NYHET16 mars 2023

Arbetslinjen måste återupprättas och kraven öka

För många av oss är strävsamhet en dygd. Att försörja sig själv och att inte ligga någon till last är något att vara stolt över. I själva hjärtat av entreprenörskapet finns flit, uthållighet och arbetsamhet, här finns viljan att hugga i för att komma framåt och uppåt. Hade inte generationerna före oss anammat dessa värden hade det inte varit mycket med oss idag.

Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar och Kronobergs län
Foto: Stefan Tell

En avgörande grundpelare är ett gott företagsklimat som vilar på en fri och fungerande marknadsekonomi. Långsiktiga spelregler tillsammans med sänkta skatter och minskad regelbörda bidrar till att det lönar sig att driva bolag. Vi behöver mer av en varan, inte minst nu när lågkonjunkturen och höga energipriser riskerar försämra situationen avsevärt för tidigare stabila verksamheter.

Det krävs också en fungerande kompetensförsörjning, att folk tar jobben företagen erbjuder. Allt fler företag här i Småland skriker efter medarbetare, både kvalificerade och outbildade. Men alldeles för få söker tjänsterna.

I Sverige idag är 1,3 miljoner individer i arbetsför ålder varken självförsörjande eller studerande. En fjärdedel av alla svenskar i arbetsför ålder måste därför på ett eller annat sätt försörjas av andra. Det drabbar inte bara skattekollektivet som ska betala för de som inte stiger upp på morgonen och kör till jobbet - utan också företagen. Systemet är helt enkelt trasigt.

Rätt vore att först öka incitamenten att gå från arbetslöshet till jobb, innan arbetskraftsinvandringen stryps.
Skriver Ulrica Bennesved i en debattartikel i Barometern.

Anledningen är förstås enkel. När det blir mindre lönsamt att arbeta kommer färre att göra det. De flesta av oss upplever dock detta som orättvist. Normen, i alla delar av samhället, måste vara att vuxna människor försörjer sig själva och sina familjer. Arbetslinjen måste helt enkelt återupprättas och kraven öka. Alternativet till arbete ska inte vara fritid. Detta är dessutom en fråga om solidaritet med de svagare i samhället.

I Tidöavtalet beskrevs ambitionerna om att matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras och kompetensbristen motas, bland annat för att öka de svenska företagens konkurrenskraft. Men saker måste också ske i rätt ordning. Det är förvisso bra att regeringen försöker stävja de problem som finns med arbetskraftsinvandring, men många seriösa företag är – bland annat av anledningarna ovan – beroende av att hämta kompetens från andra länder. Rätt vore att först öka incitamenten att gå från arbetslöshet till jobb, innan arbetskraftsinvandringen stryps, vilket är på gång just nu.

Vi är ett land som under lång tid satt en stolthet i att ha en hög produktivitet och en hög nivå av välstånd. För att vi ska kunna återgå till den ordningen måste vi återskapa normen att vuxna människor som kan arbeta och försörja sig själva ska göra de.

Samtidigt måste företagen få bästa möjliga förutsättningar att kunna växa och bli framgångsrika. Detta är avgörande för att vi ska ha råd med vårt välstånd.

Ulrica Bennesved
Regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar och Kronobergs län

Läs artikeln i Barometern den 14 mars 2023

FöretagsamhetKompetensförsörjningSjälvförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist