlare får svårt att ställa krav på anbudsgivare på grund av en svårtolkad lagtext, menar Birgitta Laurent.

– I värsta fall leder det till att verksamhet drivs i egen regi istället för att läggas ut på entreprenad eller att man lämnar spelplanen öppen för oseriösa företagare eftersom upphandlare inte har möjlighet att följa upp sina komplicerade krav, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.