Kollektivavtal vid upphandling ett fackligt beställningsjobb

NYHET Publicerad

AFFÄRER Att regeringen överväger att ställa kollektivavtalsliknande krav vid offentlig upphandling ser Nils Karlson, vd för forskningsinstitutet Ratio, som ett stort problem. Det är ett ingrepp i den svenska modellen och utestänger nya, innovativa företag från offentlig upphandling, anser han.

Nils Karlson, chef för Ratio, Näringslivets forskningsinstitut.

Nils Karlson är chef för det fristående forskningsinstitutet Ratio.

– Det är ett beställningsjobb från fackföreningar, som är djupt problematiskt.

Nils Karlson, docent och vd för det fristående forskningsinstitutet Ratio, ger sin förklaring till vad som ligger bakom regeringens förslag att ställa högre sociala krav på företag vid offentliga upphandlingar.

Han ser det som ett ingrepp i den svenska modellen, att upphandlare ska tolka kollektivavtal. Modellen bygger på att parterna utvecklar och tar ansvar för attraktiva kollektivavtal.

– De flesta företag i Sverige är små och medelstora, många av dem har inte ens kollektivavtal. Förslaget stänger effektivt ute nya, innovativa företag från offentliga affärer. Dessutom förstärker kollektivavtalslikande villkor den starka centraliseringstendensen i upphandlingssystemet, så det här är ingen bra väg att gå.

Offentlig sektor köper in tjänster och varor av många slag, allt från till exempel it-system och kylskåp till hotellnätter och konferenslokaler till ett sammanlagt värde av drygt 700 miljarder kronor per år.

– Det är en viktig marknad för svenska företag. Många branscher berörs, inte bara välfärdssektorn, säger Nils Karlson.

Sverige avviker från majoriteten av EU:s medlemsländer genom att, efter Portugal, ha lägst andel SME-företag som vinner offentliga kontrakt, enligt en EU-undersökning. Förklaringen är en starkt centraliserad upphandling och ramavtal med ett fåtal företag. Trenden är storskalighet. Upphandlingarna växer, värdet stiger, vilket gynnar storföretag, enligt Nils Karlson.

– Det kanske effektiviserar upphandlingsproceduren på kort sikt, men i ett längre perspektiv får det den olyckliga konsekvensen att det endast är större företag som uppfyller kraven. Dessutom undergrävs kvalitet och kostnadskontroll.

Att reglerna kring offentlig upphandling är krångliga är ingen garanti för att varor blir billigare. Risken att göra misstag är stor. Experter på området utesluter inte att det finns avtal skrivna mellan privata aktörer och landsting, kommuner eller statliga myndigheter, där priset kan ifrågasättas och blir dyrare än vad som är tänkt.

– Det är ett dysfunktionellt system som inte diskuteras tillräckligt. Vi skulle få en annan kvalitet och prisnivå om fler små och medelstora företag deltog i upphandlingar, säger Nils Karlson.

I takt med att processen blivit mer komplicerad har antalet överprövningar, det vill säga fall där anbudsgivare klagar i domstol på att en upphandling inte gått rätt till, ökat markant. 2005 fick förvaltningsdomstolarna in 1 280 överklaganden om offentliga upphandlingar i domstol. 2015 var de 2 937 stycken.

En statlig utredning från 2011 visar att kompetensen i kommuner, landsting och andra myndigheter kring upphandling och inköp allmänt är låg. Den visar också att upphandlade kontrakt sällan följs upp eller utvärderas och att överklaganden har gjort det svårare för myndigheter att köpa in varor och tjänster. Risken är att upphandlarna accepterar alldeles för dyra upphandlingar bara för att den gått rätt till, utan att se till att det är en bra affär.

Brist på uppgifter om rätt pris och tidigare upphandlingar gör att det också är svårare att jämföra affärer. Statistik behövs för att göra strategiska ställningstaganden som leder till bättre konkurrens och därmed bättre affärer, enligt Ratio.

– Sammantaget får problemen negativ effekt på svensk ekonomi. Innovationsförmågan hämmas likaså utvecklingspotentialen. Dessutom blir det problem med kvalitetssäkring och kostnadskontroll av varor och tjänster, säger Nils Karlson.

Han betonar att det är konkurrens och kommersialisering av varor och tjänster som bygger välstånd långsiktigt.

– Därför bör man tänka över offentliga åtaganden i större utsträckning. Ska politiker och byråkrater bestämma? Det här är en elefant i rummet som aldrig diskuteras.

Nils Karlson vill se mer forskning, jämförande analyser från olika länder. Han konstaterar att vissa lyckas vrida utvecklingen rätt. Ett exempel är Danmark där andelen små och medelstora företag som deltar i offentlig upphandling ökar.

– Det finns förebilder i vår närhet. Dem borde vi titta närmare på.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.