NYHET8 februari 2022

Åtta kommuner samverkar för bättre upphandlingar 

Åre kommun anslöt vid årsskiftet, som sista kommun, till länets gemensamma upphandlingskontor i Östersund. Nu satsar man på att bli mer företagarvänliga och närma sig näringslivet med dialog. En dialog och kommunikation som också kan komma att underlättas av de nya regler kring offentlig upphandling som trädde i kraft 1 februari 2022. 

August Åkesson, inköpschef på Åre kommun.Foto: Rasmus Persson

I Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet hamnade Åre kommun långt ner i betygsskalan på just upphandling, plats 247 av 290. Ett steg mot att förbättra det är att nu samverka med Upphandlingskontoret i Östersund som sitter på en bred kompetens inom det ganska komplexa området upphandling. 

– Förutom att vi vill bli mer företagarvänliga och närma oss näringslivet på ett tydligare sätt ser vi också möjlighet att dra nytta av kunskap och expertis som finns hos Upphandlingskontoret, säger August Åkesson, inköpschef på Åre kommun. 

Förväntningen på samordnade upphandlingar är också att dra nytta av den större volymen som samarbetet innebär, och nå en bättre och effektivare affär. 

– Samarbetet möjliggör i sin tur att vår egen inköpsavdelning kan fokusera mer resurser på de Åre-specifika behoven för att säkerställa bättre avtal även där, säger August Åkesson. 

Säkra och bra upphandlingar 

Ett specialiserat upphandlingskontor innebär spetskompetens i svåra frågor och inarbetade rutiner säkrar bra och korrekta upphandlingar. Dessutom läggs stor vikt vid opartiskhet för att säkra företagens förtroende. 

”Vi har hållit några digitala skolor under pandemin men det är inte lika bra som de fysiska träffarna så vi ser fram emot den möjligheten igen”, säger Gustaf Danielsson. 
Foto: Jörgen Vikström

– Vi har som rutin att minst två upphandlare är inblandade, kontrolläser och kollar på varandras upphandlingar, för att det inte ska uppstå några konstigheter med beroendeställning, jäv eller annat, säger Gustaf Danielsson, chef för upphandlingskontoret. 

Ett annat grepp för att säkerhetsställa förtroendet och legitimiteten hos upphandlingskontoret är införandet av en ny tjänst. 

– Vi skapar nu en ny tjänst, en avtalscontroller, som åker runt i länet och kollar att kraven i upphandlingarna följs, att leverantörerna levererar så som de sagt. Och vi får feedback på avtalen och lär oss av det, säger Gustaf Danielsson. 

Är till för företagen 

Men upphandlingskontoret finns inte bara till för kommunerna utan minst lika mycket för företagen. Här vill Gustaf Danielsson lyfta arbetet med tidig dialog som viktigt. Företagare kan ställa frågor, se vilka upphandlingar som är på gång och delta i upphandlingsskolor som kontoret håller med jämna mellanrum. Allt för att man ska få in fler och bättre anbud från företagare.  

– Vi har hållit några digitala skolor under pandemin men det är inte lika bra som de fysiska träffarna så vi ser fram emot den möjligheten igen, säger Gustaf Danielsson. 

De nya upphandlingsregler som trädde i kraft 1 februari 2022 tydliggör att det ska bli enklare att föra dialog med leverantörer och enklare att genomföra förhandlingar. Bland annat är det nu tillåtet att förhandla om alla aspekter av anbudet, utom minimikrav och tilldelningskriterier. Den nya beloppsgränsen för direktupphandling har också höjts till 700 000 kronor. 

Gustaf Danielsson vill gärna ge några råd till företagare som fortsatt ser att offentliga upphandlingar är svårt och krångligt. 

– Ett tips är att anmäla sig för aktuella och kommande upphandlingar i Sverige eller länet. Det kan man göra hos oss, eller mer nationellt exempelvis Opic Mersell. Då kan man få intressanta upphandlingar skickade till sig.  Skaffa dig också rutin, information och kunskap i god tid. Läs några gamla upphandlingar så att du känner igen hur de är uppbyggda.  

Offentlig upphandlingUpphandlingLokalt Företagsklimat
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist