SFI med hjälp av ny teknik

NYHET Publicerad

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.

Sandra Sjölander 2

Sandra Sjölander, vd för Swedish for Professionals.

Sedan starten för fyra år sedan har Swedish for Professionals utbildat mer än 3 000 medarbetare vid företag från hela Sverige i svenska. Idén föddes av den digitala profilen Claudia Olsson, som såg ett behov hos företag att kunna utbilda sina utländska medarbetare i svenska på ett effektivt sätt med hjälp av ny digital teknik och ett mer modernt förhållningssätt till lärande.

– Tanken var att skapa en mer innovativ, kreativ och relevant undervisning kopplad till affärslivet och de vardagliga situationer man ställs inför och där deltagarna blir mer involverade i sitt eget lärande, berättar Sandra Sjölander, vd för Swedish for Professionals sedan drygt ett år tillbaka.

Den lärarledda delen av utbildningen hålls ute på företagen, för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för medarbetarna. Utbildningen leds av språkcoacher i små grupper på vanligtvis två till fem personer eller via individuell undervisning och är skräddarsydd för det aktuella företaget.

– När grupperna är mindre får alla mer utrymme att öva på att tala svenska. Det innebär också att alla kan få sin individuella uppmärksamhet och att språkcoachen får en bra överblick över vad deltagarna behöver träna mer på, säger Sandra Sjölander.

Varje lektion utgår från ett användbart tema, till exempel ”affärsmötet”. Med hjälp av olika digitala verktyg kan man sedan läsa på och förbereda sig innan och mellan lektionerna. Förutom samlat material från alla kurstillfällena finns också grammatikvideor på olika nivåer och annan mer generell kunskap för den som vill fördjupa sig. Utöver det har Swedish for Professionals också utvecklat en egen spel-app, En or ett och fler spelifierade lösningar är på gång.

– Med En or ett kan man snabbt lära sig om det ska vara en eller ett framför ett substantiv. Den här typen av spelifiering är ett mycket roligare sätt att lära sig än att bara läsa orden i en lista och triggar igång belöningssystemet på ett helt annat sätt, säger Sandra Sjölander.

Tillsammans med rekryteringsföretaget Incluso har Swedish for Professionals också haft en kombinerad trainee- och språkutbildning för nyanlända akademiker under 16 veckor. Utbildningen omfattade personer med etableringsstöd från Arbetsförmedlingen och när den var slut hade sju av de tio deltagarna fått jobb på sina praktikplatser.

– Alla som deltog i programmet var otroligt nöjda och det är flera som har fortsatt utbytet med språkcoacherna även efter programmet. Nu ser vi att fler kommuner är intresserade av samarbeten på olika sätt, berättar Sandra Sjölander.
Ett av målen är att kunna bli upphandlade och komma ifråga för SFI-utbildning och diskussioner förs nu med ett par kommuner.

– Språket har så otroligt stor betydelse för integrationen. Vi tror att vi har mycket att tillföra här, eftersom vi ser att vår modell ger så bra resultat, säger Sandra Sjölander.

Hon tycker att en av de största utmaningarna just nu för att bli SFI-leverantör handlar om att upphandlingsreglerna är för rigida och inte anpassade så att man kan nå kvalitet och goda resultat genom olika typer av undervisning och lärandemodeller.

– Vi står för hög kvalitet som vi hela tiden följer upp med våra kunder och är otroligt måna om att de är nöjda. Därför tycker vi också att det är viktigt att mäta utbildningen vad gäller resultat och kundernas upplevelse – det vill säga kvalitet, säger Sandra Sjölander.

Hon påpekar att det därför är ett visst problem att upphandlingskraven idag är baserade på statiska krav på ingångsvärden som inte uppdaterats utifrån nya utbildningslösningar, snarare än på resultatet.

– Dessutom fångar inte nuvarande upphandlingar upp de möjligheter som digitaliseringen skapat för uppföljning och kvalitetsmätning. Men vi ser att flera kommuner börjar våga tänka nytt och söker efter nya lösningar precis som i näringslivet. Det gör att vi ser positivt på framtiden och är övertygade om att vi kommer att kunna hitta en gemensam väg, säger Sandra Sjölander.

Swedish for Professionals


Vd: Sandra Sjölander.
Grundare:
Claudia Olsson, vd för konsultbolaget Exponential som hon också grundat, tongivande digital profil och utsedd till ”young global leader” av World Economic Forum samt en av Europas främsta unga ledare under 40 år.
Verksamhet: Utbildningsföretag inriktat på svenska språket. Främst skräddarsydda utbildningar för företag med utländska medarbetare, men erbjuder även kulturell träning.
Medarbetare: Cirka tolv på huvudkontoret, samt ett åttiotal språkcoacher runtom i landet.  
Startår: 2014.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.