Christer Rosén, Säfsen Resort och Leif Pettersson, kommunalråd Ludvika

Bostadsbyggandet en viktig fråga för Ludvika

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Före årsskiftet meddelade ABB i Ludvika att de säljer sin division för kraftöverföring, Power Grids, till japanska Hitachi. "Vi har två stora händelser som kan påverka hela kommunen. Den ena är utvecklingen på ABB och den andra är om gruvan i Blötberget öppnar. Jag hoppas att man törs vara försiktig positiv kring båda sakerna", säger kommunalrådet Leif Pettersson (S).

Leif Pettersson, kommunalråd Ludvika 2019

Leif Pettersson, kommunalråd i Ludvika

ABB:s försäljning av Power Grids till Hitachi är en av de största affärerna i svensk näringslivshistoria, med en prislapp på runt 100 miljarder kronor. Hitachi har ännu inte offentliggjort sina planer efter köpet.

– Det finns inte så mycket kommunen kan uttolka av affären än, men man kan väl anta att ingen köper något för den prislappen för att avveckla det. Vi hoppas förstås på det bästa, säger Leif Pettersson.

Ludvikas näringsliv påverkas mycket av vad som händer på de två största företagen i kommunen, ABB och Spendrups. Gruvbolaget Nordic Iron Ore kan också bli en stor arbetsgivare i kommunen, om gruvan i Blötberget öppnas.

– Vi har en struktur där kommunen står i beroendeförhållande till de stora aktörerna och därför är det viktigt att vi jobbar för att bredda basen på näringen mot små och medelstora företag. Vi har haft en positiv sysselsättningsutveckling på den privata sidan under många år och har många duktiga företag i flera segment, säger Leif Pettersson.

Ludvika hamnade på plats 242 (av 290) i Svenskt Näringslivs senaste mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. De företag som deltog i enkäten rankade bostadsbyggandet som den viktigaste frågan för kommunen att ta tag i. Leif Pettersson håller med.

– Vi ser en ökad inpendling från flera håll och det gör att bostadsbyggandet måste få bättre fart. En del av inpendlingen beror just på bristen på bostäder. Vi har tagit fram flera byggfärdiga planer under den förra mandatperioden och nu jobbar vi för att få igång byggandet och attrahera finansiärer.

En annan viktig fråga som seglar upp i enkäten är förbättrad dialog mellan kommunen och företagandet.

– Där har vi flera bra initiativ som har kommit fram den senaste tiden. Ett är nätverket Mod Framåt 2021 som dragits igång av företagare. Ett annat är Mötesplats Näringsliv, där vi har samlat näringslivsenheten i gamla Tingshuset. Det gör det lättare för näringsidkare att kunna komma in och få en första kontakt.

Handeln har en tuff situation, med konkurrens både från näthandeln och större köpcentrum utanför kommunen. Leif Pettersson hoppas att det faktum att Ludvika firar 100-årsjubileum i år kan innebära ett lyft.

– Vi har bland annat anmält oss till tävlingen Årets stadskärna, vilket vi hoppas drar uppmärksamheten till oss. Sedan tidigare har vi samverkansorganisationen Unika Ludvika som jobbar för att stärka handeln och det arbetet fortsätter förstås.

En utmaning för Ludvika att ta tag i är höga socialbidragskostnader.

– Vi har satt ihop en arbetsgrupp som ska försöka ta fram en mer arbetsinriktad modell. En person som söker försörjningsstöd ska först kallas till ett möte med inriktning på att komma ut på arbetsmarknaden, innan man träffar en socialsekreterare. Här är det viktigt att vi får företagen med oss, att de tar emot praktikanter och låter folk visa vad de går för. Målet är att göra fler personer anställningsbara.

Leif Pettersson är även ordförande i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, där Ludvika ingår tillsammans med Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Hedemora. I den rollen ser han att arbetet med få fler lokala företag att delta i offentliga upphandlingar går framåt, inte bara i Ludvika utan i flera kommuner.

– Jag tycker vi ser en positiv vändning. Många företag har tyckt att upphandling mest är byråkrati och krångel, men nu börjar många förstå de möjligheter som finns. De lagändringar som kom för något år sedan gör också att vi kan ställa andra krav på våra leverantörer, till exempel utifrån en hållbarhetsaspekt. Det har öppnat upp för fler lokala och regionala aktörer som lämnar anbud. Men det måste finnas en balans, vi behöver värna både om konkurrensen och om våra lokala företag.

Företagskommentar, Christer Rosén, Säfsen Resort:

Christer Rosen

”Vi har en bra dialog mellan kommunen och näringslivet, bland annat genom Mod Framåt 2021, Mötesplats Näringsliv, frukostmöten och kommunens företagsbesök. Jag tycker att det finns en ömsesidig förståelse för varandras vardag.

De två viktigaste sakerna kommunen måste göra nu är att ta fram mer attraktiva boendeområden och att satsa mer på skolan. För att locka både inpendlare och återvändare att flytta hit behöver helheten fungera och då är bostaden en väldigt viktig del. Gärna sjönära eller med bra utsikt och nära till service. Fortsätt den pågående satsningen på gymnasieskolan och yrkesutbildningar och stärk upp grundskolan med fler behöriga lärare.”

Ludvikas mål för mandatperioden:
  • Ta fram en gemensam strategi för näringslivet tillsammans med övriga partier i den styrande koalitionen
  • Bygga fler bostäder och attrahera finansiärer
  • Höja planberedskapen för industrimark och företagsmark
  • Minska kostnaderna för socialbidrag genom att få ut fler i arbete
  • Fortsätta arbetet inom de samverkansmodeller som redan finns, för att jobba med kompetensförsörjningsfrågan

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Ludvika kommun den 27 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord ny regionchef för Svenskt Näringsliv Dalarna

NY REGIONCHEF Den första september tillträder Henrik Navjord tjänsten som ny regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. Han kommer närmast från en tjänst som chef för en specialistgrupp inom Länsförsäkringar Bank i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälen och Orsa tar stora steg framåt

FÖRETAGSKLIMAT Malung-Sälen och Orsa kommun tar stora steg framåt i årets undersökning av företagsklimatet i Dalarna och Vansbro kommun har länets allra bästa företagsklimat. Det framgår av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet för 2019.
NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.