Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

NYHET Publicerad

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.

Mats Persson (L), ekonomisk politisk talesperson

Mats Persson (L), ekonomisk politisk talesperson

Foto: Magnus Fröderberg
Ingvar Backle

Ingvar Backle, pensions- och försäkringsexpert, Svenskt Näringsliv.

Foto: Ernst Henry Photography AB
Staffan Ström

Staffan Ström, Alecta.

Mats Persson (L) är ekonomiskpolitisk talesperson och ledamot i finansutskottet. Han vill att fler uppmuntras att jobba högre upp i åldrarna för att ta vara på yrkeskompetens.

– Bristen på lärare, sjuksköterskor och poliser är akut. Det kan lösas genom att fler utbildar sig till välfärdsyrken. Men också genom att fler arbetar högre upp i åldrarna och att människor återgår till yrket efter pension. Därför måste förbudet att pausa tjänstepensionen tas bort. Därför måste straffskatten på äldre slopas, säger Mats Persson (L).

Han menar att det blir för stora skatteeffekter för den som återgår i tjänst samtidigt som tjänstepensionen utbetalas.

– Om man går i pension vid 65 års ålder och vill återvända till arbetslivet vid 67 måste man många gånger betala statlig inkomstskatt. Det gör att de flesta drar sig för att göra detta. Det är helt orimligt att man av skatteskäl avstår från att gå tillbaka till arbetslivet, säger Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson och ledamot i finansutskottet.

Alecta förvaltar tjänstepensioner för 2,5 miljoner människor och betalar ut tjänstepension till 600 000 pensionärer varje månad. Alecta efterfrågar en möjlighet att pausa utbetalningarna och Staffan Ström pensionsekonom på Alecta, menar att frågan har diskuterats i flera år.

– Alecta har i flera år drivit frågan att kunna pausa utbetalningarna av tjänstepension. Jag förstår faktiskt inte varför lagstiftningen ser ut såhär, och effekterna av den blir allt tokigare. Staten vill ju uppmuntra oss att jobba längre, arbetsgivare efterfrågar kompetens och vi vet att många vill jobba efter 65 års ålder. Det enda som behövs är en enkel ändring i inkomstskattelagen, säger Staffan Ström.

Ingvar Backle är pensions- och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och han menar att det är viktigt att människor får bestämma över sin tjänstepension och att möjligheterna för äldres återgång till arbetslivet är stora.

– Möjligheten att pausa tjänstepensionen för att återgå i tjänst är en viktig fråga. Många vill jobba längre. Svenskt Näringsliv har tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden drivit frågan under flera år. Ingen blir gladare än jag om reglerna ändras så att den som vill börja jobba igen kan göra det utan negativa skatteeffekter för den enskilde, säger Ingvar Backle.

Möjlighet att pausa pensionsutbetalningen finns i den allmänna pensionen och Staffan Ström menar att det därför är ologiskt att inte möjligheten finns att pausa utbetalningen av tjänstepensionen.

– Idag ringer människor till vår kundtjänst för att pausa utbetalningarna när de vill börja jobba igen efter något eller några år som pensionär. Då är vi tvungna att svara nej eftersom det är olagligt. Det känns riktigt fel. Dessutom är det ologiskt eftersom det går att pausa den allmänna pensionen, men inte tjänstepensionen. Vi vill att människor själva ska kunna välja hur och när de vill ta ut sin pension, säger Staffan Ström.

Många vill jobba efter 65 års ålder och Alecta har nyligen gjort en undersökning som visar att de jobbar inte i första hand för att de måste, utan för att de vill. 

– Vi ser att allt fler jobbar efter 65 års ålder. Var tredje 68-åring, var femte 72-åring och var tjugonde 80-åring har idag inkomst både från arbete och pension. Jag brukar kalla dem för ”jobbonärer”. När vi jobbar allt längre är det viktigt att lagstiftaren hänger med i den förändringen och underlättar för alla som vill fortsätta jobba, säger Staffan Ström. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN: I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAPANDEMIN Företagen vet inte när de ska få kompensation för karensavdrag och sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut, ett myndighetsbeslut brådskar, enligt Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv. ” Vi kommer att använda alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin vid Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.