Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

NYHET Publicerad

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.

Lars Reinius, vd på Fruktleveransen Sverige.
Foto: Picasa

Lars Reinius, vd på Fruktleveransen Sverige.

Fruktleveransen Sverige lämnar regelbundet anbud på offentliga upphandlingar. Idag levererar de fruktkorgar på prenumeration till både privata företag och offentliga kunder i Stockholmsområdet. Allt oftare stöter företaget på underliga krav, som många gånger krockar med varandra, i offentliga upphandlingar. Kraven gäller allt från hur frukten ser ut och leveranstider till omfattande miljökrav. Dessa krav gör att leverantörerna blir allt mer ointresserade av att lämna anbud.

– När de upphandlande myndigheterna ställer idiotiska krav i sina upphandlingar så tar det bort viljan att lämna anbud. Som företagare ifrågasätter man varför vi lägga ner tid på att lämna anbud när det är slumpen som avgör vilken leverantör som vinner, säger Lars Reinius, vd på Fruktleveransen Sverige.

Han nämner en upphandling där alla leverantörer skulle lämna två referenser i sina anbud. Referenserna skulle kontaktas av den upphandlande myndigheten under ett par specifika dagar. Det var omöjligt för företagen att kräva att referenserna skulle vara 100 procent tillgängliga under dessa dagar. Resultatet blev att av de leverantörer som hade lämnat anbud så var det endast Fruktleveransens referenser som var tillgängliga och svarade när myndigheten ringde. Detta gjorde att alla andra anbud diskvalificerades och Fruktleveransen vann utan att ha lägst pris.

Prisdrivande krav

Ett annat exempel på ett underligt krav är att offentlig sektor ställer krav på att frukten ska vara klass 1-märkt. Frukten i denna märkning är den dyraste. Det här kravet kan ifrågasättas eftersom det inte har med färskhet och smak att göra. Frukten i denna kategori får inte vara sneda päron eller lite skeva äpplen. Framför allt får frukten inte avvika i storlek med mer än +/- 5 millimeter.

I tider när det pratas allt mer om matsvinn och livsmedelsbutiker uppmanar kunderna att köpa frukt och grönsaker som avviker i formen, men som smakmässigt inte har några fel, så tycker Fruktleveransen Sverige att det är underligt att offentlig sektor går åt helt motsatt håll. Inga av företagets privata kunder ställer kravet. Lars Reinius frågar sig varför offentligt anställda inte kan äta frukten om ett av äpplena är 10 mm större än det andra i samma korg eller ett päron med lite sned form.

– Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Jag som skattebetalare är frågande till varför de offentliga beställarna inte tänker mer kostnadseffektivt. Kan de bara åka första klass på flyget också? Den stora skillnaden mellan de olika klassificeringarna har ju inget med färskheten och smaken att göra, utan reglerar bara fruktens utseende, säger Lars Reinius, vd på Fruktleveransen Sverige.

Höga miljökrav

Ett område där kraven har ökat mycket under de senaste åren är miljö. Idag innehåller upphandlingarna ofta flera sidor med olika miljökrav, exempelvis att 30 procent av bränslet ska vara återvunnet och att förarna ska vara utbildade i eco-drivning.

När sedan leverantören har sett till att den uppfyller alla miljökrav så kan upphandlingen innehålla krav som krockar med miljökraven. Ett exempel är upphandlande myndigheter som kräver att frukten ska levereras till alla avlämningspunkter mellan 8-10 på måndag morgon med böter om det missas. Det blir svårt för leverantörerna att klara av kravet när myndighet har omkring 100 avlämningspunkter runt om i Stockholm. Om företaget ska klara av att leverera frukten till samtliga adresser på två timmar så behöver de fem gånger fler lastbilar än om de fick möjlighet att leverera under en hel dag.

– Det är inte logiskt att leverantören bara får ett par timmar på sig och därmed måste mångdubbla utsläppen jämfört med om leveransen hade fått ske under kontorstid. Förstår inte de upphandlade myndigheterna att kravet går emot deras miljökrav?, säger Lars Reinius, vd på Fruktleveransen Sverige.

Andra orimliga krav

En annan upphandlande myndighet sa att priset på frukten som anges i anbudet får justeras utifrån Statistiska centralbyråns konsumentprisindex för livsmedel. Lars Reinius frågade varför myndigheten inte gick efter underkategorin frukt istället för kategorin livsmedel. Svaret han fick var att priset på frukt hade ökat så mycket att myndigheten tyckte att det blev för dyrt. Det betyder att om det blir straffskatt på kött så gynnar det leverantörerna men sjunker priset på margarin kan fruktkorgen bli olönsam.

Det blir allt vanligare att upphandlande myndigheter kräver att leverantörerna kontrollerar sina underleverantörer. Men för Fruktleveransen Sverige straffade det sig i en upphandling.

– En stor offentlig köpare, som har varit i stora skandaler under det senaste året, diskvalificerade oss för att vi i vår kvalitetsprocess beskrev att vi utvärderade underleverantörer. De drog slutsatsen att vi avsåg att lägga ut leveransen på entreprenad. Att vi utvärderar leverantörer när vi exempelvis köper bilar och energi ville de inte förstå och ansåg att vinnaren av upphandlingen minsann hade egna bilar och energi. Vi lärde oss att man inte ska argumentera med idioter – de drar ner en till sin nivå och spöar dig med erfarenhet, säger Lars Reinius, vd på Fruktleveransen Sverige.

Hoppas på bättring

Inför kommande upphandlingar hoppas Lars Reinius på en förändring. Han vill att de upphandlande myndigheterna ser över vilka krav de ställer och att de blir mer medvetna om hur deras olika krav påverkar priset i anbuden.

– Vi och kollegorna i branschen har börjat tröttna på hur kraven ställs och att de upphandlande myndigheternas brist på kompetens. Om inte situationen blir bättre kommer allt fler företag att sluta lämna anbud, säger Lars Reinius, vd på Fruktleveransen Sverige.

Högre kvalitetskrav pressar slutpriset uppåt

För att inte hamna i en situation där det offentliga betalar mer än nödvändigt för en vara eller tjänst är det viktigt att överväga varje krav noga, enligt upphandlingsexpert Birgitta Laurent.

Hon poängterar följande:

– Påbörja en dialog med marknadens aktörer i god tid innan upphandlingsdokumenten färdigställs. En sådan dialog är särskilt viktig om upphandlande myndighet saknar kunskap om det som ska upphandlas och/eller av aktuell prisbild.

– Innan ett krav ställs bör upphandlaren fråga sig, är kravet nödvändigt att ställa för inköp av en sådan vara eller tjänst som motsvarar behovet? Om svaret på frågan är ja, hur ska kravet formuleras så att det blir proportionellt i det specifika fallet?

 

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.