Politikerna om välfärdens utmaningar

NYHET Publicerad

VÄLFÄRDEN En åldrande befolkning, kompetensbrist och ett svagt förtroende för politikernas förmåga att rädda välfärden. Det är en del av utmaningarna för framtidens välfärd. Så hur vill politikerna lösa utmaningarna?

Oskar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson (SD), Fredrik Olovsson, ordförande i finansutskottet (S), Niklas Wykman, ledamot i finansutskottet (M), Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson (KD), Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson (C), Janine Alm-Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson (MP), Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson (L) och Bettina Kashefi, chefekonom, Svenskt Näringsliv.

Oskar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson (SD), Fredrik Olovsson, ordförande i finansutskottet (S), Niklas Wykman, ledamot i finansutskottet (M), Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson (KD), Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson (C), Janine Alm-Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson (MP), Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson (L) och Bettina Kashefi, chefekonom, Svenskt Näringsliv.

Sverige får allt fler yngre och äldre, medan antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i samma utsträckning. Det resulterar i ett ökat behov av välfärdstjänster.

Så hur möter vi välfärdens utmaningar? Frågan diskuterades bland politiker under ett seminarium nyligen.

Mikael Sandström, chefsekonom, TCO, menade att det finns flera potentiella lösningar på hur välfärdens utmaningar ska lösas – men att de alla har nackdelar. Till exempel ser han ny teknik som en del i lösningen – men att det båda tar tid och är väldigt kostsamt. Han ser även att höjda skatter skulle kunna vara en del i lösningen.

– Vi kan inte höja marginalskatterna men vi kan höja andra skatter. Problemet då, är att det leder till mindre privat konsumtion och lägre arbetsutbud. Vi vill se en bred skatteöverenskommelse och vi efterlyser en dialog kring hur de förtroendevalda vill prioritera, sa han.

Malin Sahlén, seniorkonsult, NewRepublic, ser även hon teknisk utveckling, som till exempel digitala läkarbesök och språkrobotar, som en lösning på välfärdens utmaningar. Hon menade att det bland annat minskar personalbehovet, stärker kvaliteten och effektiviteten för medborgare. Dessutom stärks Sveriges konkurrenskraft och välstånd, om den tekniska utvecklingen används rätt.

– Men det finns en rad utmaningar. Teknisk utveckling kostar pengar. Sedan vet vi också att offentlig sektor inte kan lösa innovationsbiten – det gör företagen. Därför behöver vi ett företagsklimat som gynnar entreprenörer. Därtill skulle även upphandlingssystemen vad gäller bemanningskrav och utförandekrav göras om, sa hon. 

Oskar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson (SD), berättade att han är mycket positiv till teknisk utveckling som en del i att lösa välfärdens utmaningar. 

– Och då måste vi låta företag få agera i välfärdssektorn. Den enskilda kommunen är inte lika alert på innovationer och möjligheter till effektivisering. Det kommer alltid det enskilda företaget vara, sa han.

Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson (KD), berättade att han är bekymrad för välfärdens utmaningar.

– Vi har tappat ett antal år, och vi har sett en frånvaro av strukturella reformer. Under den senaste mandatperioden har man byggt ut det offentliga åtagandet i en högkonjunktur. Resultatet är att medborgarnas förtroende sviktar.

Även Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson (L) menade att välfärden har problem i dag.

– Vi är i behov av rejäla reformer. Som det ser ut i välfärden i dag funkar inte. Varken för medborgarna eller de som jobbar i välfärdssektorn.

Svenskt Näringsliv har tidigare framfört att kostnaderna för välfärdstjänsterna skiljer sig åt kraftigt mellan olika kommuner samt påvisat hur olika kommuner kan inspireras av andra för att bli mer effektiva.

– Beräkningar visar att det skulle vara möjligt att kostnadseffektivisera kommunal verksamhet med 15–25 miljarder kronor fram till år 2020 utan att kvaliteten påverkas negativt. Det finns så mycket skattepengar som vi skulle kunna spara om vi bara var mer effektiva, sa Bettina Kashefi, chefekonom, Svenskt Näringsliv.

Hon ser även att fler arbetade timmar kommer att vara en del av lösningen.

– Vi måste jobba till en högre ålder och fler timmar om vi ska kunna lösa välfärdens utmaningar.

Att fler ska gå från bidrag till jobb kommer vara knäckfrågan för hur välfärdens utmaningar ska kunna mötas.

– Vi måste jobba med att göra jobben inom välfärden mer attraktiva. Det ska vara bra löner och villkor. Då kommer människor att vilja jobba i de här sektorerna och det kommer att vara en del i att lösa kompetensbristen, sa Niklas Wykman, ledamot i finansutskottet (M).

Den rapport som Malin Sahlén presenterade delar ur om kommer att presenteras i sin helhet vid ett seminarium i Almedalen den 4/7 kl 9 - 10.30 i Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

Politiskt trängd skolföretagare sålde verksamheten

VÄLFÄRD Politisk osäkerhet fick Skolhoppet, som driver en montessoriskola, att sälja till ett större bolag. Därmed är skolans framtid tryggad. "Som liten friskola är det ganska tufft och skakigt idag", säger grundaren Maria Jacky.
NYHET Publicerad:

I Böle har skolan blivit byns mötesplats

SKOLA När den kommunala skolan i Böle lades ner 2003, gick föräldrarna ihop för att rädda den. De startade en ideell förening som idag äger skolan, en restaurang och ett fastighetsbolag. All vinst återinvesteras, bland annat i hög personaltäthet och näringsrik mat lagad från grunden.
NYHET Publicerad:

Dialys på export stärker svensk välfärd

VÅRD Sedan det svenska dialysföretaget Diaverum köptes av ett riskkapitalbolag för elva år sedan har expansionen varit rekordartad. Företaget finns idag i uppåt 20 länder och en av framgångsfaktorerna är det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt förbättrar för patienterna.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Politiker vallfärdar till fristående skola

GRUNDSKOLA När Jessica och Fredrik Påhlsson startade sin första skola var målet att bli bäst. Idag vallfärdar politiker och andra dit för att förstå hur de får ihop ekvationen med mindre klasser och högre lärartäthet med samma budget som kommunens skolor.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

På Förskolan Viljan får barnen styra

VÄLFÄRD På Förskolan Viljan styrs verksamheten mycket av barnens nyfikenhet och kreativitet. Det kräver att det finns struktur och tydlighet i grunden, enligt grundaren Vesna Birkedahl. ”Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer”.
NYHET Publicerad:

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

OMSORG Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.
NYHET Publicerad:

Politikerna om välfärdens utmaningar

VÄLFÄRDEN En åldrande befolkning, kompetensbrist och ett svagt förtroende för politikernas förmåga att rädda välfärden. Det är en del av utmaningarna för framtidens välfärd. Så hur vill politikerna lösa utmaningarna?
NYHET Publicerad:

Pedagoghund får oroliga elever att slappna av

NYTÄNKANDE En dag i veckan följer pedagoghunden Stella med matte, specialpedagogen Marie Drugge, till jobbet på Klaragymnasiet i Karlstad. Med en hund i rummet blir samtalen med eleverna bättre – lugnare, roligare och bättre. ”En hund når fram på ett helt annat sätt”, säger Marie Drugge.
NYHET Publicerad:

På Villa Arelid är det gästerna som styr

VÄLFÄRD De som bor på korttidsboendet Villa Arelid kallas för gäster och här är det deras behov som styr. ”Vi är till för dem – de är inte till för oss. Det är vi som ska ge dem stöd i livet och då är det viktigt att ha rätt perspektiv”, säger grundaren Elisabeth Mila.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare vill samarbeta mer

HEMTJÄNST Bra hemtjänst handlar om personalens och ledningens inställning, anser Anette Andersson. När hon inte längre stod ut med kommunens tröghet och ineffektivitet startade hon hemtjänstföretaget Primula på Gotland. Nu brottas hon med synen på välfärdsföretagare.
NYHET Publicerad:

Mobilapp får fler elever att äta lunch

INNOVATION I VÄLFÄRDEN Sedan företaget Mitt Gastronomi inte längre lagar skolmat i blindo har svinnet halverats och kvaliteten på skolmaten ökat. Bakom succén finns en mobilapp där eleverna förbeställer sin lunch. Nu äter fler elever lunch och presterar därmed bättre i skolan.
NYHET Publicerad:

"Företagande kan ge jättelyft för välfärden"

OMSORG Många välfärdsföretag drivs av engagerade kvinnor. Om de i stället för att tryckas ner av vinstdebatten fick bättre förutsättningar, så skulle branschen lyfta, anser hemtjänstföretagaren Ulrika Odh.
NYHET Publicerad:

Elever får bättre fokus med en kvarts läsning

KVALITET Att inleda varje lektion med en stunds läsning har gett eleverna på Procivitas skola i Lund ett bättre ordförråd och ökad koncentrationsförmåga. Nyckeln till att skolan är bra på att tänka i nya banor tror rektorn Camilla Lind är att alla som anställs bör ha jobbat med något utanför skolans värld.