NYHET28 december 2022

Svenska folket vill ha mer energi – från alla fossilfria kraftslag

Utbyggd kärnkraft är den enskilda åtgärd som flest svenskar uppfattar som effektiv för att minska klimat- och miljöproblemen. Det framgår av en ny opinionsundersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Sju av tio svenskar ser utbyggd kärnkraft som en effektiv åtgärd för minskade klimat- och miljöproblem. Nästan lika positivt ser svenska folket på vindkraft: 68 procent ser den som effektiv för att hantera våra miljö- och klimatproblem. Endast 23 procent uppfattar utbyggd kärnkraft som ineffektivt. För vindkraften är motsvarande siffra 29 procent.

Solkraft och vattenkraft är de kraftslag som flest ställer sig positiva till. Nästan alla svenskar är positiva till dessa energikällor. Även vindkraft (76 procent) och kärnkraft (70 procent) är majoriteten av svenska folket positiv till. När svenska folket får frågan hur man ser på nybyggnation eller utbyggnad av kraftverk i det egna närområdet ställer sig 64 procent positiva till vindkraftverk och 55 procent till kärnkraftverk.

I undersökningen ställer Demoskop även frågor om energikrisen och elpriserna.

Drygt nio av tio svenskar anser att det är ett stort problem om elpriserna kommer vara höga framöver. Två tredjedelar av svenska folket (66 procent) anser att det vore ett mycket stort problem.

Bristen på el hämmar Sveriges konkurrenskraft, menar en bred majoritet av svenska folket. 89 procent av de tillfrågade anser att Sveriges konkurrenskraft kommer försvagas om elbristen blir långvarig. Något fler (91 procent) uppfattar det som ett stort problem om företagens möjlighet att växa och anställa påverkas negativt av långvarigbrist på el. Två av tre (65 procent) uppfattar det som ett problem om Sveriges omställning till ett fossilfritt samhälle skulle fördröjas av brist på el.

Nästan nio av tio tror att det kommer behövas mer el i framtiden (om 20 år) och drygt hälften (53 procent) tror att det kommer behövas väldigt mycket mer el. Hela 95 procent anser att det är viktigt att Sverige satsar på ett långsiktigt hållbart elsystem med stabil tillgång till fossilfri och planerbar el.

Om undersökningen

Metod: Webbintervjuer inom ramen för en etablerad webbpanel

Målgrupp: Undersökningen är genomförd i ett befolkningsrepresentativt urval av den svenska allmänheten över 16 år.

Antal intervjuer: 2070 intervjuer

Vägning: Resultatet har vägts avseende på kön, ålder, region och partisympati för att på bästa sätt motsvara målgruppen.
Fältperiod: 7 - 12 december 2022.

Kraftsamling elförsörjning och tillståndElVindkraft
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist