NYHET8 december 2020

Ny undersökning: Arbetslösheten riskerar att bita sig fast i länet

Den på nytt ökande smittspridningen stoppar den uppgång i ekonomin som påbörjades under tredje kvartalet. Krisen slår asymmetriskt och i flera branscher är det fortsatt nattsvart med stor risk för konkurser och uppsägningar.

Stängt

Krisen medförde en mycket snabbt stigande arbetslöshet och var, när den var som högst, i början av augusti uppe på nästan 14 500 arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län. Därefter har den backat men arbetslösheten är fortfarande 18 procent högre än vad den var för ett år sedan. Krisen förväntas också ge en än högre långtids- och ungdomsarbetslöshet. 

— Arbetslösheten är en riktigt stor utmaning. En problematisk situation med många som har svårt att komma in på arbetsmarknaden förvärras nu ytterligare och det finns en stor risk att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå, säger Anna Gillek, regionchef på Svenskt Näringsliv.

— Det är viktigt att så många företag som möjligt överlever krisen så att inte ännu fler jobb slås ut. Därför bör flera av de statliga stödåtgärderna förlängas och förbättras för att stötta företag som drabbas extra hårt under den andra smittovågen. Stöden måste träffa rätt och det är bråttom, säger Anna Gillek.

Anna Gillek
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Efter en nedgång i smittspridningen under sommar och tidig höst vände kurvorna åter uppåt. Detta har lett till nya nedstängningar, restriktioner och förändringar i människors beteenden. Det slår hårt mot den återhämtning som inleddes under det tredje kvartalet.

Sett till företagen i Jönköpings län svarar nästan tre av tio i Företagarpanelen att företagets egna kapital har minskat under 2020. Lika många upplever att deras företag har finansierings- eller likviditetsproblem. Av dessa svarar hälften att de tror att deras företag kan förbli livskraftigt i max 4 månader om de inte får kapitaltillskott och/eller ytterligare stödåtgärder sätts in.

Mycket tyder på att nedgången i ekonomin denna gång slår än mer asymmetriskt än i våras. Industrisektorerna får inte en lika stor smäll men krisen blir större och djupare inom handel, service och besöksnäringen.

— Den tidigare utvecklingen som kunde beskrivas som ett ”V” har nu förbytts till ett ”W”. Tillväxten kommer att falla igen under det fjärde kvartalet. Ekonomin räddas av de nära förestående vaccinerna och om de kommer ut snabbt och fungerar kan tillväxten förväntas öka nästa år. Men först en bit in på 2023 beräknas Sverige vara ur lågkonjunkturen. Och återhämtningen är skör, det finns fortsatt stora risker, säger Anna Gillek.

Trots att V-scenariot förbytts till ett W har Sverige och omvärlden dock ännu så länge kunnat undvika att upprepa de kraftiga BNP-fallen från i våras. Detta beror på en rad omfattande statliga stödprogram. Sveriges statskuld ökar, men från mycket låga nivåer. Det finns utrymme för ytterligare satsningar.

CoronaArbetslöshet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist