LogoLogo
LogoLogo
NYHET31 maj 2018

Politikerna om välfärdens utmaningar

En åldrande befolkning, kompetensbrist och ett svagt förtroende för politikernas förmåga att rädda välfärden. Det är en del av utmaningarna för framtidens välfärd. Så hur vill politikerna lösa utmaningarna?

Sverige får allt fler yngre och äldre, medan antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i samma utsträckning. Det resulterar i ett ökat behov av välfärdstjänster.

Så hur möter vi välfärdens utmaningar? Frågan diskuterades bland politiker under ett seminarium nyligen.

Mikael Sandström, chefsekonom, TCO, menade att det finns flera potentiella lösningar på hur välfärdens utmaningar ska lösas – men att de alla har nackdelar. Till exempel ser han ny teknik som en del i lösningen – men att det båda tar tid och är väldigt kostsamt. Han ser även att höjda skatter skulle kunna vara en del i lösningen.

– Vi kan inte höja marginalskatterna men vi kan höja andra skatter. Problemet då, är att det leder till mindre privat konsumtion och lägre arbetsutbud. Vi vill se en bred skatteöverenskommelse och vi efterlyser en dialog kring hur de förtroendevalda vill prioritera, sa han.

Malin Sahlén, seniorkonsult, NewRepublic, ser även hon teknisk utveckling, som till exempel digitala läkarbesök och språkrobotar, som en lösning på välfärdens utmaningar. Hon menade att det bland annat minskar personalbehovet, stärker kvaliteten och effektiviteten för medborgare. Dessutom stärks Sveriges konkurrenskraft och välstånd, om den tekniska utvecklingen används rätt.

– Men det finns en rad utmaningar. Teknisk utveckling kostar pengar. Sedan vet vi också att offentlig sektor inte kan lösa innovationsbiten – det gör företagen. Därför behöver vi ett företagsklimat som gynnar entreprenörer. Därtill skulle även upphandlingssystemen vad gäller bemanningskrav och utförandekrav göras om, sa hon.

Oskar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson (SD), berättade att han är mycket positiv till teknisk utveckling som en del i att lösa välfärdens utmaningar.

– Och då måste vi låta företag få agera i välfärdssektorn. Den enskilda kommunen är inte lika alert på innovationer och möjligheter till effektivisering. Det kommer alltid det enskilda företaget vara, sa han.

Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson (KD), berättade att han är bekymrad för välfärdens utmaningar.

– Vi har tappat ett antal år, och vi har sett en frånvaro av strukturella reformer. Under den senaste mandatperioden har man byggt ut det offentliga åtagandet i en högkonjunktur. Resultatet är att medborgarnas förtroende sviktar.

Även Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson (L) menade att välfärden har problem i dag.

– Vi är i behov av rejäla reformer. Som det ser ut i välfärden i dag funkar inte. Varken för medborgarna eller de som jobbar i välfärdssektorn.

Svenskt Näringsliv har tidigare framfört att kostnaderna för välfärdstjänsterna skiljer sig åt kraftigt mellan olika kommuner samt påvisat hur olika kommuner kan inspireras av andra för att bli mer effektiva.

– Beräkningar visar att det skulle vara möjligt att kostnadseffektivisera kommunal verksamhet med 15–25 miljarder kronor fram till år 2020 utan att kvaliteten påverkas negativt. Det finns så mycket skattepengar som vi skulle kunna spara om vi bara var mer effektiva, sa Bettina Kashefi, chefekonom, Svenskt Näringsliv.

Hon ser även att fler arbetade timmar kommer att vara en del av lösningen.

– Vi måste jobba till en högre ålder och fler timmar om vi ska kunna lösa välfärdens utmaningar.

Att fler ska gå från bidrag till jobb kommer vara knäckfrågan för hur välfärdens utmaningar ska kunna mötas.

– Vi måste jobba med att göra jobben inom välfärden mer attraktiva. Det ska vara bra löner och villkor. Då kommer människor att vilja jobba i de här sektorerna och det kommer att vara en del i att lösa kompetensbristen, sa Niklas Wykman, ledamot i finansutskottet (M).

Den rapport som Malin Sahlén presenterade delar ur om kommer att presenteras i sin helhet vid ett seminarium i Almedalen den 4/7 kl 9 - 10.30 i Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3.

Välfärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist