Fakta inför gymnasievalet i Jönköpings län

NYHET Publicerad

UTBILDNING Drygt 4000 niondeklassare i Jönköpings län och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa gymnasieväljarna att göra genomtänkta utbildningsval driver Svenskt Näringsliv sajten Gymnasiekvalitet.se med fakta om alla program och gymnasieskolor i hela Sverige.

Anna Gillek

Anna Gillek

Foto: Ernst Henry Photography

Det börjar bli hög tid för Sveriges niondeklassare att fatta beslut om gymnasieprogram med start i höst. Med otaliga valmöjligheter av skola och program har Svenskt Näringsliv skapat hemsidan Gymnasiekvalitet.se med förhoppningen att hjälpa framtida gymnasieelever att välja det program som passar bäst och som ger bäst förutsättningar för jobb eller fortsatta studier. Statistiken som är hämtad från SCB visar hur examinerade elever från Jönköpings läns olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden.

— Även om elevernas egna intresse naturligtvis är av relevans så anser vi att det är viktigt att få ut information om vad arbetsmarknaden eftersöker. Man bör känna till att vissa yrken som många utbildas inom innebär en tuffare konkurrens, säger Anna Gillek, tf regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län.

Gymnasieprogrammen som generellt sett tycks generera högst lön efter avslutad utbildning är yrkesutbildningar som industriprogrammet, elprogrammet, fordonsprogrammet och energiprogrammet. Samtidigt visar det sig att samhällsvetenskapliga programmen på Gislaveds gymnasium och Gnosjöandans kunskapscentrum toppar listorna för lägst andel arbetslöshet fem respektive tio år efter avslutad gymnasieutbildning.

— På sajten Gymnasiekvalitet.se är det möjligt för elever och föräldrar att få fram både skolresultat från alla program och skolor i Jönköpings län men även andel som varit arbetslösa, andel som fått jobb samt vad de har för inkomst, säger Anna Gillek.

Svenskt Näringsliv hänvisar niondeklassare att gå in på Gymnasiekvalitet.se och söka sig runt för att få mer information som kan vara till avgörande hjälp vid gymnasievalet. Nedan listas de gymnasieprogram och skolor som genererat högst lön samt lägst andel arbetslöshet fem respektive tio år efter gymnasiet.

Fem år efter gymnasiet
De tjänar mest

 1. Fordonsprogrammet, Finnvedens gymnasium, Värnamo 295 231 kr
 2. Naturvetenskapligt program, Sandagymnasiet, Jönköping 286 758 kr
 3. Byggprogrammet, Bäckadalsgymnasiet, Jönköping 285 694 kr
 4. Byggprogrammet, Aneby praktiska gymnasium, Aneby 282 750 kr
 5. Fordonsprogrammet, Holavedsgymnasiet, Tranås 281 950 kr
 6. Fordonsprogrammet, Jönköpings praktiska gymnasium, Jönköping 280 880 kr
 7. Energiprogrammet, Njudungsgymnasiet, Vetlanda 278 029 kr
 8. Energiprogrammet, Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping 275 478 kr
 9. Byggprogrammet, Holavedsgymnasiet Tranås 272 447 kr
 10. Fordonsprogrammet, Nifsarpsskolan fri, Eksjö 272 068 kr

De har haft lägst andel arbetslöshet

 1. Samhällsvetenskapligt program, Gislaveds gymnasium, Gislaved 12,5 %
 2. Naturvetenskapligt program, Brinellgymnasiet, Nässjö 16,22 %
 3. Naturvetenskapligt program, Holavedsgymnasiet, Tranås och Naturvetenskapligt program, Per Brahegymnasiet, Jönköping 18,52 %
 4. Omsorgsprogrammet, Njudungsgymnasiet, Vetlanda 19,23 %
 5. Samhällsvetenskapligt program, Finnvedens gymnasium, Värnamo 19,77 %
 6. Omsorgsprogrammet, Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping 20,78 %
 7. Samhällsvetenskapligt program, Fenix kunskapscentrum och gymnasium, Vaggeryd 20,83 %
 8. Samhällsvetenskapligt program, Eksjö gymnasium, Eksjö och Naturvetenskapligt program, Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping 23,08 %
 9. Naturvetenskapligt program, Njudungsgymnasiet, Vetlanda 23,33 %
 10. Naturvetenskapligt program, Finnvedens gymnasium, Värnamo 23,53 %

Tio år efter gymnasiet
De tjänar mest 

 1. Teknikprogrammet, Gislaveds gymnasium, Gislaved 584 705 kr
 2. Teknikprogrammet, Gnosjöandans kunskapscentrum, Gnosjö 352 138 kr
 3. Samhällsvetenskapligt program, Mullsjögymnasiet, Mullsjö 350 587 kr
 4. Byggprogrammet, Brinellgymnasiet, Nässjö 342 908 kr
 5. Teknikprogrammet, Njudungsgymnasiet, Vetlanda 336 233 kr
 6. Teknikprogrammet, Bäckadalsgymnasiet, Jönköping 334 470 kr
 7. Elprogrammet, Brinellgymnasiet, Nässjö 333 518 kr
 8. Naturvetenskapligt program, Gnosjöandans kunskapscentrum, Gnosjö 330 614 kr
 9. Elprogrammet, Finnvedens gymnasium, Värnamo 320 053 kr
 10. Byggprogrammet, Bäckadalsgymnasiet, Jönköping 319 430 kr

De har haft lägst andel arbetslöshet

 1. Samhällsvetenskapligt program, Gnosjöandans kunskapscentrum, Gnosjö 19,23 %
 2. Naturvetenskapligt program, Finnvedens gymnasium, Värnamo 21,05 %
 3. Naturvetenskapligt program, Per Brahegymnasiet, Jönköping 23,64 %
 4. Teknikprogrammet, Gislaveds gymnasium, Gislaved 23,68 %
 5. Naturvetenskapligt program, Brinellgymnasiet, Nässjö 29,17 %
 6. Naturvetenskapligt program, Sandagymnasiet, Jönköping 29,41 %
 7. Naturvetenskapligt program, Njudungsgymnasiet, Vetlanda 31,25 %
 8. Byggprogrammet, Finnvedens gymnasium, Värnamo och Livsmedelsprogrammet, Aleholmsskolan, Sävsjö 31,58%
 9. Elprogrammet, Brinellgymnasiet, Nässjö 31,82 %
 10. Elprogrammet, Njudungsgymnasiet, Vetlanda 32 %
Om gymnasiekvalitet.se

Uppgifterna om alla program och gymnasieskolor på Gymnasiekvalitet.se har samlats in och bearbetats av Statistiska Centralbyrån. Gymnasieskolans program och skolors organisation har ändrats i viss utsträckning de senaste åren. Vissa program har tillkommit och andra har lagts ned. Från och med läsåret 2011/2012 gäller en ny läroplan (Gy2011). I och med det modifierades i vissa fall namnen på programmen och kursplanerna justerades. Därför behöver man värdera vad statistiken om tidigare årskullar säger om dagens programutbud från fall till fall. Gymnasiekvalitet.se presenterar de hårda fakta som är möjliga att ta fram om hur det gått för elever från olika program och skolor på arbetsmarknaden och gör det möjligt för årets gymnasieväljare att själva värdera dessa uppgifter tillsammans med annat faktaunderlag. På sajten finns en närmare beskrivning av statistiken. www.gymnasiekvalitet.se

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fokus kompetensförsörjning i Värnamo

FÖRETAGSKLIMAT Det har snart gått ett år sedan den nya mandatperioden påbörjades. Det innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson på företagsklimatet i Värnamo kommun och mandatperioden han nu besitter?
NYHET Publicerad:

”Vi politiker har mycket att vinna på att öka förståelsen för näringslivet”

FÖRETAGSKLIMAT Snart har första året av den nya mandatperioden gått, vilket innebär nya förutsättningar och spelregler för landets jobbskapare. Vi har pratat med Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande i Aneby, för att lyssna till vad man som företagare kan vänta sig framåt.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft. 
NYHET Publicerad:

Att tanken är god räcker inte

ARBETSMILJÖ De senaste årens utveckling med fler dödsolyckor måste vi ta på största allvar. Det är dock inte detsamma som att applådera allt som föreslås för att minska risken för dödsolyckor.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning - en strategisk fråga för politiken

JOBBSKAPARNA Snart har första året på den nya mandatperioden gått, vilket innebär att nya förutsättningar för näringslivet både genomförts och kan förväntas framåt. Vilka förväntningar har Linda Fransson, VD på Gnosjö Automatsvarvning AB, på näringspolitiken framöver?
NYHET Publicerad:

Fler bostäder för ett välmående Jönköping

BOSTÄDER Hur ser bostadsbristen ut i din kommun? I Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät tar Sveriges kommuner ställning till frågan. Enkätsvaren att döma ser vi att antalet kommuner som upplever ett underskott på bostäder ökat från 155 till 240, samtidigt som antalet som upplever balans på bostadsmarknaden minskat från 98 till 46 sedan 2014 till 2019. Siffrorna ger en fingervisning om en bostadsbrist som växt fram i Sverige under de senaste åren.
NYHET Publicerad:

Sommaren – en tid för reflektion

SOMMARKRÖNIKA Många företag arbetar hårt in i det sista för att sedan klara av att verksamheten taktar av under sommaren – när vi alla ska få tillfälle till ledighet, vila och aktivitet. Då hoppas jag också att våra beslutsfattare nyttjar möjligheten till reflektion kring det fortsatta utvecklingsarbetet av den egna kommunen, regionen och landet som helhet. För om vi inte planerar och agerar strategiskt kommer vi att bli omsprungna av andra som är än mer på tå och med siktet på framtiden.
NYHET Publicerad:

Konditoriägare önskar lägre arbetsgivaravgifter – för alla

JOBBSKAPARNA Snart har ett år av den nya mandatperioden gått, vilket innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har Fredrik Olsson, VD Bernts Konditori, som företagare på denna mandatperiod? Vilka näringspolitiska åtgärder kan vi vänta oss?
NYHET Publicerad:

Gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen i länet

REKRYTERING. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät upplever en majoritet av företagen problem med att rekrytera personal med rätt kompetens. För att lösa det krävs ett ökat samarbete mellan skola och näringsliv, något som bland annat kan göras genom Svenskt Näringslivs årliga SYV-dag.
NYHET Publicerad:

”Företag är en demokrati”

JOBBSKAPARNA ”Det viktigt att samhället vet var välfärden kommer ifrån”, säger Michael Jonsson på AD Plast i Anderstorp. Hans företag har 41 anställda och bidrar med 56 förskoleplatser.
NYHET Publicerad:

Nytt reformförslag för svensk skola

RAPPORT Trots en arbetslöshet på 5,8 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Jönköpings län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Herrgårdsföretagarna: ”Se över personalkostnaderna”

JOBBSKAPARNA Hans Edberg driver Hooks Herrgård i Vaggeryds kommun, och har ett nära och välfungerande samarbete med kommunen. Från de nationella politikerna upplever han dock ett större motstånd.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning är grunden för Nässjöföretaget

JOBBSKAPARNA För Patrik Sandstedt som driver Sandstedt El i Nässjö är personalen det viktigaste. Men brist på förståelse för vad det kostar att ha en anställd gör att det ibland blir ett arbete i motvind.
NYHET Publicerad:

Jönköping – fortsatt bästa länet i Sverige

FÖRETAGSKLIMAT Idag presenterar Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga enkätundersökning i vilken företagare i hela Sverige får ge sin syn på företagsklimatet i sin kommun. Årets enkät visar att Jönköping fortsätter vara i topp av Sveriges län, gällande det sammanfattande omdömet. En position som länet haft sedan mätningens start.
NYHET Publicerad:

Så funkar Europaparlamentsvalet 2019

EU Snart är det dags för val, men inte vilket val som helst. Mellan den 23:e och 26:e maj 2019 väljer medborgarna i EU:s 27 medlemsländer sina ledamöter till Europaparlamentet. Valet är ett av de största valen i världen och är av stor betydelse för svenskars vardag. Trots det ser vi en oroande utveckling med ett sjunkande valdeltagande.
NYHET Publicerad:

Bättre attityder från politikerna ska ge Eksjö skjuts på rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Kompetensförsörjning är den största utmaningen för majoriteten av Sveriges kommuner. För Eksjö kommun är det inte riktigt så. Istället är det politikers attityder till företagande som upplevs fungera sämre i Eksjö, vars rankingplacering i lokalt företagsklimat minskat två år i följd.
NYHET Publicerad:

Varför ska Sverige alltid vara bäst i klassen?

REGELKRÅNGEL Det kallas ”gold-plating”. Det låter väl egentligen som ett ganska trevligt ord; gold-plating – att förgylla. Men det handlar om något helt annat. Det handlar om olika nationers sätt att vara överambitiösa och ineffektiva vid implementeringen av EU-lagstiftning.
NYHET Publicerad:

Dialog mellan kommun och näringsliv i fokus i Gislaved

FÖRETAGSKLIMAT Ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vi har pratat med Carina Johansson (C), ny på posten som kommunstyrelsens ordförande i Gislaved, och tagit del av hennes tankar om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Kollegor istället för konkurrenter i Gnosjö

FÖRETAGSKLIMAT En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark (M) på företagsklimatet i Gnosjö kommun? Vi har intervjuat Kristine för att få svar.