Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 oktober 2021

Stark framtidstro bland företagen i Jönköping – men bristen på arbetskraft oroar 

Nästan 4 av 10 företag i Jönköpings län tror på fler anställda det nästkommande halvåret. Men svårigheterna att hitta personal med rätt kompetens riskerar att bromsa tillväxten och anställningsplanerna. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Jönköpings län. 

De faktorer som försvårar möjligheten att hitta personal är, enligt de tillfrågade företagen, svårigheterna att hitta erfaren personal. Hela 81 procent av de tillfrågade företagen anger att de har svårt att hitta erfaren personal. Foto: Most Photos

Optimismen är stark bland de lokala företagen i stora delar av Jönköpings län. I Svenskt Näringslivs löpande konjunkturundersökning Företagarpanelen anger nu hälften av företagen att de har ökat sin produktion och försäljning under det senaste halvåret.  

- Återhämtningen i näringslivet har varit stark under året. Stora delar av näringslivet är tillbaka där man var före krisen och för många går det till och med bättre än någonsin, konstaterar Anna Gillek på Svenskt Näringsliv i Jönköpings län.  

Det finns dock orosmoln som riskerar att stå i vägen för tillväxten.  

Enligt de tillfrågade företagen är svårigheten att rekrytera personal med rätt kompetens det största tillväxthindret just nu. Tillgången till kompetens är därmed en större utmaning än exempelvis tuff konkurrens, höga skatter, komplicerade regelverk och låg lönsamhet som är andra områden som pekas ut i undersökningen. 

- Innan coronakrisen var just bristen på kompetens det största tillväxthindret för många av länets företag. Nu när hela näringslivet, mer eller mindre, har kunnat öppna upp sina verksamheter för fullt igen är kompetensbristen återigen det största tillväxthindret. Och vi har i vårt län en lägre arbetslöshet nu än före pandemins utbrott, säger Anna Gillek.  

De faktorer som försvårar möjligheten att hitta personal är, enligt de tillfrågade företagen, svårigheterna att hitta erfaren personal. Hela 81 procent av de tillfrågade företagen anger att de har svårt att hitta erfaren personal. 

- I många branscher som haft det extra tufft under pandemin, som till exempel transportnäringen, besöksnäringen och delar av handeln, har många före detta medarbetare lämnat branschen. Där har företagen det nu extra tufft att hitta erfaren personal, konstaterar Anna Gillek. 

Ytterligare faktorer som försvårar möjligheterna att hitta personal är höga löneskatter, höga lönenivåer och svårt att hitta nyutbildad personal. 

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som genomförs vartannat år var gymnasial yrkeskompetens den utbildningsnivå som flest företag sökte. 

- Bristen på yrkesutbildade är fortsatt stor. Det är för få som väljer en yrkesutbildning på gymnasiet och vi behöver ytterligare satsningar på yrkeshögskolan. Det skulle få positiva effekter för många företag i vårt län på lite längre sikt, avslutar Anna Gillek.  

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Urvalet bestod av 506 företag (svarsfrekvensen var 38 procent) i Jönköping länsom svarade på frågor under perioden 24 augusti – 10 september 2021.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist