LogoLogo
LogoLogo
NYHET5 juni 2018

Så tycker blivande riksdagsledamöter om företagen

Svenskt Näringsliv har tagit pulsen på samtliga politiker på valbar plats till riksdagen i höst. De lovar att förbättra villkoren för landets företag om de blir invalda i riksdagen.

Tove Jarl
– På det stora hela har politikerna en mer positiv inställning till företagandet än allmänheten, säger Tove Jarl, ansvarig för opinionsanalys och undersökningar.

Hur ser blivande riksdagsledamöter på företagsamhet och entreprenörskap?

Det har Svenskt Näringsliv kartlagt i Kandidatkatalogen, en undersökning som vänder sig till samtliga politiker som står på valbar plats i höstens val till Riksdagen.

– Det är ett sätt att ta pulsen på dem som sedan kan komma att få inflytande över hur näringslivet och företagen ska utvecklas under nästa mandatperiod, säger Tove Jarl, ansvarig opinionsanalys och undersökningar på Svenskt Näringsliv.

På ett övergripande plan är det inga problem med företagarvänligheten bland de blivande riksdagspolitikerna: 4,5 på en femgradig skala lovar att förbättra företagens villkor om de blir invalda i riksdagen. Närmare 70 procent tycker också att villkoren för småföretagen i Sverige borde förbättras och åtta av tio är positiva till en långsammare ökning av ingångslönerna. Däremot tycker 40 procent av riksdagskandidaterna inte att det behövs lägre skatter för företag.

– På det stora hela har politikerna en mer positiv inställning till företagandet än vad vi ser i den undersökning som vi gjort parallellt med allmänheten, alltså människor utanför den politiska sfären. Bland annat rankar politikerna jobben som den viktigaste frågan eftersom den är förutsättningen för att lösa andra områden, till exempel integrationen, vården och skolan, säger Tove Jarl.

Kandidatkatalogen blir nu ett redskap för den fortsatta kontakten med politikerna, både före och efter valet. Svenskt Näringslivs regionchefer har redan idag personlig kontakt med merparten av de som står på valbar plats till riksdagen i höst och svaren i undersökningen ger möjlighet att ytterligare deras kunskaper om näringslivets förutsättningar.

Läs mer om dina kandidater

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist