Pär Andersson

Pär Andersson

Förhandlare och försäkringsexpert

  • +46 8 553 431 27

Arbetar med socialförsäkringar och kollektivavtalade försäkringar med ett särskilt ansvar för frågor kopplade till den statliga arbetslöshetsförsäkringen och andra inkomstbortfallsförsäkringar samt kollektivavtalade omställningsförsäkringar.