Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.

Birgitta Laurent-1.jpg

Den offentliga marknaden är mycket stor. Därför är det viktigt att konkurrensen på marknaden fungerar bra, så att vi förvaltar våra skattemedel på bästa sätt, säger Birgitta Laurent, upphandlingsexpert.

Under de senaste två veckorna har jag rest runt i landet för att informera företagare om nya regler för offentlig upphandling, som är i bruk sedan årsskiftet. Jag har varit på sju olika ställen och mött cirka 400 företag. Vid varje tillfälle har det kommit fram företagare och berättat att de inte längre anser det vara lönt att delta i offentliga upphandlingar. Detta har inträffat så många gånger att jag inser att problemet är större än jag tidigare trodde. Att vi måste ta tag i frågan är helt klart, men i vilken ände ska man börja?

För det första är konkurrensen svag på den svenska offentliga marknaden och den verkar dessutom ha blivit sämre. Det vanligaste antalet anbud i en upphandling är två men i många upphandlingar och särskilt i upphandlingar av större värden inkommer endast ett anbud. En relevant fråga är därför varför leverantörer inte lägger anbud i högre utsträckning.  

För det andra vittnar många företagare om att de är missnöjda med hur kommunerna sköter sina upphandlingar. Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet i år visade att 80 procent av kommunerna fick underkänt av företagen i upphandlingsfrågan. Det är därför viktigt att fråga sig varför företagen är så missnöjda. 

För det tredje anser regeringen att antalet överprövningar per år är för högt och har därför bett en utredare lämna förslag på hur dessa ska bli färre. Ministern vill att frågan om avgiftsbeläggning av överprövningar, och att den som förlorar domstolsprocessen ska åläggas att betala motpartens processkostnader, ska utredas. Innan man ändrar förutsättningarna för överprövning borde man rimligen ställa sig frågan varför så många företag är så missnöjda att de tar beslutet att överpröva en offentlig upphandling?

Vi har nya regler för offentlig upphandling där ett av syftena är att förenkla förfarandet men räcker detta för att locka tillbaka företagen till den offentliga marknaden? Knappast. Det är därför hög tid att börja kartlägga vari företagens missnöje ligger. Det många leverantörer vittnar om när jag träffar dem är att många ska-krav är utestängande, överflödiga, hopplösa att uppfylla, motstridande, aldrig följs upp och så vidare.

Att kravställandet blir bättre borde därför vara en målsättning för de offentliga aktörerna och en väg att ta tag i detta är att snegla på vad Nederländerna gör. Där har man tagit fram en proportionalitetsguide, som används av såväl upphandlare som domare. I guiden kan man läsa sig till vad som är ett proportionellt krav, dvs. ett väl avvägt krav. Av guiden framgår bland annat vikten av proportionalitet i hela inköpsprocessen, dvs. från fastställandet av behovet och det interna upphandlingsarbetet till marknadsanalysen, vilken upphandlingsform som ska väljas, vilka ska-krav som ska ställas (inklusive vid riskanalysen) och hur uppföljningen ska ske osv.  

Från Svenskt Näringsliv kommer vi att låta översätta den holländska guiden i syfte att få igång en diskussion kring proportionella krav. En svensk proportionalitetsguide räcker sannolikt inte men är ett första steg och skulle i förlängningen kunna resultera i att företagare blir mer nöjda med hur kommunerna sköter sina upphandlingar, att vi får fler anbud i varje upphandling och färre överprövningar.

Att ta fram hjälpmedel som syftar till att underlätta och förbättra upphandlingsarbetet ligger dessutom i linje med EU:s önskan såsom den formulerades i en rekommendation i början av oktober i år, då EU slog fast att arbetet som ”offentlig inköpare” måste professionaliseras i EU:s medlemsländer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

LO jämför äpplen och päron i lönestatistiken

KOMMENTAR LO fortsätter att jämföra äpplen och päron i lönestatistiken. Att kvinnor som grupp arbetar betydligt färre timmar än män tar LO inte hänsyn till i sin Jämställdhetsbarometer. Men ska vi får en saklig debatt kring kvinnors och mäns löner kräver det att vi mäter och jämför samma saker, skriver Emelie Nordström, ansvarig för jämställdhetsfrågor.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten – slagfältet i handelskrigen

KOMMENTAR I allt fler sammanhang talas om risken för handelskrig mellan olika länder och regioner i världen. En protektionistisk inställning går stick i stäv med det som på många sätt byggt vårt välstånd. Men vi behöver faktiskt också lyfta blicken och diskutera hur svenska företagets kunskapsbaserade tillgångar kan skyddas i en internationell kontext, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Otillräckliga förslag från högskoleutredning

KOMMENTAR Förslagen från Styr- och resursutredningen är otillräckliga. De privata företagen står för jobb och välfärd i Sverige – och huvuddelen av svensk forskning. Ändå spelar de en undanskymd roll i utredningen. Och de utmaningar som den högre utbildningen och forskningen står inför i en allt tuffare global konkurrens nämns inte alls.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga får driva yrkesutbildningar

KOMMENTAR Rekordmånga får tillstånd att driva yrkesutbildningar, visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan. "Det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av yrkeshögskolan", skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert yrkesutbildning för vuxna.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hamnkonflikten är orimlig

KOMMENTAR Hamnarbetarförbundets pågående landsomfattande strejker och blockader är orimliga på flera sätt, konstaterar Jan-Olof Jacke, vd. Nu brådskar det att få lagstiftning på plats.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Möjligheter och risker i skattepolitiken framöver

KOMMENTAR Idag får Sverige till sist en regering. Den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter.
NYHET Publicerad:

Tuffa krav på den som vill driva skola

KOMMENTAR Skolinspektionen använder sin mest kraftfulla åtgärd för att hantera problem i en kommunal skola. Karin Rebas, skolpolitisk expert, tycker det är bra att myndigheten tar krafttag för att få en förändring till stånd.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

KOMMENTAR Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
NYHET Publicerad:

Brexitavtalet löser immaterialrättsliga knutar

KOMMENTAR Immaterialrätten får ett relativt stort utrymme i brexiavtalet. För svenska företag är de skrivningar som finns där betydligt bättre än vad som fruktats och också betydligt bättre än en del förslag som tidigare förekommit i diskussionerna, skriver Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaravgift i praktiken skatt

KOMMENTAR Det totala skattetrycket i Sverige är högt och arbetsgivaravgiften utgör en stor och ökande andel av detta. Därför är det angeläget med en effektiv och hållbar finans- och skattepolitik som börjar med att åtgärda de mest skadliga skatterna.