NYHET26 oktober 2020

”Låt Vasaloppet genomföras – det är viktigt för folkhälsan”

Myndigheternas uppdrag borde handla mer om service och mindre om tvång och kontroll. Det menar Centerpartiets Peter Helander som arbetat i riksdagen sedan 2016. Som Morabo tycker han även att utomhusevenemang som Vasaloppet borde få genomföras i vinter. 

”De stora motionsloppen är viktiga för folkhälsan och skulle gå att genomföra säkert”, säger Peter Helander (C). 

Borde regler för svenska företagare förenklas? 
– Du kommer inte hitta någon som tycker att reglerna behöver vara fler, och egentligen är det inte ”rocket science”. För mig handlar det i första hand om hur vi ser på våra företagare; ser vi dem som potentiella lagbrytare eller som några som bidrar till vår välfärd? Jag tror att man måste ha tonvikten på det senare när man tittar på hur regler och lagar ska utformas.  

Hur ska förenklingen gå till? 
– Mycket handlar om kultur. Rättviksmodellen är ett bra exempel, där har man jobbat mycket med tillit och förtroende och hjälper och förklarar istället för att tvinga. Kommuner måste förstå att de jobbar med service, inte bara kontroll!  

Är Sverige för sena att mobilisera när EU kommer med ny lagstiftning? 
– Det är inte EU:s fel att vi krånglar till det. Som Svenskt Näringsliv skriver måste vi i ett tidigare stadie få med alla berörda parter för att få inflytande över hur nya lagar implementeras. Det blir lätt alldeles för detaljerat, och vi behöver titta på hur andra länder gör, så att vi inte bygger upp en massa byråkrati som inte behövs. Grundidén måste vara att det i första hand är miniminivåer som införs. 

Nämn en förändring som du anser skulle lätta på regelbördan för företagare? 
– Något som pratas alldeles för lite om är främjandeuppdrag; myndigheter borde ha ett tydligt sådant uppdrag. Det innebär att de inte bara ska jobba med tillsyn utan att de ska jobba aktivt med att stötta företag. Det är något som prioriteras alldeles för lite idag. 

Du som verkar i Mora: vilka stöd och reformer behöver göras för stora evenemang (till exempel Vasaloppet) för att de ska överleva krisen? 
– Att ha en begränsning på hur många som får besöka ett inomhusevenemang kanske är rimligt, men att ha samma för Vasaloppsarenan – med startområde, 90 kilometer bana och målområde – är orimligt.  

– Låt arrangörer av Vasaloppet och liknande evenemang visa upp hur de tänker genomföra sina lopp på ett säkert sätt, för de stora motionsloppen är viktiga för folkhälsan i Sverige. Om de går omkull blir konsekvenserna stora.  

Skulle du vilja se någon särskild reform för skogsnäringen? 
– Jag vill se att äganderätten stärks och att flexibla skyddsformer kommer till stånd som bygger mer på frivillighet. Flexibla skyddsformer innebär bland annat naturvårdsavtal med kortare avtalsperioder, att skogsägaren får ett årligt arrende för att sköta skogen på ett visst sätt, och sedan utvärderas förhållandena efter avtalsperioden. 

Skogen och äganderättencoronaREGELFÖRENKLING.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist