Kommunens krav utesluter företag

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Skellefteå kommun har nyligen avslutat en upphandling av resebyråtjänster. I upphandlingen har de ställt krav som exkluderar ett stort antal leverantörer. ”Jag undrar varför kommunen ställer krav som gör att färre leverantörer kan lämna anbud”, säger vd:n på en lokal resebyrå.

Upphandlingen är värd omkring 600 000 kronor i arvode till den vinnande resebyrån. Kommunen kan inte garantera en viss storlek på uppdraget, men anger att under 2016 uppgick inköpen av resor och hotellbokningar till omkring 16 miljoner kronor. Uppdraget skulle vara en viktig affär för lokala företag men i och med att kommunen ställde krav på att leverantören skulle ha erfarenhet av två uppdrag av motsvarande storlek och karaktär från de senaste tre åren så var det minst ett lokalt företag som inte kunde kvalificera sig. De två uppdragen behövde inte vara utförda i en specifik region eller röra offentlig sektor.

– Genom att ställa kravet exkluderade kommunen ett antal företag från att delta. På vår hemmamarknad i norra Sverige finns det få uppdrag i samma storleksklass som Skellefteå kommuns avtal. Om vi inte har avtal med någon av de större kommunerna så måste vi ha kontrakt med globala företag för att kunna visa upp likvärdiga uppdrag, säger vd:n på en lokal resebyrå som vill vara anonym.

Anders Blom, inköpschef på Skellefteå kommun, menar att de ställde kravet för att kvalificera leverantörer som har möjlighet att klara av uppdraget. Kommunen har många beställare och ville försäkra sig om att resebyråleverantören hade tillräcklig kapacitet och erfarenhet. Det här argumentet kritiseras av vd:n på den lokala resebyrån då hen menar att uppdraget kan hanteras av 1-2 anställda och därmed kan skötas av en mindre aktör.

Remiss av underlaget
Inför upphandlingen skickade kommunen ut upphandlingsdokumentet på remiss till leverantörer som fick lämna synpunkter. En av synpunkterna som kom in handlade om att lokala och mindre företag skulle ha svårt att klara kvalificeringskraven men detta tog kommunen inte hänsyn till då man menade att den externa remissen framför allt var till för att fånga upp eventuella oklarheter. Trots synpunkterna ansåg man sig inte behöva ändra på kraven.

– Vi har skickat ut upphandlingsunderlaget på en extern remiss till leverantörer innan annonsering, i syfte att fånga upp synpunkter och för att undvika oklarheter under upphandlingens gång. Därefter har vi gått igenom inkomna svar och tagit ställning till om kravspecifikationen behöver revideras, eller om andra ändringar kan och ska göras. I slutändan är det våra behov som styr vilka krav vi ställer, säger Anders Blom, inköpschef på Skellefteå kommun.

Den lokala företagaren är frågande till varför kommunen skickade ut remissen när de inte tog hänsyn till leverantörernas invändningar.

– Jag undrar varför kommunen skickade ut underlaget på remiss när de inte tog till sig av synpunkterna. Det borde vara i kommunens intresse att se till att många företag kan lämna anbud så att det blir konkurrens och kommunen kan få det bästa avtalet, säger vd:n på resebyrån.

Kraven utesluter leverantörer
Samtidigt som lokala företag inte kunde kvalificera sig eftersom de inte haft likvärdiga uppdrag de senaste tre åren, så innehöll upphandlingen även krav som gjorde det svårt för internationella och nationella företag att lämna anbud. Upphandlingen innehöll nämligen krav på att leverantören ska erbjuda 24-timmars service med svensktalande personal. Ett krav som även är kostnadsdrivande. Andra upphandlande myndigheter ställer krav på att kundtjänstpersonalen talar exempelvis skandinaviska eller engelska.

Anders Blom, Skellefteå kommuns inköpschef, menar dock att en svensk kundservice är viktig för att undvika missförstånd i akuta situationer.

– En svensktalande kundservice som är tillgänglig inom vissa tider är ett krav för genomförandet av tjänsten. Syftet är att säkerställa att det finns en ömsesidig språklig förståelse och för att undvika fel och missförstånd i samband med resebokningen och -administrationen, säger Anders Blom.

Inte i linje med nya lagen
Vid årsskiftet började en ny upphandlingslagstiftning att gälla i Sverige. De tre nya lagarna bygger på direktiv från EU och ambitionen var bland annat att underlätta för små- och medelstora företag att lämna anbud. Vd:n på den lokala resebyrån upplever att kommunens agerande går åt motsatt håll.

– Om kommunens mål med upphandlingen var att göra det lättare för företag att lämna anbud så har de misslyckats. Synpunkterna som de fick in under remissrundan borde ha fått kommunen att inse orimligheten i deras krav, där de exkluderar mindre resebyråer och de flesta utländska resebyråer, säger vd:n.

Kommunen menar att de undersökte flera tillvägagångssätt för att ge olika typer av företag möjlighet att lämna anbud.

– Inför varje upphandling gör vi en bedömning om upphandlingen går att dela upp och vi har bedömt att det inte är möjligt i denna upphandling på grund av det merarbete som det skulle generera för kommunens administration av resebeställningar. En anbudsgivare har dock alltid möjligheten att ta in underleverantörer för att fullfölja uppdraget, säger Anders Blom.

Anders Blom tillägger att upphandlingen nu är tilldelad och att de fick in sex anbud med god konkurrens samt ett bra resultat.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Så tydliga är kommunerna med sina mål om företagsklimatet

KARLÄGGNING Det ska vara enkelt för en företagare att se vilka mål kommunen satt upp för att förbättra företagsklimatet. Svenskt Näringslivs studentmedarbetare Emma Supponen har genomfört ett projekt där hon kartlagt hur tydliga kommunerna är med sina mål.
NYHET Publicerad:

Drag kring Kungsörs företagsklimat

NÄRINGSLIVSTRATEGI Kungsörs kommun har klättrat 89 steg på kommunrankingen de senaste två åren, med ett ordentligt kliv på 68 placeringar sedan i fjol. Det gör Kungsör till den sjunde bästa klättraren 2018. ”Vi har haft ett medvetet fokus”, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Skogsägare stämmer staten för utebliven ersättning

ÄGANDERÄTT Staten har slutat att ersätta skogsägare i fjällnära områden. Frågan ställs nu på sin spets i ett ärende i Mark- och miljödomstolen i Umeå.
NYHET Publicerad:

"Problemet att politiker inte förstår våra behov"

FÖRETAGARDAGEN Kompetensförsörjning, skatter och integration var några frågor i fokus när företagare, politiker och experter träffades under årets ”Företagardag” i Näringslivets Hus. Ett problem som lyftes var att politiker och företagare lever i olika världar.
NYHET Publicerad:

Debatt: Kompetens i klassrummen kräver nytänkande

DEBATT I dag, den 26 november, lanseras Svenskt Näringslivs rapport ”Handlingskraft kan lösa lärarkrisen” där sex skribenter har fått i uppdrag att tänka fritt kring möjliga vägar för att förbättra kompetensförsörjningen, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert och Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Försämrat företagsklimat i Stockholm kräver nysatsning

BÄTTRE VILLKOR I senaste rankingen av företagsklimatet rasade Stockholm till en 123:e plats. Nu vill Stockholms nya blågröna styre skapa en ny näringslivstrategi. "Jag ser den nya strategin som en bra början på ett arbete där politiker och tjänstemän får förståelse för företagens behov", säger vd Jan Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Drop-in för företagare förenklar

FÖRETAGSKLIMAT Istället för att vänta på att företagarna hör av sig med frågor tar näringslivskontoret i Krokom initiativ till öppna möten. Satsningen "Näringslivskontoret med vänner" ger svar direkt på plats.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Linköping sätter fokus på företagandet

FÖRETAGSKLIMAT Ett bättre företagsklimat blir ett prioriterat område för det nya styret i Linköping. Den som ska leda arbetet har själv drivit företag sedan 2005. ”Jag har varit med och startat företag från grunden och upplevt allt man kan uppleva som företagare”, säger kommunstyrelsens nya ordförande Niklas Borg (M).
NYHET Publicerad:

För första gången når Falkenberg topp-tio

RANKINGEN År efter år har Falkenbergs kommun successivt klättrat uppåt på kommunrankingen. 2010 passerades topp-50-gränsen och i år hamnade kommunen för första gången i det absoluta toppskiktet med en tiondeplacering.
NYHET Publicerad:

Klättraren Piteå firar men jobbar för att bli bäst

RANKINGEN Näst störst kliv på kommunrankingen efter Strömstad gör Piteå. Med en klättring på 86 steg är stämningen i kommunen god. Men det här är bara början. "Nu har vi firat färdigt, vi ska smälta resultatet och börja jobba på att bli bäst i Norrbotten igen. Kan vi sedan hamna bland toppkommunerna i landet, så inte mig emot", säger Peter Palmqvist, näringslivschef i Piteå kommun.
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Industriföretag träffar kvinnor med ledarambitioner

HALLÅ DÄR Madelen Porserud, som tillsammans med tre andra civilingenjörer grundat Female Leader Engineer. Vad går det ut på?
NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat bakom valframgång

RANKING 2018 Centerpartiet gör ett historiskt val och sitter kvar vid makten i Nordmaling. Ett av huvudskälen till den politiska framgången är en långsiktig satsning på företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Höganäs gläds åt framgången – blickar framåt

RANKING 2018 Efter många år i toppen, men utanför prispallen, hittar vi i år Höganäs på tredjeplatsen i kommunrankingen. ”Det är ett jätteroligt kvitto på vårt arbete”, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2018: ”Konkurrensen har hårdnat”

RANKING 2018 Solna toppar för elfte året i rad. Det visar rankinglistan över kommunernas företagsklimat som presenteras idag. ”Många kommuner jobbar intensivt med frågorna vilket är positivt. Samtidigt ser vi en del orosmoln när det gäller de större kommunerna”, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Strömstad årets klättrare

RANKING 2018 Med en förbättring med 89 placeringar är Strömstad den kommun som klättrar mest i rankingen. Från att ha legat på plats 195 ligger kommunen nu på plats 106 och bakom framgången finns strategier och goda relationer med näringslivet.
NYHET Publicerad:

Fler insatser bör göras för att förbättra företagsklimat i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Trots insatser upplever företagen brister i företagsklimatet i Karlskrona. Bland annat behöver dialogen med kommunledningen stärkas och informationen om kommunens service förbättras.