NYHET28 juni 2022

Företagare: Höga drivmedelskostnader påverkar vår rekrytering negativt

Kriget i Ukraina och höga drivmedelspriser märks av som hinder för rekrytering, berättar Andreas Hildingsson, vd på hjultillverkande Swede-Wheel i Hillerstorp.

Andreas Hildingsson, vd på Swede-Wheel Foto: Most Photos & Swede-Wheel

Svensk ekonomi återhämtar sig allt mer efter pandemin, men för att svenska företag ska kunna möta den växande efterfrågan måste de hitta rätt kompetens och lyckas med rekryteringar. Enligt en undersökning från Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Jönköpings län svarade 7 av 10 företag att de försökt rekrytera senaste 6 månaderna. Av dessa uppgav 73% att de upplevt svårigheter med att hitta personal.

Swede-Wheel är hjultillverkare med huvudkontor i Hillerstorp och dotterbolag i Kina. Vi har pratat med Andreas Hildingsson, VD och ägare, som vittnar om svårigheten med att hitta personal. Andreas berättar att de överlag har en låg personalomsättning men att de den senaste tiden haft naturliga avgångar såsom pensionering, mammaledighet eller medarbetare som börjar plugga. De söker allt från montörer, operatörer, kvalitetssamordnare, truckförare till lagerarbetare.

- Vi har en bostadsbrist i Hillerstorp, där vi ser att fler väljer att bosätta sig i Värnamo exempelvis. Våra framtida medarbetare måste därför pendla och det är inte billigt för någon. Vi ser även en extra prishöjning som en följd av kriget i Ukraina. De höga drivmedelskostnaderna har en negativ inverkan på vårt rekryteringsmönster eftersom färre är beredda att pendla längre sträckor till jobbet, berättar Andreas.

Andreas berättar att kompetensbristen märks av i form av ett växande tillväxthinder för företaget. Planerade expansioner förhindras och på grund av en konkurrens om kompetent personal har löneutvecklingen stigit.

- Kostnaderna för att anställa är, i ett internationellt perspektiv, höga i Sverige. Och när konkurrensen hårdnar i jakten på personal ökar den ytterligare. Detta samtidigt som vi måste vara så effektiva som möjlighet för att hålla ett konkurrenskraftigt pris gentemot våra kunder, som likagärna kan handla från leverantörer i länder med helt andra förutsättningar. Det är en svår balansgång, konstaterar Andreas.

Andreas framhåller vikten av att det behöver bli mer förmånligt att leva på landsbygden.

- Någonstans har man en passion för alla fina industrier vi har i Småland som skapar jobb. Vi behöver attrahera företagande och det privata ägandet, speciellt på dessa småorter med stort engagemang. Man har ett extremt hjärta för att hela landet ska leva!

KompetensutvecklingKompetensförsörjningLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist