Christer Rosén, Säfsen Resort och Leif Pettersson, kommunalråd Ludvika

Bostadsbyggandet en viktig fråga för Ludvika

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Före årsskiftet meddelade ABB i Ludvika att de säljer sin division för kraftöverföring, Power Grids, till japanska Hitachi. "Vi har två stora händelser som kan påverka hela kommunen. Den ena är utvecklingen på ABB och den andra är om gruvan i Blötberget öppnar. Jag hoppas att man törs vara försiktig positiv kring båda sakerna", säger kommunalrådet Leif Pettersson (S).

Leif Pettersson, kommunalråd Ludvika 2019

Leif Pettersson, kommunalråd i Ludvika

ABB:s försäljning av Power Grids till Hitachi är en av de största affärerna i svensk näringslivshistoria, med en prislapp på runt 100 miljarder kronor. Hitachi har ännu inte offentliggjort sina planer efter köpet.

– Det finns inte så mycket kommunen kan uttolka av affären än, men man kan väl anta att ingen köper något för den prislappen för att avveckla det. Vi hoppas förstås på det bästa, säger Leif Pettersson.

Ludvikas näringsliv påverkas mycket av vad som händer på de två största företagen i kommunen, ABB och Spendrups. Gruvbolaget Nordic Iron Ore kan också bli en stor arbetsgivare i kommunen, om gruvan i Blötberget öppnas.

– Vi har en struktur där kommunen står i beroendeförhållande till de stora aktörerna och därför är det viktigt att vi jobbar för att bredda basen på näringen mot små och medelstora företag. Vi har haft en positiv sysselsättningsutveckling på den privata sidan under många år och har många duktiga företag i flera segment, säger Leif Pettersson.

Ludvika hamnade på plats 242 (av 290) i Svenskt Näringslivs senaste mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. De företag som deltog i enkäten rankade bostadsbyggandet som den viktigaste frågan för kommunen att ta tag i. Leif Pettersson håller med.

– Vi ser en ökad inpendling från flera håll och det gör att bostadsbyggandet måste få bättre fart. En del av inpendlingen beror just på bristen på bostäder. Vi har tagit fram flera byggfärdiga planer under den förra mandatperioden och nu jobbar vi för att få igång byggandet och attrahera finansiärer.

En annan viktig fråga som seglar upp i enkäten är förbättrad dialog mellan kommunen och företagandet.

– Där har vi flera bra initiativ som har kommit fram den senaste tiden. Ett är nätverket Mod Framåt 2021 som dragits igång av företagare. Ett annat är Mötesplats Näringsliv, där vi har samlat näringslivsenheten i gamla Tingshuset. Det gör det lättare för näringsidkare att kunna komma in och få en första kontakt.

Handeln har en tuff situation, med konkurrens både från näthandeln och större köpcentrum utanför kommunen. Leif Pettersson hoppas att det faktum att Ludvika firar 100-årsjubileum i år kan innebära ett lyft.

– Vi har bland annat anmält oss till tävlingen Årets stadskärna, vilket vi hoppas drar uppmärksamheten till oss. Sedan tidigare har vi samverkansorganisationen Unika Ludvika som jobbar för att stärka handeln och det arbetet fortsätter förstås.

En utmaning för Ludvika att ta tag i är höga socialbidragskostnader.

– Vi har satt ihop en arbetsgrupp som ska försöka ta fram en mer arbetsinriktad modell. En person som söker försörjningsstöd ska först kallas till ett möte med inriktning på att komma ut på arbetsmarknaden, innan man träffar en socialsekreterare. Här är det viktigt att vi får företagen med oss, att de tar emot praktikanter och låter folk visa vad de går för. Målet är att göra fler personer anställningsbara.

Leif Pettersson är även ordförande i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, där Ludvika ingår tillsammans med Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Hedemora. I den rollen ser han att arbetet med få fler lokala företag att delta i offentliga upphandlingar går framåt, inte bara i Ludvika utan i flera kommuner.

– Jag tycker vi ser en positiv vändning. Många företag har tyckt att upphandling mest är byråkrati och krångel, men nu börjar många förstå de möjligheter som finns. De lagändringar som kom för något år sedan gör också att vi kan ställa andra krav på våra leverantörer, till exempel utifrån en hållbarhetsaspekt. Det har öppnat upp för fler lokala och regionala aktörer som lämnar anbud. Men det måste finnas en balans, vi behöver värna både om konkurrensen och om våra lokala företag.

Företagskommentar, Christer Rosén, Säfsen Resort:

Christer Rosen

”Vi har en bra dialog mellan kommunen och näringslivet, bland annat genom Mod Framåt 2021, Mötesplats Näringsliv, frukostmöten och kommunens företagsbesök. Jag tycker att det finns en ömsesidig förståelse för varandras vardag.

De två viktigaste sakerna kommunen måste göra nu är att ta fram mer attraktiva boendeområden och att satsa mer på skolan. För att locka både inpendlare och återvändare att flytta hit behöver helheten fungera och då är bostaden en väldigt viktig del. Gärna sjönära eller med bra utsikt och nära till service. Fortsätt den pågående satsningen på gymnasieskolan och yrkesutbildningar och stärk upp grundskolan med fler behöriga lärare.”

Ludvikas mål för mandatperioden:
  • Ta fram en gemensam strategi för näringslivet tillsammans med övriga partier i den styrande koalitionen
  • Bygga fler bostäder och attrahera finansiärer
  • Höja planberedskapen för industrimark och företagsmark
  • Minska kostnaderna för socialbidrag genom att få ut fler i arbete
  • Fortsätta arbetet inom de samverkansmodeller som redan finns, för att jobba med kompetensförsörjningsfrågan

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Ludvika kommun den 27 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Snickeriföretag efterlyser standard för miljöbedömningar

REGELKRÅNGEL Omsorg om människa och miljö har ända sedan starten för 22 år sedan varit en viktig ledstjärna för Dala Ledstång och Snickeri. Därför är det ett hårt slag för delägaren Anna-Karin Tyskhagen, när hon numera förlorar affärer på grund av att företaget inte mäktar med att få verksamheten godkänd enligt branschens alla olika miljöbedömningar.
NYHET Publicerad:

Utbildningssystemet för yrkesbytare måste bli bättre

VUXENUTBILDNING "Systemet för vuxna som vill byta arbete fungerar inte, detta trots att många branscher skriker efter kompetent personal". Det menar Anneli Gunnars som är vd och skolchef vid Älvdalens Utbildningscentrum. På sikt ger detta mycket negativa effekter för företagen i utsatta branscher.
NYHET Publicerad:

Miljöomställning ger sur bi(l)effekt

SKATTER Politiska beslut minskar omsättningen med över 15 miljoner kronor hos Kents Bilcentrum. När argumenten dessutom inte håller då säger en irriterad bilhandlare Per Gruvris ifrån. Han får medhåll från stora delar av bilförsäljningsbranschen när han hävdar att bonus/malus-systemet varken är bra för företagen eller miljön.
NYHET Publicerad:

Brist på lönsamhet en utmaning för logistikbranschen

TRANSPORT Frakter och logistik får inte kosta pengar, det ska bara finnas och det ska fungera. Tyvärr är det en bild många har av en bransch som går på knäna för att överleva. ”Fler måste förstå att branschen har stora utmaningar på grund av bristen på lönsamhet”, säger Anna Gåsste som är CFO hos DalaFrakt.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.