NYHET27 april 2021

Omstart för Teknikcollege ska locka fler till industrin

För ett par månader sedan tillträdde Ingrid Saksvik tjänsten som regional processledare på Teknikcollege Dalarna, en samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning. Teknikcollege finns i cirka 180 kommuner runt om i landet, men TC i Dalarna har under några år gått på sparlåga.  

”Kompetensförsörjningen är utan tvekan en ödesfråga för industrin i Dalarna. Klarar inte företagen att hitta lämpliga medarbetare hindras naturligtvis utvecklingen. Vi får en akut situation”, varnar Ingrid Saksvik.

– Det här är en omstart med större engagemang och med högre ställda mål. Tjänsten som processledaren är nu på heltid istället för på halvtid, säger Ingrid Saksvik.

Hon målar upp den aktuella bilden av industrin i Dalarna som direkt eller indirekt sysselsätter 27 000 personer. De årliga skatteintäkterna till kommunerna och regionen är i runda tal 10 miljarder.

Mycket stor industriregion

– Vi är en mycket stor industriregion med en betydande export. Många förknippar Dalarna med besöksnäringen och tänker inte på industrin som trots allt sysselsätter många fler. Båda är viktiga och det finns ingen motsättning, poängterar Ingrid Saksvik.

Ett klart bekymmer för industrin i Dalarna är de stora pensionsavgångarna. Ett genomsnittligt år handlar det om 350 personer. Det kan jämföras med de 47 elever som gick ut från industrirelevanta utbildningar vårterminen 2019, som är den senast tillgängliga statistiken. Gapet är med andra ord stort.

Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna, två tunga bransch- och arbetsgivarorganisationer, har valt att på nationell nivå medverka till omstarten av TC i Dalarna.

– Det säger en hel del om kompetensförsörjningens mycket stora betydelse, konstaterar Ingrid Saksvik.

Bakom det nationella konceptet Teknikcollege står Industrirådet som i sin tur är sammansatt av ett 10-tal arbetsgivarförbund och fackliga organisationer. Nu startas även ett regionalt Industriråd i Dalarna som strukturellt kopplas ihop med TC Dalarna som praktisk utförare.

Central målgrupp

En central målgrupp för det arbete som Teknikcollege gör är ungdomar som ska söka till gymnasiet.

– Olika undersökningar visar att Generation Z vill ha trygga och säkra jobb och att de ofta prioriterar miljö- och hållbarhetsfrågor. Precis det här erbjuder industrin, säger Ingrid Saksvik.

I Dalarna finns det sammanlagt nio TC-certifierade gymnasieskolor fördelade på sju kommuner – Avesta (Karlfeldtgymnasiet), Borlänge (Erikslundsgymnasiet och Hushagsgymnasiet), Falun (Lugnetgymnasiet), Ludvika (ABB Industrigymnasium och Västerbergslagens Utbildningsförbud), Malung-Sälen (Malung-Sälens Utbildningscenter), Mora (Mora Gymnasium) och Vansbro (Utbildningscenter Vansbro).  

Andra vägar till industrijobb

– Gymnasieskolorna är en väg in till industrijobb, men det finns också andra. Vuxenutbildningar, yrkeshögskola och högskola kan också leda till anställningar inom industrin, förklarar Ingrid Saksvik.

Ett stort antal samverkansföretag spelar en avgörande roll inom Teknikcollege. Här finns mycket konkreta möjligheter att påverka utbildningarna så att inriktningen och innehållet ligger i linje med industrins behov. Företagen kan medverka på olika sätt, exempelvis genom att delta i en lokal styrgrupp, genom att ta emot elever på studiebesök eller genom att ställa upp med praktikplatser.

Omstarten av Teknikcollege Dalarna har skapat ett stort intresse bland alla involverade.

– Engagemanget är på topp. Nu ska vi bygga en långsiktig struktur för kompetensförsörjningen och koppla ihop alla olika initiativ. Vi siktar högt. Om tre år ska vi vara Sveriges bästa Teknikcollege, säger Ingrid Saksvik.

KompetensförsörjningSKOLA NÄRINGSLIV.
Skriven avSören Karlsson  
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist