Christer Rosén, Säfsen Resort och Leif Pettersson, kommunalråd Ludvika

Bostadsbyggandet en viktig fråga för Ludvika

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Före årsskiftet meddelade ABB i Ludvika att de säljer sin division för kraftöverföring, Power Grids, till japanska Hitachi. "Vi har två stora händelser som kan påverka hela kommunen. Den ena är utvecklingen på ABB och den andra är om gruvan i Blötberget öppnar. Jag hoppas att man törs vara försiktig positiv kring båda sakerna", säger kommunalrådet Leif Pettersson (S).

Leif Pettersson, kommunalråd Ludvika 2019

Leif Pettersson, kommunalråd i Ludvika

ABB:s försäljning av Power Grids till Hitachi är en av de största affärerna i svensk näringslivshistoria, med en prislapp på runt 100 miljarder kronor. Hitachi har ännu inte offentliggjort sina planer efter köpet.

– Det finns inte så mycket kommunen kan uttolka av affären än, men man kan väl anta att ingen köper något för den prislappen för att avveckla det. Vi hoppas förstås på det bästa, säger Leif Pettersson.

Ludvikas näringsliv påverkas mycket av vad som händer på de två största företagen i kommunen, ABB och Spendrups. Gruvbolaget Nordic Iron Ore kan också bli en stor arbetsgivare i kommunen, om gruvan i Blötberget öppnas.

– Vi har en struktur där kommunen står i beroendeförhållande till de stora aktörerna och därför är det viktigt att vi jobbar för att bredda basen på näringen mot små och medelstora företag. Vi har haft en positiv sysselsättningsutveckling på den privata sidan under många år och har många duktiga företag i flera segment, säger Leif Pettersson.

Ludvika hamnade på plats 242 (av 290) i Svenskt Näringslivs senaste mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. De företag som deltog i enkäten rankade bostadsbyggandet som den viktigaste frågan för kommunen att ta tag i. Leif Pettersson håller med.

– Vi ser en ökad inpendling från flera håll och det gör att bostadsbyggandet måste få bättre fart. En del av inpendlingen beror just på bristen på bostäder. Vi har tagit fram flera byggfärdiga planer under den förra mandatperioden och nu jobbar vi för att få igång byggandet och attrahera finansiärer.

En annan viktig fråga som seglar upp i enkäten är förbättrad dialog mellan kommunen och företagandet.

– Där har vi flera bra initiativ som har kommit fram den senaste tiden. Ett är nätverket Mod Framåt 2021 som dragits igång av företagare. Ett annat är Mötesplats Näringsliv, där vi har samlat näringslivsenheten i gamla Tingshuset. Det gör det lättare för näringsidkare att kunna komma in och få en första kontakt.

Handeln har en tuff situation, med konkurrens både från näthandeln och större köpcentrum utanför kommunen. Leif Pettersson hoppas att det faktum att Ludvika firar 100-årsjubileum i år kan innebära ett lyft.

– Vi har bland annat anmält oss till tävlingen Årets stadskärna, vilket vi hoppas drar uppmärksamheten till oss. Sedan tidigare har vi samverkansorganisationen Unika Ludvika som jobbar för att stärka handeln och det arbetet fortsätter förstås.

En utmaning för Ludvika att ta tag i är höga socialbidragskostnader.

– Vi har satt ihop en arbetsgrupp som ska försöka ta fram en mer arbetsinriktad modell. En person som söker försörjningsstöd ska först kallas till ett möte med inriktning på att komma ut på arbetsmarknaden, innan man träffar en socialsekreterare. Här är det viktigt att vi får företagen med oss, att de tar emot praktikanter och låter folk visa vad de går för. Målet är att göra fler personer anställningsbara.

Leif Pettersson är även ordförande i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, där Ludvika ingår tillsammans med Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Hedemora. I den rollen ser han att arbetet med få fler lokala företag att delta i offentliga upphandlingar går framåt, inte bara i Ludvika utan i flera kommuner.

– Jag tycker vi ser en positiv vändning. Många företag har tyckt att upphandling mest är byråkrati och krångel, men nu börjar många förstå de möjligheter som finns. De lagändringar som kom för något år sedan gör också att vi kan ställa andra krav på våra leverantörer, till exempel utifrån en hållbarhetsaspekt. Det har öppnat upp för fler lokala och regionala aktörer som lämnar anbud. Men det måste finnas en balans, vi behöver värna både om konkurrensen och om våra lokala företag.

Företagskommentar, Christer Rosén, Säfsen Resort:

Christer Rosen

”Vi har en bra dialog mellan kommunen och näringslivet, bland annat genom Mod Framåt 2021, Mötesplats Näringsliv, frukostmöten och kommunens företagsbesök. Jag tycker att det finns en ömsesidig förståelse för varandras vardag.

De två viktigaste sakerna kommunen måste göra nu är att ta fram mer attraktiva boendeområden och att satsa mer på skolan. För att locka både inpendlare och återvändare att flytta hit behöver helheten fungera och då är bostaden en väldigt viktig del. Gärna sjönära eller med bra utsikt och nära till service. Fortsätt den pågående satsningen på gymnasieskolan och yrkesutbildningar och stärk upp grundskolan med fler behöriga lärare.”

Ludvikas mål för mandatperioden:
  • Ta fram en gemensam strategi för näringslivet tillsammans med övriga partier i den styrande koalitionen
  • Bygga fler bostäder och attrahera finansiärer
  • Höja planberedskapen för industrimark och företagsmark
  • Minska kostnaderna för socialbidrag genom att få ut fler i arbete
  • Fortsätta arbetet inom de samverkansmodeller som redan finns, för att jobba med kompetensförsörjningsfrågan

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Ludvika kommun den 27 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen ett tillväxthinder för Dalab

KOMPETENSFÖRSÖRJNING De senaste åren har Dalab i Borlänge, som jobbar med luftbehandling, VVS och el, vuxit stort. Men bristen på kompetent arbetskraft gör det svårare för företaget att utvecklas ytterligare. ­"Det behövs ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv för att lösa den här frågan", säger Henrik Ekgren, vd för Dalab Sverige AB.
NYHET Publicerad:

Inspirerande Arbetsgivardag i Mora

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Dalarna en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Dagen bjöd på nyttig information och kunskap varvat med mingel och inspiration. "Bra innehåll och rätt frågor på det som presenteras vid de olika seminarierna. Verkligen höjd på de som medverkar här idag" är några av kommentarerna som vi fick av Patrik Eriksson, Anette Schönberg och Marielle Broberg Lund från Clockwork Mora AB.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

RANKING 2019 Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.