Mikael Thalin, kommunalråd i Orsa och Ola Granholm, Framväxtbolaget i Dalarna

Orsa vill klättra i statistiken

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har som mål att vara bland de 100 bästa företagen i Svenskt Näringslivs kommunranking, senast år 2020". Det säger Mikael Thalin (C), kommunalråd i Orsa. För att nå dit ska kommunen bland annat jobba med bemötande och kompetensförsörjning.

Mikael Thalin, kommunalråd Orsa 2019

Mikael Thalin, kommunalråd Orsa kommun

Foto: Anita Carlsson, Claes Söderberg

I Svenskt Näringslivs senaste kommunranking hamnade Orsa på plats 206 av 290. Nära hälften av de företag som svarat på enkäten tycker att ett bättre bemötande från kommunen är en prioriterad fråga. Nästan lika många tycker att dialogen mellan kommunen och företagslivet måste förbättras.

– Det här är en högt prioriterad fråga framöver, både inom politiken men också i kommunens verksamhet i stort. Vi vill förbättra oss inom service och där har vi flera saker på gång. Bland annat har vi antagit en näringslivsstrategi som genomsyras av att hela kommunen ska vara engagerad i näringslivsarbetet, det är inte en fråga endast för näringslivskontoret. Vi kommer också att börja jobba med främjande myndighetsutövning i projektet Tillväxt & Tillsyn, där fokus ligger på att hjälpa företagare att göra rätt, i stället för att klanka ner när de gör fel, säger Mikael Thalin.

Förra året sjösatte Orsa en egen företagarvecka som var välbesökt.

– Den kommer att återkomma och vi planerar även att ha en utställning för att lyfta vad företagen gör gentemot befolkningen. Vi har även en företagsstafett på Facebook där ett företag i veckan presenteras och det har varit väldigt uppskattat. Sedan september gör kommunen företagsbesök varje tisdag, så vi har mycket på gång inom dialogarbetet. Målet är att vi åter ska vara på plats 100 i rankingen, där vi var för några år sedan.

Precis som många andra dalakommuner har Orsa sin kanske största utmaning i kompetensförsörjningen. Många lokala företag skriker efter arbetskraft och i synnerhet de företag som behöver specifika nyckelkompetenser har svårt att rekrytera ny personal. Orsa deltar i ett samverkansforum mellan fem kommuner (Orsa, Mora, Älvdalen, Vansbro och Malung/Sälen) och arbetsförmedlingen som träffas fyra gånger per år.

– Jag tycker att det här forumet ska utvecklas till att vara en styrgrupp i ett mer offensivt arbete kring kompetensförsörjning. Vi har beställt en kartläggning av läget på arbetsmarknaden och därifrån kommer vi att ta fram en plan för vad som behöver göras och framför allt vad kommunen kan göra. Kan vi till exempel sy ihop skräddarsydda utbildningar? Det är viktigt nu att vi fokuserar på konkreta insatser i rådet och att det sker efter företagens behov.

En orsak till tappet i rankingen tror Mikael Thalin beror på att det tidigare samarbetet mellan skolan och näringslivet avvecklades för fem år sedan.

– Skolan hade bekymmer med sina resultat och i det läget behövde de fokusera på kvalitetsarbetet. Nu har de kommit ikapp och det är dags att återuppta samarbetet. Dels kommer eleverna att få komma ut på företagen och se vad de jobbar med, dels så ska företagen få besöka skolorna. Syftet är att öka kunskaperna på båda sidor.

Orsa kommer också att jobba riktat med att förbättra sitt upphandlingsarbete, genom Upphandlingsdialog Dalarna.

– Vi har vår upphandlingsverksamhet tillsammans med Mora och Älvdalen och vi har genomfört några lyckade upphandlingar, framför allt livsmedelsupphandlingen inom skola och omsorg. Här kommer vi att fördjupa samarbetet, ordna utbildningar och bli bättre på att möta företagens förväntningar i upphandlingsfrågor.

Vad kan företagen själva göra för att bidra till ett förbättrat företagsklimat?
– Jag tycker att många är engagerade redan, men fler får gärna bry sig. Vi har bra företagsfrukostar en gång i månaden som man gärna får komma på, till exempel. Det är viktigt för båda sidor att lära oss varandras villkor och verksamheter, så att vi kan hitta en gemensam agenda för att kunna utvecklas.

Företagskommentar, Ola Granholm, Framväxtbolaget i Dalarna:

Ola Granholm

Ola Granholm, Framväxtbolaget i Dalarna

Foto: Kola Productions

”Orsa kommun har tagit ett antal steg i rätt riktning. Vi har en allt bättre dialog med kommunledningen och det finns ett intresse för tillväxt och företagarfrågor. På företagarsidan är det ett bra driv och det görs många härliga satsningar.

Det vi vill att kommunen satsar på nu är att se till att den goda viljan når ända ut i ”fingerspetsarna”. Vi vill att kommunen fullföljer det som står i deras näringslivsstrategi, att kommunens tjänstemän tror på att företagare vill göra rätt och ger oss så bra förutsättningar som möjligt att lyckas med det!”

Mål för mandatperioden:

Prioriterade mål:

  • Förenkla rutinerna kring myndighetsutövning, i synnerhet tillstånd och tillsyn.
  • Förbättra kommunens bemötande och service, exempelvis genom snabb återkoppling.
  • Utveckla e-tjänster.
  • Öka graden av delegation till tjänstepersoner.
  • Korta handläggningstiderna.

Långsiktiga mål:

  • Utveckling av besöksnäringen i samverkan med Visit Orsa, Visit Dalarna och Grönklittsgruppen.
  • Bygga nätverk för branschutveckling och stötta nyföretagare och befintliga företagare.
  • Jobba för att stärka kompetensförsörjningen i samverkan med företagen, Arbetsförmedlingen och regionens utbildningsaktörer.
  • Jobba för att sprida information om utbud och utveckling i Orsas näringsliv till företagare, kommunförvaltning, fritidshusägare och besökare.
  • Jobba för att göra kommunala upphandlingar så tillgängliga och lättförståeliga som möjligt för företagen.

Läs mer om Orsas Näringslivsstrategi

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Orsa kommun den 23 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen ett tillväxthinder för Dalab

KOMPETENSFÖRSÖRJNING De senaste åren har Dalab i Borlänge, som jobbar med luftbehandling, VVS och el, vuxit stort. Men bristen på kompetent arbetskraft gör det svårare för företaget att utvecklas ytterligare. ­"Det behövs ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv för att lösa den här frågan", säger Henrik Ekgren, vd för Dalab Sverige AB.
NYHET Publicerad:

Inspirerande Arbetsgivardag i Mora

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Dalarna en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Dagen bjöd på nyttig information och kunskap varvat med mingel och inspiration. "Bra innehåll och rätt frågor på det som presenteras vid de olika seminarierna. Verkligen höjd på de som medverkar här idag" är några av kommentarerna som vi fick av Patrik Eriksson, Anette Schönberg och Marielle Broberg Lund från Clockwork Mora AB.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

RANKING 2019 Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.