NYHET10 juli 2019

”Vi politiker har mycket att vinna på att öka förståelsen för näringslivet”

Snart har första året av den nya mandatperioden gått, vilket innebär nya förutsättningar och spelregler för landets jobbskapare. Vi har pratat med Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande i Aneby, för att lyssna till vad man som företagare kan vänta sig framåt.

Foto: Centerpartiet

— Det bästa med företagsklimatet i Aneby kommun är att det finns en positiv anda som avspeglar sig i ett engagemang för kommunens bästa, säger Beata Allen.

Hon menar att kommunen präglas av hög företagsamhet och entreprenörskap vilket blir tydligt i många olika sammanhang. Med det följer ett ansvarstagande som gör att hela kommunen drivs framåt. Som liten kommun har Aneby en styrka i de korta avstånden mellan företag, kommunala tjänstemän och förtroendevalda, vilket gör att dialogen aldrig är långt borta.

— Vi politiker har mycket att vinna på att öka förståelsen om näringslivets behov. När vi tillsammans driver utvecklingen åt samma håll blir vi starkare.

Att skapa förutsättningar för möten med och emellan företagare ser Beata som en av kommunens viktigaste uppgifter. Detta sker framför allt genom näringslivsföreningens aktiviteter i form av frukost- och lunchmöten, och företagsmässor. Beata vill även utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv mer, för att redan tidigt öppna dörrar för nya tankar och idéer om försörjningsmöjligheter och entreprenörskap. Att lära känna sitt lokala näringsliv tidigt kan vara det som avgör vilken utbildning och arbetsplats man i vuxen ålder väljer att satsa på.

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning om Lokalt Företagsklimat är tillgången på personal med relevant kompetens den fråga som får lägst betyg. För Beata är det självklart att kompetensförsörjningen är en oerhört viktig fråga som kommun och näringsliv måste hjälpas åt med att hitta lösningar på. Samarbetet mellan kommun, näringsliv och högskolor respektive universitet är en viktig framtidsfråga, menar hon, både när det handlar om att generellt höja kommuninvånarnas utbildningsnivå, men också för att kunna rekrytera medarbetare.

— Vad gäller kompetensförsörjning har både det privata näringslivet och vi som offentlig arbetsgivare samma behov att mötas. Vi når mycket längre om vi arbetar tillsammans.

Under 2019 kommer kommunledningen tillsammans med de lokala företagarna att utarbeta en näringslivsstrategi för Aneby kommun. Genom att sätta upp tydliga mål hoppas man att det ska bli lättare för hela kommunen att veta hur man ska ta sig dit.

— Det är angeläget att vi som kommun arbetar med att stimulera och främja en gott företagsklimat. Grunden i välfärden ligger i att företagsamma människor startar och driver företag, säger Beata. När företag bildas och växer skapas jobb och det är viktigt att komma ihåg att ca 4 av 5 jobb skapas i företag med färre än 50 anställda.

Text: Mathilda Linnander

jobbskaparnaEntreprenörskapKompetensförsörjning
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist