Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 december 2020

Ris och ros för Region Gotland i ny kommungranskning

Beroende på i vilken kommun du startar och driver företag så kan kostnaderna för tillstånd, tillsyn och kontroll skilja sig extremt mycket, det visar Näringslivets Regelnämnd, NNRs, stora granskning av regeltillämpningen i kommunerna, där fem områden av särskild vikt för företagen kartläggs. 

August Liljeqvist, sakkunnig på NNR hoppas att rapporten ska uppmuntra kommunerna att se över sin tillämpning av regler som berör företagen
Foto: NNR

På uppdrag av Svenskt Näringsliv, Företagarna, LRF, Fastighetsägarna, Svensk Handel och Visita har Näringslivets Regelnämnd, NNR, genomfört en stor granskning av regeltillämpningen i Sveriges kommuner. De fem områden som granskas är kommunernas livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering. Huvudsyftet med NNRs projekt är att uppmuntra kommunerna att se över sin tillämpning av regler som berör företagen. Förhoppningen är att det ska bli mer enhetligt och kostnadseffektivt för företagen liksom mer förutsägbart.

Rapportens resultat visar att Region Gotlands handläggningstider för serveringstillstånd ligger i genomsnitt på fyra veckor vilket ligger under rikssnittet på sex veckor. Samtidigt som bygglovsavdelningens handläggningstider har ökat från fem veckor till nio veckor sedan 2016 (Sverigesnittet ligger på fyra veckor).

”Vill kommunen vara en attraktiv plats för företagen, finns det anledningar att fundera just hur företagen bemöts, hur tillstånd hanteras och hur tillsyn utförs. Här kan alla bli lite bättre”, säger Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Gotland.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Sedan undersökningen senast genomfördes 2016 har Region Gotland inlett ett arbete med att digitalisera bygglovshanteringen och man har infört en 70 dagars servicegaranti på handläggningen av bygglov.

– Bygglovshandläggningen är jätteviktig för tillväxten och en 70 dagars servicegaranti blir närmast förvirrande eftersom det är en lagstadgad maxgräns och den är väldigt väl tilltagen för enklare ärenden, säger August Liljeqvist, sakkunnig på NNR.

Region Gotland är en av de få kommuner i Sverige som är tidigt ute med efterhandsdebitering på utförda livsmedelskontroller. Istället för en årsfaktura i början av varje år och där man i värsta fall aldrig får något besök av kommunens handläggare så väljer man istället att fakturera företagen för det faktiskt utförda arbetet. Detta är något som uppskattas av företagen och något som regionen behöver se över även på andra områden som serveringstillstånd och vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

– NNRs granskning av kommunernas regeltillämpning är nyttig läsning som alla kommuner kan lära sig av. Det finns alltid någon annan kommun som är bättre än ens egen på något område, så möjligheterna till benchmarking är mycket goda. Vill kommunen vara en attraktiv plats för företagen, finns det anledningar att fundera just hur företagen bemöts, hur tillstånd hanteras och hur tillsyn utförs. Här kan alla bli lite bättre, säger Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Gotland.

Se presentationen

Om undersökningen

Näringslivets Regelnämnd NNR, har fokuserat specifikt på regeltillämpningen och presenterar nu den fjärde undersökningen om regelförbättring på kommunal nivå. Denna gång är det fem områden som granskats; livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering. För att kunna jämföra kommunerna med varandra har NNR konstruerat fiktiva exempel utifrån vilket frågorna ställts, formulerat enligt nedan: 

Bygglov: Frågorna avser en ansökan från ett företag om bygglov för en tillbyggnad av en industrifastighet med 300 kvm. Fastigheten angränsar till ett bostadsområde med 50 småhus. Lovet följer gällande planbestämmelser och ska behandlas enligt plan- och bygglagen. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Inga komplicerande faktorer finns.

 Serveringstillstånd: Frågorna avser en restaurang/restaurangverksamhet som omsätter alkohol för 1 775 000 kronor per år. Öppet till 02.00. Restaurangverksamheten är nystartad. Om en restaurang med sådan omsättning inte finns inom kommunen, gör en teoretisk uppskattning och besvara frågorna som om en sådan restaurang hade funnits. 

Hela resultatet finns på www.kommungranskning.se.

RegelförbättringNäringslivets regelnämnd NNR
Skriven avJessica Drugge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist