NYHET9 september 2022

Elpriset skjuter upp investeringar i Jämtland 

Längs Rådhusgatan i Östersund ligger den lilla fabriken som tillverkar de tunnbrödchips som finns att köpa hos stora butikskedjor. Mörsjö Deli ägs och drivs av delägaren Anna Godevärn. I våras hade planerna på en större investering i nya maskiner gått i lås. Beslutet var fattat och banken var med på noterna. Men på senaste styrelsemötet blåstes planerna av.  

Foto: Gösta Fries

– Världsmarknadsläget är kaos och det känns för instabilt. Vi har idéer, nya produkter och vi vill satsa framåt, men utan någon typ av garanti eller indikation på att världen kommer landa rätt så vågar vi inte, säger Anna Godevärn, vd Mörsjö Deli.  

– Just nu är elpriserna droppen som fått bägaren att rinna över. Bägaren är nämligen redan fylld av skyhöga råvaru- och bränslepriser. 

I södra Sverige har debatten länge kretsat kring de höjda elpriserna, men tyvärr är Jämtland, som tillhör SE2 (elområde två), inte heller förskonat. Anna Godevärn har sett en stigande elräkning varje månad och tillsammans med personalen har hon vidtagit alla åtgärder hon kan för att hålla den nere. ”Man blir ganska kreativ i kristider” säger hon och berättar om ett nytt grepp de gjort. 

– Vi har anpassat vår produktion till så kallade smygskift. En del medarbetare kommer in två timmar tidigare och andra stannar lite längre. På så sätt kan vi dra ut på produktionen vissa dagar och låta den stå still andra dagar. Det är våra fritösmaskiner tillsammans med ventilationen som är de stora energiförbrukarna och därför har vi styrt om så att vi inte friterar alla dagar i veckan. 

Anna ser att kombinationen av el- och drivmedelspriserna slår undan fötterna på många småföretagare. Hon, liksom många andra, levererar till större matvarukedjor och där finns ingen möjlighet att höja priset på produkterna trots att såväl råvaror, transporter och elpriset höjts. 

– Vi har några få förhandlingsfönster per år, däremellan kan vi inte göra något. Tyvärr finns det tendenser på marknaden att de större bolagen utnyttjar inflationsläget. De höjer priserna mot slutkonsument men vi får inte höja gentemot kedjorna. Det är oetiskt att de stora bolagen utnyttjar situationen på de små tillverkande bolagens bekostnad, anser Anna. 

När slutkonsumenten tycker att priset är för dyrt avstår de från att köpa delikatessprodukter som exempelvis tunnbrödchips och för Mörsjö Deli blir det ett tapp i försäljningen. Nyligen knöts ett nytt avtal med Coop Norge och för Mörsjö deli har tappet på konsumentsidan avhjälpts genom en breddad marknad med nya återförsäljare och fler kunder vilket för tillfället tryggar en stabil omsättning. 

– Idag omsätter vi ungefär 20 miljoner kronor och av det går drygt 19 procent på export, i första hand till våra grannländer. Som läget är nu är det väldigt svårt att ha en produktion som genererar ett positivt kassaflöde. Vi försöker vända och vrida på allt. Vi tittar på nya produktionssätt, nya råvaror, vi har tagit fram en ny förpackning som är lite smartare och lättare. Allt för att klara av höjda råvarupriser, bränslepriser och den höga elräkningen som vi ser fortsatt kommer stiga. 

P4 Jämtland fastslog den 5 september att det pågår en ”norrländsk elprischock” med ett pris på två kronor per kwh mot 46 öre två dagar tidigare. Så när Anna befarar att elprishöjningarna nu kommit till norra Sverige för att stanna, verkar hon ha rätt. 

– När vi fick en pandemi så tvingades politikerna fatta beslut som verkade för att människor skulle ha ett arbete framåt. Nu är det lite samma situation. Det går ett virus genom hela försörjningskedjan och om vi vill ha små företag med anställda framöver så behövs någon form av insats eller beredskap från politikerna. 

Trots tider av kris och utmaningar lyfter Anna ändå det positiva. Hon som själv varit i branschen i 15 år och känner många menar att hon aldrig sett sådan hjälpsamhet och samarbetsvilja som nu. 

– Alla i leverantörskedjan är drabbade. Vi beställer kartonger tillsammans för att få upp volymen och behålla bra priser, vi samordnar transporter så att en bil kör åt flera bolag istället för ett. Allt bygger på att vi är goda kollegor i branschen och jag är väldigt tacksam att det finns en förståelse och hjälpsamhet mellan oss. 

El
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist