Rörigt värre med ny upphandlingslag

NYHET Publicerad

OFFENTLIGA AFFÄRER Snårigt och komplicerat. På tvärs med kollektivavtal och i strid med grundläggande rättsprinciper. Regeringens förslag till ny upphandlingslag får vittgående konsekvenser på en rad områden, visar en ny rapport från Almega. 

Ellen Hausel Heldahl

Ellen Hausel Heldahl

Stefan Holm

Stefan Holm

Foto: Nicklas Mattsson

Det kom ett mejl till redaktionen. Avsändare var Almega som i en bifogad rapport går bakom allmänna, svepande formuleringar och tränger djupare in i regeringens förslag om tuffare arbetsrättsliga krav för offentliga upphandlingar.

Tjänsteföretagens företrädare sparar inte på krutet. Förslaget får kritik på flera punkter. Förutom att det är ett allvarligt ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen, så är propån krånglig, dyr, otydlig och illa genomtänkt, anser Almega.

Av slutsatserna, som advokatfirman Lindahl presenterar på uppdrag av Almega, framgår att förslaget dels strider mot kollektivavtal, dels får konsekvenser som är svåra att förutse och skapar oreda och förvirring.

Stefan Holm, näringspolitisk expert på Almega, anser att rapporten tydligt visar att konsekvenserna av lagförslaget är mer vittomfattande än vad många, bland annat regeringen, inser.

– Dessutom är det en oberoende aktör som tycker till och drar slutsatser. Det är en styrka.

Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv, välkomnar rapporten.

– Det här är en bra rapport som på ett pedagogiskt sätt förklarar de arbetsrättsliga problemen inom ett komplext område.

Rapportförfattarna konstaterar bland annat att det inte går att bryta ut arbetsrättsliga krav, som lön, semester och arbetstid, ur ett kollektivavtal och tillämpa villkoren i ett upphandlat avtal. Reglerna i en upphandling är inte utformade efter kollektivavtal. Dessutom tecknas kollektivavtal i ett annat sammanhang, med en annan motpart och under andra förutsättningar, vilket skapar rättsliga och praktiska problem.

Lagförslaget innebär också att beställare ska tolka avtal och innehåll i kollektivavtal. Almega ser det som ett ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen, som leder till en maktförskjutning. Det är inte längre arbetsmarknadens parter som avgör vilket kollektivavtal som ska gälla vid en viss typ av arbete.

Rapporten pekar även på att det är svårt att förutse konsekvenserna av de nya reglerna.

Bland annat måste myndigheter ha tillräcklig kunskap för att kunna jämföra samtliga villkor som finns i de kollektivavtal som reglerar arbetet i ett avtal. Men eftersom alla kollektivavtal inte är offentliga kan en sådan jämförelse bli svår att genomföra. Företag hamnar i en liknande sits. De får svårt att bedöma förutsättningarna att uppfylla krav i olika slags upphandlingar. Lagförslaget uppfyller därför inte rättsprinciper om öppenhet och lika behandling, anser rapportförfattarna.

I rapporten varnas för att företag, som har samma kollektivavtal som den upphandlande myndigheten använder i ett anbud, gynnas på bekostnad av näringsidkare som inte sorterar under något avtal. Men ett företag kan gynnas, även om det inte tillämpar kollektivavtalet som beställaren anger. Enligt lagförslaget, så räcker det för ett företag att följa ett alternativt centralt kollektivavtal i samma bransch, trots att villkoren är mindre fördelaktiga för de anställda än vad som följer av det kollektivavtal som myndigheten valt.

Och använder beställaren olika kollektivavtal för samma typ av arbete, så måste leverantören leva upp till kraven i flera kollektivavtal beroende på vilket upphandlat avtal som de anställda utför vid en aktuell tidpunkt, framgår av genomgången.

En negativ effekt av regeringens förslag är att företag, som inte har kollektivavtal, använder sig av utländsk arbetskraft och ger anställda sämre anställningsvillkor, när de utför jobb utanför upphandlingsuppdraget. Dessutom riskerar den administrativa bördan att öka för småföretag som deltar i offentlig upphandling, enligt rapporten.

Bakgrunden till regeringens förslag är återkommande rapporter om lönedumpning och otrygga villkor i bland annat byggbranschen.

Ellen Hausel Heldahl ser gärna att en utredning tillsätts som undersöker hur vanligt det är med social dumping i offentliga kontrakt och även kommer med förslag på botemedel.

– Vi har haft svårt att hitta en utbredd social dumping i de branscher vi har undersökt, möjligtvis taxirörelsen undantagen, säger hon.

Stefan Holm håller med. Han understryker vikten av att ha bra på fötterna innan man går ut och föreslår en ny lag på grund av utbredd social dumping.

– Våra erfarenheter är också att det inte förekommer något utbrett missbruk av lön och arbetstid i samband med offentlig upphandling, säger han.

Läs rapporten

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.