Kommunens krav utesluter företag

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Skellefteå kommun har nyligen avslutat en upphandling av resebyråtjänster. I upphandlingen har de ställt krav som exkluderar ett stort antal leverantörer. ”Jag undrar varför kommunen ställer krav som gör att färre leverantörer kan lämna anbud”, säger vd:n på en lokal resebyrå.

Upphandlingen är värd omkring 600 000 kronor i arvode till den vinnande resebyrån. Kommunen kan inte garantera en viss storlek på uppdraget, men anger att under 2016 uppgick inköpen av resor och hotellbokningar till omkring 16 miljoner kronor. Uppdraget skulle vara en viktig affär för lokala företag men i och med att kommunen ställde krav på att leverantören skulle ha erfarenhet av två uppdrag av motsvarande storlek och karaktär från de senaste tre åren så var det minst ett lokalt företag som inte kunde kvalificera sig. De två uppdragen behövde inte vara utförda i en specifik region eller röra offentlig sektor.

– Genom att ställa kravet exkluderade kommunen ett antal företag från att delta. På vår hemmamarknad i norra Sverige finns det få uppdrag i samma storleksklass som Skellefteå kommuns avtal. Om vi inte har avtal med någon av de större kommunerna så måste vi ha kontrakt med globala företag för att kunna visa upp likvärdiga uppdrag, säger vd:n på en lokal resebyrå som vill vara anonym.

Anders Blom, inköpschef på Skellefteå kommun, menar att de ställde kravet för att kvalificera leverantörer som har möjlighet att klara av uppdraget. Kommunen har många beställare och ville försäkra sig om att resebyråleverantören hade tillräcklig kapacitet och erfarenhet. Det här argumentet kritiseras av vd:n på den lokala resebyrån då hen menar att uppdraget kan hanteras av 1-2 anställda och därmed kan skötas av en mindre aktör.

Remiss av underlaget
Inför upphandlingen skickade kommunen ut upphandlingsdokumentet på remiss till leverantörer som fick lämna synpunkter. En av synpunkterna som kom in handlade om att lokala och mindre företag skulle ha svårt att klara kvalificeringskraven men detta tog kommunen inte hänsyn till då man menade att den externa remissen framför allt var till för att fånga upp eventuella oklarheter. Trots synpunkterna ansåg man sig inte behöva ändra på kraven.

– Vi har skickat ut upphandlingsunderlaget på en extern remiss till leverantörer innan annonsering, i syfte att fånga upp synpunkter och för att undvika oklarheter under upphandlingens gång. Därefter har vi gått igenom inkomna svar och tagit ställning till om kravspecifikationen behöver revideras, eller om andra ändringar kan och ska göras. I slutändan är det våra behov som styr vilka krav vi ställer, säger Anders Blom, inköpschef på Skellefteå kommun.

Den lokala företagaren är frågande till varför kommunen skickade ut remissen när de inte tog hänsyn till leverantörernas invändningar.

– Jag undrar varför kommunen skickade ut underlaget på remiss när de inte tog till sig av synpunkterna. Det borde vara i kommunens intresse att se till att många företag kan lämna anbud så att det blir konkurrens och kommunen kan få det bästa avtalet, säger vd:n på resebyrån.

Kraven utesluter leverantörer
Samtidigt som lokala företag inte kunde kvalificera sig eftersom de inte haft likvärdiga uppdrag de senaste tre åren, så innehöll upphandlingen även krav som gjorde det svårt för internationella och nationella företag att lämna anbud. Upphandlingen innehöll nämligen krav på att leverantören ska erbjuda 24-timmars service med svensktalande personal. Ett krav som även är kostnadsdrivande. Andra upphandlande myndigheter ställer krav på att kundtjänstpersonalen talar exempelvis skandinaviska eller engelska.

Anders Blom, Skellefteå kommuns inköpschef, menar dock att en svensk kundservice är viktig för att undvika missförstånd i akuta situationer.

– En svensktalande kundservice som är tillgänglig inom vissa tider är ett krav för genomförandet av tjänsten. Syftet är att säkerställa att det finns en ömsesidig språklig förståelse och för att undvika fel och missförstånd i samband med resebokningen och -administrationen, säger Anders Blom.

Inte i linje med nya lagen
Vid årsskiftet började en ny upphandlingslagstiftning att gälla i Sverige. De tre nya lagarna bygger på direktiv från EU och ambitionen var bland annat att underlätta för små- och medelstora företag att lämna anbud. Vd:n på den lokala resebyrån upplever att kommunens agerande går åt motsatt håll.

– Om kommunens mål med upphandlingen var att göra det lättare för företag att lämna anbud så har de misslyckats. Synpunkterna som de fick in under remissrundan borde ha fått kommunen att inse orimligheten i deras krav, där de exkluderar mindre resebyråer och de flesta utländska resebyråer, säger vd:n.

Kommunen menar att de undersökte flera tillvägagångssätt för att ge olika typer av företag möjlighet att lämna anbud.

– Inför varje upphandling gör vi en bedömning om upphandlingen går att dela upp och vi har bedömt att det inte är möjligt i denna upphandling på grund av det merarbete som det skulle generera för kommunens administration av resebeställningar. En anbudsgivare har dock alltid möjligheten att ta in underleverantörer för att fullfölja uppdraget, säger Anders Blom.

Anders Blom tillägger att upphandlingen nu är tilldelad och att de fick in sex anbud med god konkurrens samt ett bra resultat.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Här trivs företagen bäst – och sämst

RANKING 2019 Tydlig, tillgänglig och professionell. Så vill många företag att deras hemkommun ska vara. Och alla dessa egenskaper hittar vi hos – just det – Solna. Kommunen är bäst på företagande för tolfte gången i rad, enligt en färsk näringslivsranking.
NYHET Publicerad:

Snabbfotade politiker lyfter Falkenberg i näringslivsranking

RANKING 2019 Det är enkelt att driva företag i Falkenberg, anser Lotta Peltoarvo, en av kommunens entreprenörer. ”Mycket handlar om närheten mellan kommun och företag. Vi känner oss lyssnade på”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Prao omtyckt återvändare till skolan

PRAO Under tre veckor i oktober är det återigen dags för elever från Vara kommuns två högstadieskolor att prova på arbetslivet. Kommunen anses som ett gott exempel på en lyckosam process för att återinföra den lagstadgade praktiska arbetslivsorienteringen för elever.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Landets bästa myndighetskommuner – så tycker företagarna 

FÖRETAGSKLIMAT Tillstånd, tillsyn, bygglov och tillgången till mark och lokaler. Kommuner hanterar frågor som påverkar företagandet på många sätt. Se vilket betyg det lokala näringslivet ger myndighetsutövningen i sin hemkommun.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Här finns bäst förutsättningar för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i landets kommuner har aldrig varit så bra som nu. Samtidigt är skillnaderna stora mellan topp och botten visar årets företagarenkät. ”Fler kommuner presterar bättre, färre fastnar i botten”, konstaterar Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Här betalar företagarna livsmedelsfakturan utan att klaga

FÖRETAGSKLIMAT Surahammar sticker ut i positiv bemärkelse när det gäller myndighetsutövningen. Kommunen har bland annat infört en modell med efterhandsdebitering för sina livsmedelskontroller. "Inte en enda företagare har ifrågasatt varför de har fått en faktura", säger Minal Mistry, ansvarig för miljötillsyn.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Engagerade företag gjorde Strömstads strategiarbete framgångsrikt

FÖRETAGSKLIMAT 2016 började Strömstad ta fram en ny näringslivsstrategi. Två år senare fick kommunen utmärkelsen ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", säger Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Gotland sätter fokus på företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Gotland har länge suttit fast i bottenskiktet i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Vid den senaste mätningen blev det placering 253 bland landets 290 kommuner. Ungefär i detta härad har Gotland befunnit sig under en lång rad år.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

Lågt betyg på företagsklimatet fick Svedala att agera

FÖRETAGSKLIMAT På sju år har Svedala sjunkit från plats 63 till 189 på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. De negativa mätningarna har fått kommunen att reagera, bland annat genom att starta upp ett näringslivsråd och utbilda kommunrepresentanter i bättre bemötande. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till så företagsklimatet förbättras”, säger Thomas Carlsson, näringslivs- och turismutvecklare i Svedala kommun.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten växer snabbast i Jokkmokk

FÖRETAGSKLIMAT Jokkmokk kan stoltsera med Sveriges snabbast växande företagsamhet. Dessutom har kommunen landets sjunde högsta nyföretagsamhet och den tolfte högsta överlevandegraden. "Kommunens uppgift är att möjliggöra, inte att vara ett hinder", säger Stefan Andersson, tillväxtchef i Jokkmokks kommun.
NYHET Publicerad:

Nyföretagsamheten på rekordlåg nivå

FÖRETAGSKLIMAT Samtidigt som Sverige behöver fler och växande företag för att säkra tillväxt och välstånd sjunker andelen personer som väljer att starta företag. "Det är anmärkningsvärt och oroväckande. Nyföretagsamheten för kvinnor är särskilt bekymmersam eftersom den fortsätter att sjunka från en redan låg nivå", säger projektledare Jakob Steinstö.