Christer Rosén, Säfsen Resort och Leif Pettersson, kommunalråd Ludvika

Bostadsbyggandet en viktig fråga för Ludvika

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Före årsskiftet meddelade ABB i Ludvika att de säljer sin division för kraftöverföring, Power Grids, till japanska Hitachi. "Vi har två stora händelser som kan påverka hela kommunen. Den ena är utvecklingen på ABB och den andra är om gruvan i Blötberget öppnar. Jag hoppas att man törs vara försiktig positiv kring båda sakerna", säger kommunalrådet Leif Pettersson (S).

Leif Pettersson, kommunalråd Ludvika 2019

Leif Pettersson, kommunalråd i Ludvika

ABB:s försäljning av Power Grids till Hitachi är en av de största affärerna i svensk näringslivshistoria, med en prislapp på runt 100 miljarder kronor. Hitachi har ännu inte offentliggjort sina planer efter köpet.

– Det finns inte så mycket kommunen kan uttolka av affären än, men man kan väl anta att ingen köper något för den prislappen för att avveckla det. Vi hoppas förstås på det bästa, säger Leif Pettersson.

Ludvikas näringsliv påverkas mycket av vad som händer på de två största företagen i kommunen, ABB och Spendrups. Gruvbolaget Nordic Iron Ore kan också bli en stor arbetsgivare i kommunen, om gruvan i Blötberget öppnas.

– Vi har en struktur där kommunen står i beroendeförhållande till de stora aktörerna och därför är det viktigt att vi jobbar för att bredda basen på näringen mot små och medelstora företag. Vi har haft en positiv sysselsättningsutveckling på den privata sidan under många år och har många duktiga företag i flera segment, säger Leif Pettersson.

Ludvika hamnade på plats 242 (av 290) i Svenskt Näringslivs senaste mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. De företag som deltog i enkäten rankade bostadsbyggandet som den viktigaste frågan för kommunen att ta tag i. Leif Pettersson håller med.

– Vi ser en ökad inpendling från flera håll och det gör att bostadsbyggandet måste få bättre fart. En del av inpendlingen beror just på bristen på bostäder. Vi har tagit fram flera byggfärdiga planer under den förra mandatperioden och nu jobbar vi för att få igång byggandet och attrahera finansiärer.

En annan viktig fråga som seglar upp i enkäten är förbättrad dialog mellan kommunen och företagandet.

– Där har vi flera bra initiativ som har kommit fram den senaste tiden. Ett är nätverket Mod Framåt 2021 som dragits igång av företagare. Ett annat är Mötesplats Näringsliv, där vi har samlat näringslivsenheten i gamla Tingshuset. Det gör det lättare för näringsidkare att kunna komma in och få en första kontakt.

Handeln har en tuff situation, med konkurrens både från näthandeln och större köpcentrum utanför kommunen. Leif Pettersson hoppas att det faktum att Ludvika firar 100-årsjubileum i år kan innebära ett lyft.

– Vi har bland annat anmält oss till tävlingen Årets stadskärna, vilket vi hoppas drar uppmärksamheten till oss. Sedan tidigare har vi samverkansorganisationen Unika Ludvika som jobbar för att stärka handeln och det arbetet fortsätter förstås.

En utmaning för Ludvika att ta tag i är höga socialbidragskostnader.

– Vi har satt ihop en arbetsgrupp som ska försöka ta fram en mer arbetsinriktad modell. En person som söker försörjningsstöd ska först kallas till ett möte med inriktning på att komma ut på arbetsmarknaden, innan man träffar en socialsekreterare. Här är det viktigt att vi får företagen med oss, att de tar emot praktikanter och låter folk visa vad de går för. Målet är att göra fler personer anställningsbara.

Leif Pettersson är även ordförande i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, där Ludvika ingår tillsammans med Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Hedemora. I den rollen ser han att arbetet med få fler lokala företag att delta i offentliga upphandlingar går framåt, inte bara i Ludvika utan i flera kommuner.

– Jag tycker vi ser en positiv vändning. Många företag har tyckt att upphandling mest är byråkrati och krångel, men nu börjar många förstå de möjligheter som finns. De lagändringar som kom för något år sedan gör också att vi kan ställa andra krav på våra leverantörer, till exempel utifrån en hållbarhetsaspekt. Det har öppnat upp för fler lokala och regionala aktörer som lämnar anbud. Men det måste finnas en balans, vi behöver värna både om konkurrensen och om våra lokala företag.

Företagskommentar, Christer Rosén, Säfsen Resort:

Christer Rosen

”Vi har en bra dialog mellan kommunen och näringslivet, bland annat genom Mod Framåt 2021, Mötesplats Näringsliv, frukostmöten och kommunens företagsbesök. Jag tycker att det finns en ömsesidig förståelse för varandras vardag.

De två viktigaste sakerna kommunen måste göra nu är att ta fram mer attraktiva boendeområden och att satsa mer på skolan. För att locka både inpendlare och återvändare att flytta hit behöver helheten fungera och då är bostaden en väldigt viktig del. Gärna sjönära eller med bra utsikt och nära till service. Fortsätt den pågående satsningen på gymnasieskolan och yrkesutbildningar och stärk upp grundskolan med fler behöriga lärare.”

Ludvikas mål för mandatperioden:
  • Ta fram en gemensam strategi för näringslivet tillsammans med övriga partier i den styrande koalitionen
  • Bygga fler bostäder och attrahera finansiärer
  • Höja planberedskapen för industrimark och företagsmark
  • Minska kostnaderna för socialbidrag genom att få ut fler i arbete
  • Fortsätta arbetet inom de samverkansmodeller som redan finns, för att jobba med kompetensförsörjningsfrågan

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Ludvika kommun den 27 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Det handlar bara om att överleva”  

CORONAKRISEN "Just nu är det helt värdelöst, det kommer inte in någonting", säger Lasse Söderberg, vd för Bergeå kem & vattentvätt AB.
NYHET Publicerad:

Ung företagsamhet lyfter Mora kommun

UNG FÖRETAGSAMHET Morapolitikernas uttalade fokus på Ung Företagsamhet i skolorna börjar ge resultat. Fler lärare har gått UF-utbildning och fler gymnasieprogram får möjlighet att driva UF-företag som en del av utbildningen. UF har blivit en strategi för kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Dags att återstarta Dalarnas ekonomi

KRÖNIKA Corona-krisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Hur utvecklas företagsklimatet i Dalarna just nu

FÖRETAGSKLIMAT Det är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken. Lite paradoxalt är detta kärnan i det som kännetecknar ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stor lättnad efter beskedet om slopat inreseförbud

VÄLKOMMET BESKED "Jag känner en stor lättnad. Det här förändrar allt. Jag blir precis mållös", säger Fredrik Gundhe, ägare och vd på Dala Kvalitetsskog i Insjön. Glädjen är inte att ta miste på sedan regeringen, efter en rekommendation från Europeiska rådet och kommissionen, meddelat att man kommer att införa undantag i inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Mörka siffror för Dalarnas företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Dalarna har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Siffrorna är alarmerande, säger Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna.
NYHET Publicerad:

Bemanningsförmedling istället för uppsägningar

CORONAKRISEN För att inte behöva säga upp sina anställda har dalaföretagaren Robin Sjöblom utvecklat bemanningsförmedlingen Uniser. Tjänsten gör det möjligt för företag som har tappat efterfrågan på grund av coronakrisen att hyra ut sin personal till verksamheter där behovet av arbetskraft är större.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot företag i Dalarna

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Dalarna. Bara 13 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 52 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Vi behöver se ökad inhemsk turism i sommar

CORONAKRISEN Garpenbergs slott har funnits i över tvåhundra år, men har sällan varit så öde som nu. Coronakrisen har fått till följd att i princip samtliga gäster uteblivit. – Ju fler svenskar som väljer att semestra i Sverige, desto fortare kommer det gå att få näringslivet på fötter igen, menar ägaren John Sandh.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen är Sveriges största integrationsmotor

CORONAKRISEN När restauranger, caféer och butiker tvingar säga upp sin personal till följd av corona-krisen försvinner den språngbräda in på arbetsmarknaden som dessa verksamheter har inneburit för många. Urban Italian Groups vd Brazer Bozlak varnar för konsekvenserna av detta.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

CORONAKRISEN Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.