collage Nätverksmässa UF i Blekinge

Hanna Olsson och André Ahlström driver Gotlandsboxen UF.

Alla elever borde få möjlighet att driva UF-företag

NYHET Publicerad

UNG FÖRETAGSAMHET Skola och näringsliv behöver fler arenor för möten och dialog för att kunna stärka och utveckla samarbetet. Det vittnar inte minst lärare och unga entreprenörer om. Tillfällen som frukostträffar stärker de ungas entreprenörskap.

– De här tillfällena med nätverksträffar och gemensamma frukostträffar är jätteviktiga för oss UF-företagare. Här kan vi knyta kontakter och skapa oss ett nätverk som vi annars inte hade haft lika lätt för att hitta. Jag och min UF-kollega Hanna har haft turen att få vara med på många träffar med andra företag. Vi får chansen att presentera oss och vad vi gör, det är alltid en viktig väg in, säger André Ahlström, Karlshamn, som tillsammans med Hanna Olsson driver Gotlandsboxen UF.

Nätverksfrukost UF 2_2020-01-28_red

Ung Företagsamhet växer i regionen.

Vid den senaste entreprenörsfrukosten på i Karlshamn, arrangerad av Svenskt Näringsliv, Ung Företagsamhet och NetPort Science Park, träffade de andra UF-företag, politiker och representanter från näringslivet för att prata ungt företagande.

Nätverksfrukost UF 3_2020-01-28_red

Max Bergendahl gav tips till UF-företagen under sin medverkan på entreprenörsfrukosten på NetPort Science Park i Karlshamn.

– Att driva UF-företag ger erfarenhet. Oavsett om vi väljer att starta ett nytt företag framöver eller driva vårt företag vidare, så har vi fått med oss en massa saker som vi har nytta av. Nu har vi chansen att våga göra fel, för vi får lära oss hur vi kan göra senare för att lyckas. Och det man lär sig under sitt UF-år har man nytta av även om man är anställd. Det är roligt att vara företagare, man känner sig viktig, att man gör något bra som kan göra skillnad, säger André Ahlström.

Ann Tillberg är UF-lärare på handelsprogrammet vid Karlshamn Fria Läroverk. Hon sätter stort värde på att få medverka på nätverksträffar.

Nätverksfrukost UF 6_2020-01-28_red

Ann Tillberg, UF-lärare, vill se fler fysiska möten för ett utvecklat samarbete mellan skola och näringsliv.

– Både för min egen del och för elevernas. Som lärare är det lätt att fastna i sin egen bubbla och bli ”skolifierad”. Nätverksfrukostar är ett sätt att träffa andra lärarkollegor och representanter från näringslivet. Man kan ha hur många digitala plattformar för möten som helst men det är det fysiska mötet som är det avgörande för att man ska kunna utveckla och stärka samarbetet ännu mer. Det är här det riktiga kunskapsutbytet sker, säger Ann Tillberg.

Hon ser tydligt hur elever under ett UF-år stärks som individer och också breddar kunskaperna inom en rad olika områden.

– Det är flera mål som faller in i kursplanen när man driver ett UF-företag. Eleverna kan koppla det de läser om till praktiskt utförande direkt. De får en röd tråd i sitt lärande på ett helt annat sätt än om de enbart hade teorin. UF-året är kunskapsmässigt viktigt och är personligt utvecklande. Man gör en social resa som är enorm hos många av våra elever. Vi vuxna måste fånga upp de ungas nytänkande, deras idéer och visioner och hjälpa dem att hitta förutsättningarna för att utveckla entreprenörskapet, säger Ann Tillberg.

Nätverksfrukost UF 5_2020-01-28_red

Maria Hjelm Nilsson, (C), lyssnade på de unga entreprenörernas visioner under entreprenörsfrukosten.

Maria Hjelm Nilsson, företagare och lokalpolitiker, (C), ser nätverksträffarna som en möjlighet att fånga upp UF-företagarnas synpunkter kring företagande.

– Företagen är våra motorer i samhället. Därför är det så viktigt att vi lyssnar in hur de unga entreprenörerna ser på företagandet och vad de anser att de behöver för att kunna utveckla entreprenörskapet.

Nina Andersson, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Blekinge, och Jennifer Stenfelt, regionchef för Ung Företagsamhet Blekinge/Bromölla, vill hitta fler samarbetsformer och mötesplatser för nätverkande.

– Vi tycker alla elever borde få möjlighet att driva UF-företag, säger Nina Andersson.

Jennifer Stenfelt hoppas att kunna se en fördubbling av antalet elever som driver UF-företag inom de närmaste åren.

– Jag hoppas att vi om fem år ska ha dubblat antalet elever som driver UF-företag i Blekinge. Ambitionen är att UF-företagande ska kunna erbjudas elever även i de yrkesförberedande och individuella programmen. Alla målgrupper behövs för att näringslivet ska kunna utvecklas.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så vill Blekinges kommuner stötta företagen i coronakrisen

CORONA Från såväl nationellt som lokalt håll genomförs nu många åtgärder för att mildra krisen som följer i coronavirusets spår. Om du är intresserad av vad som görs i just din kommun så samlar vi här länkar till de åtgärder som är beslutade runt om i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Företag och jobb måste räddas

CORONA Läget i näringslivet har försämrats dramatiskt under den senaste veckan i sviterna av corona/covid-19 och framförallt på grund av insatserna för att stoppa dess spridning.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Åtgärder mot coronakrisen på lokal nivå

CORONA Många företag drabbas nu hårt av den rådande coronakrisen. Det behövs kraftfulla och snabba åtgärder för att dämpa fallet. På lokal nivå finns det åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra för att mildra effekterna av krisen. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Tid för konstruktiv samverkan

LIKVIDITET Svenskt Näringsliv skrev i måndags till regeringen och la fram en rad konstruktiva förslag som behöver komma på plats för att stötta företagen i den rådande kris som är på grund av covid-19.
NYHET Publicerad:

Alla elever borde få möjlighet att driva UF-företag

UNG FÖRETAGSAMHET Skola och näringsliv behöver fler arenor för möten och dialog för att kunna stärka och utveckla samarbetet. Det vittnar inte minst lärare och unga entreprenörer om. Tillfällen som frukostträffar stärker de ungas entreprenörskap.
NYHET Publicerad:

“Sorgligt med myndigheter som missbrukar möjligheterna att skapa företagsnytta”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd för företagen som stannar i sin utveckling istället för att expandera. Per Brunberg som driver Björketorps gård utanför Ronneby delar bilden av den långa tillståndsprocessen. 
NYHET Publicerad:

Tobakslagen slår olika

FÖRETAGSKLIMAT Regeltillämpningen av den nya tobakslagen slår olika mot företagen. I vissa kommuner räcker det med att skicka in en blankett med ansökan om att få sälja tobaksvaror men det i andra kommuner krävs olika intyg tillsammans med ansökan.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.