NYHET28 oktober 2021

Mer än var fjärde bleking är inte självförsörjande

Mer än 20 000 Blekingebor i arbetsför ålder försörjer inte sig själva. Det visar nya beräkningar från Svenskt Näringsliv.

Totalt i Sverige är var fjärde person i arbetsför ålder, 1,3 miljoner människor, inte självförsörjande. Då är de omkring 500 000 studenter som uppbär studiestöd inte inräknade. I Blekinge är andelen icke självförsörjande något högre, 26 procent. Högst är siffran i Ronneby kommun där 30,9 procent av den arbetsföra befolkningen inte försörjer sig själva.

Med bättre förutsättningar för att driva företag skulle våra företag kunna anställa fler
Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv

– Fler behöver gå från bidragsberoende till självförsörjning, både för sin egen skull och för att frigöra resurser som kan användas till skola, vård och omsorg. Med bättre förutsättningar för att driva företag skulle våra företag kunna anställa fler, säger Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.

Andelen som inte är självförsörjande är som lägst i Karlskrona kommun, 24,4 procent. När personer går från bidrag till anställning eller företagande skapas resurser som kan användas till annat, som att anställa undersköterskor, lärare och poliser. Utanförskapet beräknas kosta samhället 270 miljarder årligen i transfereringar och uteblivna skatter. En minskning av utanförskapet med 20 procent skulle frigöra mer än 54 miljarder kronor till statskassan varje år. Det finns många företag som skulle kunna anställa fler.

– Samtidigt som vi har en utanförskapskris har vi också en kompetenskris. Många företag letar med ljus och lykta efter personal, men hindras från att växa för att det inte går att hitta rätt kompetens. Det behövs en arbetslinje som både hjälper och uppmuntrar människor att skaffa sig den kompetens som näringslivet behöver, säger Johan Dalén.

För mer information om självförsörjning och det fullständiga resultatet för övriga kommuner i Sverige, se www.svensktnaringsliv.se/utanforskap

KommunAntal självförsörjandeAntal inte självförsörjandeAndel självförsörjande
Karlskrona25 1798 11675,6 %
Sölvesborg6 5652 14675,4 %
Karlshamn11 9884 08974,6 %
Olofström4 8281 90671,7 %
Ronneby10 0424 33269,9 %

Så har Svenskt Näringsliv beräknat självförsörjning

För att beräkna antalet icke självförsörjande har endast personer i arbetsför ålder (20–64 år), cirka 5,8 miljoner personer, inkluderats. Samtidigt har personer med studiemedel exkluderats, cirka 500 000 personer. De som räknas som självförsörjande är personer vars bruttolön är över 186 000 per år (15 500 kronor/månad) eller som är klassade som företagare, cirka 4 miljoner personer. Efter dessa tre steg återstår de 1,3 miljoner personer som inte uppfyller kravet, och därmed definieras som icke självförsörjande. Samma uträkning har gjorts på läns och kommunal nivå. 

UtanförskapBlekinge
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist