Mikael Thalin, kommunalråd i Orsa och Ola Granholm, Framväxtbolaget i Dalarna

Orsa vill klättra i statistiken

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har som mål att vara bland de 100 bästa företagen i Svenskt Näringslivs kommunranking, senast år 2020". Det säger Mikael Thalin (C), kommunalråd i Orsa. För att nå dit ska kommunen bland annat jobba med bemötande och kompetensförsörjning.

Mikael Thalin, kommunalråd Orsa 2019

Mikael Thalin, kommunalråd Orsa kommun

Foto: Anita Carlsson, Claes Söderberg

I Svenskt Näringslivs senaste kommunranking hamnade Orsa på plats 206 av 290. Nära hälften av de företag som svarat på enkäten tycker att ett bättre bemötande från kommunen är en prioriterad fråga. Nästan lika många tycker att dialogen mellan kommunen och företagslivet måste förbättras.

– Det här är en högt prioriterad fråga framöver, både inom politiken men också i kommunens verksamhet i stort. Vi vill förbättra oss inom service och där har vi flera saker på gång. Bland annat har vi antagit en näringslivsstrategi som genomsyras av att hela kommunen ska vara engagerad i näringslivsarbetet, det är inte en fråga endast för näringslivskontoret. Vi kommer också att börja jobba med främjande myndighetsutövning i projektet Tillväxt & Tillsyn, där fokus ligger på att hjälpa företagare att göra rätt, i stället för att klanka ner när de gör fel, säger Mikael Thalin.

Förra året sjösatte Orsa en egen företagarvecka som var välbesökt.

– Den kommer att återkomma och vi planerar även att ha en utställning för att lyfta vad företagen gör gentemot befolkningen. Vi har även en företagsstafett på Facebook där ett företag i veckan presenteras och det har varit väldigt uppskattat. Sedan september gör kommunen företagsbesök varje tisdag, så vi har mycket på gång inom dialogarbetet. Målet är att vi åter ska vara på plats 100 i rankingen, där vi var för några år sedan.

Precis som många andra dalakommuner har Orsa sin kanske största utmaning i kompetensförsörjningen. Många lokala företag skriker efter arbetskraft och i synnerhet de företag som behöver specifika nyckelkompetenser har svårt att rekrytera ny personal. Orsa deltar i ett samverkansforum mellan fem kommuner (Orsa, Mora, Älvdalen, Vansbro och Malung/Sälen) och arbetsförmedlingen som träffas fyra gånger per år.

– Jag tycker att det här forumet ska utvecklas till att vara en styrgrupp i ett mer offensivt arbete kring kompetensförsörjning. Vi har beställt en kartläggning av läget på arbetsmarknaden och därifrån kommer vi att ta fram en plan för vad som behöver göras och framför allt vad kommunen kan göra. Kan vi till exempel sy ihop skräddarsydda utbildningar? Det är viktigt nu att vi fokuserar på konkreta insatser i rådet och att det sker efter företagens behov.

En orsak till tappet i rankingen tror Mikael Thalin beror på att det tidigare samarbetet mellan skolan och näringslivet avvecklades för fem år sedan.

– Skolan hade bekymmer med sina resultat och i det läget behövde de fokusera på kvalitetsarbetet. Nu har de kommit ikapp och det är dags att återuppta samarbetet. Dels kommer eleverna att få komma ut på företagen och se vad de jobbar med, dels så ska företagen få besöka skolorna. Syftet är att öka kunskaperna på båda sidor.

Orsa kommer också att jobba riktat med att förbättra sitt upphandlingsarbete, genom Upphandlingsdialog Dalarna.

– Vi har vår upphandlingsverksamhet tillsammans med Mora och Älvdalen och vi har genomfört några lyckade upphandlingar, framför allt livsmedelsupphandlingen inom skola och omsorg. Här kommer vi att fördjupa samarbetet, ordna utbildningar och bli bättre på att möta företagens förväntningar i upphandlingsfrågor.

Vad kan företagen själva göra för att bidra till ett förbättrat företagsklimat?
– Jag tycker att många är engagerade redan, men fler får gärna bry sig. Vi har bra företagsfrukostar en gång i månaden som man gärna får komma på, till exempel. Det är viktigt för båda sidor att lära oss varandras villkor och verksamheter, så att vi kan hitta en gemensam agenda för att kunna utvecklas.

Företagskommentar, Ola Granholm, Framväxtbolaget i Dalarna:

Ola Granholm

Ola Granholm, Framväxtbolaget i Dalarna

Foto: Kola Productions

”Orsa kommun har tagit ett antal steg i rätt riktning. Vi har en allt bättre dialog med kommunledningen och det finns ett intresse för tillväxt och företagarfrågor. På företagarsidan är det ett bra driv och det görs många härliga satsningar.

Det vi vill att kommunen satsar på nu är att se till att den goda viljan når ända ut i ”fingerspetsarna”. Vi vill att kommunen fullföljer det som står i deras näringslivsstrategi, att kommunens tjänstemän tror på att företagare vill göra rätt och ger oss så bra förutsättningar som möjligt att lyckas med det!”

Mål för mandatperioden:

Prioriterade mål:

  • Förenkla rutinerna kring myndighetsutövning, i synnerhet tillstånd och tillsyn.
  • Förbättra kommunens bemötande och service, exempelvis genom snabb återkoppling.
  • Utveckla e-tjänster.
  • Öka graden av delegation till tjänstepersoner.
  • Korta handläggningstiderna.

Långsiktiga mål:

  • Utveckling av besöksnäringen i samverkan med Visit Orsa, Visit Dalarna och Grönklittsgruppen.
  • Bygga nätverk för branschutveckling och stötta nyföretagare och befintliga företagare.
  • Jobba för att stärka kompetensförsörjningen i samverkan med företagen, Arbetsförmedlingen och regionens utbildningsaktörer.
  • Jobba för att sprida information om utbud och utveckling i Orsas näringsliv till företagare, kommunförvaltning, fritidshusägare och besökare.
  • Jobba för att göra kommunala upphandlingar så tillgängliga och lättförståeliga som möjligt för företagen.

Läs mer om Orsas Näringslivsstrategi

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Orsa kommun den 23 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord ny regionchef för Svenskt Näringsliv Dalarna

NY REGIONCHEF Den första september tillträder Henrik Navjord tjänsten som ny regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. Han kommer närmast från en tjänst som chef för en specialistgrupp inom Länsförsäkringar Bank i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälen och Orsa tar stora steg framåt

FÖRETAGSKLIMAT Malung-Sälen och Orsa kommun tar stora steg framåt i årets undersökning av företagsklimatet i Dalarna och Vansbro kommun har länets allra bästa företagsklimat. Det framgår av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet för 2019.
NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.