NYHET24 januari 2022

Learing by doing – en del i Krämfabrikens kompetens­strategi  

Precis som många andra företag har Svenska Krämfabriken i Borlänge svårt att hitta rätt kompetens. En strategi för att möta utmaningen är att anställa ungdomar och personer som står långt från arbetsmarknaden och själva ge dem den utbildning som krävs. Så vill Krämfabriken fortsätta arbeta men ibland behöver de rekrytera på bredare front och då skulle det vara en stor hjälp om tryggheten och skolan var bättre i kommunen.  

”Som företag ser vi oss som en viktig samhällsspelare och vi vill hjälpa människor att komma i arbete. Ända sedan 2012 har vi haft som filosofi att erbjuda ungdomar ett första arbete hos oss. Det är en del av företagets själ”, berättar Johan Mattsson, vd. Foto: Svenska Krämfabriken

Krämfabriken har gjort en tillväxtresa och gått från dryga tio medarbetare 2012 till att idag, knappt tio år senare, vara 150 anställda. Utöver att erbjuda ungdomar ett första arbete så har Krämfabriken också valt att vara en flexibel arbetsgivare för elitsatsande idrottare samt anställt personer som inte arbetat på flera år på grund av till exempel sjukdom eller skada.  

– För oss har det varit viktigt att ge människor möjligheter. Vi har också inställningen att rätt drivkraft och personlighet är viktigare än formell kompetens, säger Johan Mattsson.  

Ledarskapet viktigt  

Internutbildning är viktigt för att strategin ska fungera. Det blir ”learing by doing” på jobbet tillsammans med erfarna kollegor.  

– Vi har också många som har arbetat hos oss länge. Utan dem hade det inte fungerat. Det här arbetssättet kräver mycket av ledarskapet och då inte bara av den formella chefen utan också från informella ledare bland erfarna kollegor, säger Johan Mattson.  

Särskilt gentemot ungdomarna som inte har arbetat tidigare är det viktigt att vara tydlig med vad som gäller på en arbetsplats och vad som förväntas av en lagspelare. Så enkla saker som att plocka i och ur diskmaskinen är inte självklart för alla.  

Att ta in människor med liten arbetslivserfarenhet kan innebära ett effektivitetstapp under en tid. Och Johan säger att om kortsiktig lönsamhet är viktigast, då är detta inte rätt strategi.  

– Men det är en belöning i sig att se människor växa. Vi har ungdomar som har jobbat hos oss, gått vidare för att plugga och sedan komma tillbaka. Vi har sett andra som lyckats med sin idrott och ytterligare andra som fått tillbaka den självkänsla det innebär att ha ett jobb. Att får vara med och se sådana personliga resor är mycket värt, säger Johan Mattson. 

Krämfabrikens strategi är också värdefull ur ett samhällsperspektiv. 1,3 miljoner svenskar i arbetsför ålder är idag inte självförsörjande, det visar Svensk Näringslivs undersökning om utanförskapet i Sverige. I Borlänge är självförsörjningsgraden 72,4 procent, strax under rikssnittet, och 7 356 personer står utanför arbetsmarknaden. Att fler personer blir självförsörjande betyder mycket både för enskilda personer och för samhällsekonomin i stort.  

Platsen spelar roll  

Krämfabriken kommer fortsätta jobba på sitt sätt med att utbilda personer med rätt inställning och attityd. Men det är klart, vissa tjänster kräver mer formell utbildning och erfarenhet och då krävs en annan typ av rekrytering. Till exempel är det då inte ovanligt att man vill locka nya medarbetare från andra delar av landet.  

– Om man ska vara en attraktiv arbetsgivare handlar det inte bara om vad bolaget gör, hur lönen ser ut och så vidare. Platsen där företaget ligger är också viktig. Här finns det problem i Borlänge, det är bara att titta på statistiken vad gäller till exempel skola och brottslighet. Det är inte självklart att folk vill flytta hit, säger Johan Matsson.  

Och vad kan man göra åt det då? 

– Jag är ingen politiker, men om jag ska lösa ett problem i mitt företag då pratar vi om det. Vi sopar inte problemen under mattan. Vi lyfter det som inte fungerar öppet och ärligt och sedan försöker vi tillsammans hitta lösningar. Jag tänker att det är så vi olika aktörer i Borlänge måste göra i den hör frågan också, säger Johan Mattson.  

Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist