NYHET19 december 2022

Vi vill se samförstånd i energipolitiken

För gemene man är det naturligtvis tufft med ökande elkostnader, men inte alla inser att elkrisen också slår hårt mot företagen. För så är det. Det går inte att veta från en dag till en annan om elpriserna kommer ligga på normala nivåer, eller om de kommer att bli 10, 20 eller 30 gånger så höga. Om man överhuvudtaget kommer ha el. Det gör det helt omöjligt att driva ett företag, men så ser tyvärr verkligheten ut företagen i Småland.  

Foto: Mostphotos

När ”Sverige AB” och alla regeringar drivit på för klimatomställning har de ofta legat ett steg efter näringslivet. Företagen vet att hållbarhet är en konkurrensfaktor som det inte går att bortse ifrån - och har varit snabbare än politiken. Vad som missats från beslutsfattarnas håll är att analysera vad som skulle hända när elkonsumtionen ökade. Och där är vi nu.

Men krisinsikten har i alla fall ökat. Det är både viktigt och nödvändigt.  

Ska vi säkra den framtida eltillgången har vi absolut inte råd att hålla på att ställa olika kraftslag mot varandra. Hindren för att bygga ny produktion måste undanröjas snarast möjligt.  Samtidigt måste den befintliga produktionen vi har skalas upp så mycket det bara går. Nyckelorden är – förutom ovan nämnda krisinsikt – planerbarhet och samsyn.

Ulrica Bennesved, regionchef Kalmar län
Foto: Stefan Tell
Det finns nästan inget värre för en företagare än att ständigt behöva lägga om verksamheten och investeringar på grund av ryckighet i regelverk, i skatter och avgifter, eller i kostnader – som nu med elen. 
Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län 

Det handlar inte minst om att skapa förutsättningar för ny kärnkraft och förenkla etablering av ny vindkraft. Dessutom behöver mer elproduktion förläggas till södra Sverige. Energin måste vara planerbar och driftssäker.

Men det är inte bara elen måste vara planerbar, utan även politiken. Givetvis vill vi inte se någon planekonomi, men regler och förutsättningar måste vara långsiktiga och förutsägbara. Det finns nästan inget värre för en företagare än att ständigt behöva lägga om verksamheten och investeringar på grund av ryckighet i regelverk, i skatter och avgifter, eller i kostnader – som nu med elen.

Vi vill se samsyn i energipolitiken. En långsiktigt hållbar strategi för hur elförsörjningen ska säkras och byggas ut kräver att alla de stora partierna är ense. Tidigare har det som bekant varit lite skiftande åsikter om synen på kärnkraft, men nu verkar regeringsunderlaget och Socialdemokraterna vara inne på samma spår: Kärnkraften måste byggas ut. Vi behöver nya reaktorer och de befintliga ska användas så mycket och längs som bara är möjligt.

På det seminarium vi nyligen arrangerade på temat i Växjö, för Kalmar- och Kronobergs län, var denna samsyn också tydlig hos de deltagande riksdagsledamöterna från Moderaterna och Socialdemokraterna. Från publiken föreslogs att detta kanske kunde utgöra grunden till en så kallad Växjö-överenskommelse om kärnkraft. Det hade varit en utmärkt utgångspunkt för en stabil framtida energipolitik.

Läs artikeln som publicerades i Barometern den 2 december 2022

ElElpriser
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist