NYHET7 juni 2022

Icke godkänt för kompetensförsörjning i Blekinge 

20 000 Blekingebor försörjer inte sig själva, men ändå har företagen svårt att rekrytera. Svenskt Näringslivs granskning av företagsklimatet i Blekinge visar på rejäla matchningsproblem på arbetsmarknaden, något som drabbar företagens tillväxtmöjligheter.  

Foto: Mostphotos och Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB


Svenskt Näringsliv har nu presenterat sin årliga undersökning av företagsklimatet i landets alla kommuner, där mer än 30 000 företagare runt om i Sverige berättar hur de upplever att förutsättningarna är för att bedriva företag just där de bor. En av de delar som får sämst betyg är kompetensförsörjning, vilken i Blekinge sammantaget får betyget 2,17. Detta är en bit under rikssnittet och även under 3,0 - den siffra som anses stå för ”godtagbart”.  


Problemet med kompetensförsörjning har flera dimensioner. När företagens rekryteringsförsök misslyckas, för att man inte hittar rätt folk, tappar de också möjligheter att växa. Investeringar ställs in, expansioner blir inte av. Både företagen och samhället förlorar i intäkter.  


Den vanligaste utbildningsnivån som efterfrågas av företagen är gymnasieskolans yrkesprogram. Dock har många företagare angett att de försökt rekrytera till tjänster som inte krävde några särskilda förkunskaper och även där upplevde en majoritet att det trots detta var svårt att hitta personal.  

Den vanligaste utbildningsnivån som efterfrågas är gymnasieskolans yrkesprogram. Dock har företagare angett att de försökt rekrytera till tjänster som inte krävde några särskilda förkunskaper och även där upplevt att det var svårt att hitta personal.  
Johan Dalén, regionchef


– Mätningar har visat att tre av tio rekryteringsförsök helt misslyckats det senaste halvåret. Samtidigt finns det 20 000 Blekingebor som inte är självförsörjande, men de som är arbetslösa har sällan den kompetens som företagen efterfrågar, säger Johan Dalén som chef för Svenskt Näringslivs regionkontor i Blekinge.  


Den enskilt största orsaken till företagens svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet, attityd och engagemang. Här kan kommunen bidra till att stärka kvaliteten i yrkesutbildningarna och på så sätt öka deras attraktivitet. Men då krävs det att kommunerna stärker dialogen med företagen för att tillsammans kunna analysera vilka ytterligare utbildningsinsatser som behövs, menar Johan Dalén. 

– Det är de facto företagen som vet vad för arbetskraft som behövs och de borde därför involveras betydligt mer. Därtill måste det bli mer lönsamt att jobba; att gå på bidrag ska inte kunna konkurrera ut ett arbete ur ett lönsamhetsperspektiv för den enskilde. 

Susanne Ydstedt

 

Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist