LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 oktober 2020

Patrik Engström (S) vill se en satsning på fortbildning

Socialdemokraten Patrik Engström har suttit i riksdagen sedan 2014. Med en bakgrund inom industrin och Avesta som hemort så är regelförenkling och kompetensförsörjning två frågor han gärna pratar lite extra om. 

Patrik Engström (S) vill se en satsning på fortbildning för att stärka kompetensen hos företagen 

Bruksorter och kompetensförsörjning är något du brinner för. Vad behövs för att företag ska hitta rätt kompetens? 

– Ja, det är verkligen en viktig fråga för mig. När jag träffar intresseorganisationer i industrin kommer den frågan alltid upp, och när jag pratar med utbildningsfolk så ser vi att det utbildas alldeles för få inom vissa viktiga sektorer. Hur löser man den ekvationen? Hur får man unga människor att vilja studera till de yrken där vi saknar arbetskraft? Jag tror att industrin själva behöver engagera sig ännu mer, så att fler får upp ögonen för att det är attraktiva arbetsplatser.  

Patrik Engström menar att man måste titta på det strategiskt. Att det förvisso görs utredningar som granskar behoven och upptäcker gap mellan utbildning och jobb, men att det tyvärr sällan är någon som går vidare och gör något åt gapet.  

– Alla skulle behöva sätta sig ned vid samma bord så att vi får en gemensam bild och kan jobba mot samma mål. 

– Vi bör också jobba ännu mer med kunskapspåfyllning under hela arbetslivet. Kanske är det dags för ett nytt kunskapslyft. Vi måste se till att den stora massan tar ett kliv. I framtiden vill jag se ett system där det är helt naturligt med fortbildning för anställda. Det är en mer realistisk väg att gå än att man måste ta långa tjänstledigheter för studier. 

Svenskt Näringsliv vill att regeringen skyndar på att genomföra Tillväxtverkets förslag till ny regelprocess. Hur ser du på att reglerna för företagare görs enklare? 

– Jag tror att vi alla vill jobba för att förenkla. Men den stora frågan är hur vi når dit? Det finns ju många bra lokala exempel, som i Rättvik, där de har en väldigt bra dialog med företagarna och där de följer lagstiftningen men ändå lyckats förenkla. Det är något jag tycker fler kommuner skulle kunna jobba med.  

– Jag håller med om att det ibland har en tendens att bli väldigt mycket regler som försvårar, och det är ju inte meningen. Tanken är att regler ska vara rimliga. 

Svenskt Näringsliv föreslår att det ska införas beredningsgrupper för att jobba med ny lagstiftning som initieras av EU. Håller du med om att vi mobiliserar för sent, vilket leder till sämre lagstiftning? 

– Eftersom frågan kommer upp med jämna mellanrum så är det nog rätt analys. Jag vet att vi fått en del kritik, och att vi mer än en gång har implementerat lagstiftningen för hårt. Jämför man exempelvis med Danmark så landar ny lagstiftning ofta mjukare i näringslivet där, så att kolla på hur de gör kan ju vara ett alternativ. Vi ska ju följa EU, men det ska också vara möjligt att efterleva reglerna. 

KompetensförsörjningREGELFÖRENKLING.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist