NYHET15 september 2023

Samarbete med akademin säkrar kompetensen på Hitachi Energy

Det går bra för Hitachi Energy. Företaget är en världsledare inom hållbara energisystem och den teknik som krävs för elektrifiering och att möjliggöra energiomställningen. Genom strategiska partnerskapsavtal med utvalda universitet och högskolor säkerställer de kompetensförsörjningen för den stadiga tillväxten.

”Vi har utvecklat ett ramverk för vårt strategiska partnerskap med akademin. Vi har börjat i mindre skala, men samarbetar nu med sex ledande universitet och högskolor”, säger Håkan Flink. Foto: Foto Jonas Bilberg

Så sent som i våras tecknade Hitachi Energy ett av Sveriges största exportkontrakt någonsin, värt 147 miljarder kronor. Och utvecklingen ser inte ut att bromsa in, den gröna energiomställningen runt i om i världen skapar en stor efterfrågan för företagets produkter och system, vilket bidrar till företagets tillväxt.

Företagets huvudkontor ligger i Västerås men den största verksamhetsorten i Sverige ligger i Ludvika, där över 3000 medarbetare är stationerade. För att säkerställa kompetensförsörjningen till den expanderande verksamheten har Hitachi Energy utvecklat strategiska partnerskapsavtal med fem svenska universitet samt Högskolan Dalarna. En central person för satsningen är Håkan Flink, vars roll är strategisk ambassadör för kompetenstillväxt på företaget i Sverige.

– Det var vår platschef i Ludvika som såg behov av en särskild roll som kunde hantera en mängd kontakter inom kompetensförsörjningsområdet. På så sätt blir vi mer effektiva gällande samarbete med skolor, universitet samt näringsliv och kan visa människor att Hitachi Energy är en bra arbetsgivare med många möjligheter. Vi har utvecklat ett ramverk för vårt strategiska partnerskap med akademin. Vi har börjat i mindre skala, men samarbetar nu med sex ledande universitet och högskolor, säger Håkan Flink.

Partnerskapsavtalen gynnar bägge parter. Exempelvis hade Högskolan Dalarna vid tiden sett ett minskat intresse för teknikprogrammet, en trend som Hitachi Energy nu har hjälpt dem att vända. Samtidigt har energijätten fått ett skyltfönster som avhjälper en av företagets största utmaningar: Att hitta kompetens som krävs för att fortsätta sin positiva utveckling. En stor fördel med Högskolan Dalarna är att den ligger geografiskt nära Hitachi Energy i Ludvika, menar Håkan Flink.

– Vi ser mycket fina möjligheter i och med att vi har en struktur för kontakt och utbyte på båda sidor. Här är jag huvudkontaktperson och jag har min motsvarighet på Högskolan Dalarna. När man har en person som kan nätverket så är det mycket lättare att hitta samarbeten och lösa gemensamma utmaningar. Det är ett enkelt sätt att skapa ett bra samarbete, säger Håkan Flink.

I rollen som ambassadör är Håkan inte ensam. Han ansvarar för ett ambassadörsnätverk med 37 ambassadörer i alla åldrar vars syfte är att stärka Hitachi Energys varumärke och attraktion till att rekrytera nya medarbetare. Förutom Håkan Flink och ambassadörsnätverket har företaget en Talent Partner-avdelning, som hjälper Hitachi Energy att synas på mässor, universitet, högskolor och skolor.

– Vi har plockat ut dem som gillar att vara med att sprida information om företaget och att träffa och inspirera andra. Vi jobbar tillsammans som ambassadörer för företaget, säger Håkan Flink.

Hitachi Energy i Ludvika är unikt för sitt sätt att producera ett komplett produktsortiment och systemlösningar inom högspänning på en och samma ort. Här tillverkas transformatorer, brytare, högspänningskomponenter och HVDC-ventiler och -system, den infrastruktur som behövs för att transportera el effektivt över långa sträckor, oavsett om det är i marken, i luften eller genom vatten.

– Vi rekryterade ca 850 personer i ifjol och de kommande två åren behöver vi rekrytera över 2000 personer till verksamheten i Sverige, säger Håkan Flink.

En utmaning framåt är inte bara att hitta välutbildade ingenjörer, utan också att få de anställdas respektive att trivas och hitta sysselsättning på orten.

– Det här är något som vi jobbar hårt med. Vi har ett unikt samarbete kallat Samarkand2015 tillsammans med Ludvika kommun och Region Dalarna samt andra företag i regionen för att bistå medflyttare från världens alla hörn i att få en bra start på sitt liv här och integreras i samhället. Vi ingår i nätverk på Sverigenivå och samarbetar med organisationer kring persontransporter för att säkra goda förbindelser till och från orten. Men här behöver också samhället hänga med och bistå i att utveckla orten och tillgängligheten samt nödvändig samhällsservice. Ett så här stort företag bygger samhällen och skapar en positiv spiral men det offentliga behöver spela sin roll.

Slutligen vill Håkan Flink uppmana andra företag att ta sig tid att utveckla samarbete med ett brett urval av aktörer för att stärka sitt nätverk eller driva liknande samverkansprojekt som Hitachi Energy med universitet, högskolor och näringsliv.

– Jag vet hur det är. Det är lätt att känna att man inte har tid. Men det är viktigt att ta vara på möjligheten att lära av andra men också sprida egen kunskap och egna idéer i sina nätverk. Med de strukturer och samarbeten vi byggt upp har vi möjligheten att gör det, och min roll är otroligt spännande och helt central för att utveckla de här kontakterna vidare.

Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist