NYHET16 oktober 2020

Det är företagens investeringar som tar oss ur krisen

Svenskt Näringsliv har sedan i mars presenterat en rad förslag för att skydda i grunden livskraftiga företag och jobb från att slås ut under pandemin. Att regering och riksdag genomfört många av dem har gjort att covid-19 inte slagit ännu hårdare mot ekonomin.

Jan-Olof Jacke och Ulrica BennesvedFoto: Sören Andersson och Ernst Henry Photography AB

Krisen är långt ifrån över. För åtskilliga företag är läget fortfarande nattsvart. För att de ska överleva krävs fortsatta krisåtgärder. Men samtidigt måste vi få fart på Sverige igen. Vi behöver genomföra åtgärder som möjliggör en återhämtning, men också ta itu med strukturella ekonomiska problem som fanns redan före pandemin.

Därför presenterar Svenskt Näringsliv nu ett brett åtgärdspaket för att stärka investeringarna. 

Vår senaste företagarpanel visar att näringslivets investeringar har fallit snabbare än under finanskrisen 2008 och 2009. SCB:s Investeringsenkät bekräftar den bilden.

Om investeringarna inte höjs riskerar vi vår långsiktiga välståndsutveckling, men också att tappa fart i digitaliseringen, klimatomställningen och utvecklingen av företag i Sverige. 

Den svaga konjunkturen, osäkerhet om framtiden, men också skatter och en kostsam regelbörda, håller tillbaka investeringar. Det måste bli mer attraktivt att bygga för framtiden. Vi riskerar annars att skapa en negativ spiral där otillräckliga investeringar hämmar produktivitetsutvecklingen, vilket får återverkningar på jobb, löner och vinster på både kort och lång sikt.  

För att bryta utvecklingen föreslår vi: 

  • Stärk Sverige som kunskapsnation. De samlade investeringarna i forskning och utveckling bör öka med en procent av BNP till 2030. Av ökningen bör staten stå för 25 procent och näringslivet för 75 procent.
  • Underlätta klimatomställningen. Det behövs ett väl fungerande elsystem om vi ska klara av klimatomställningen och fasa ut fossila bränslen. Det är också avgörande för företagens investeringsvilja. Men det svenska elsystemet befinner sig i kris.
  • Frigör potentialen i digitalisering och AI. Digitaliseringen påskyndas av krisen och näringslivet är drivande i utvecklingen, men lagar och regler måste uppdateras för att frigöra den fulla potentialen.
  • Minska regelbördan och underlätta tillståndsprocesser. Investeringar och etableringar motverkas av ökande regelbörda och krångel.
  • Sänk bolagsskatten. Bolagsskatten påverkar direkt mängden investeringar som genomförs. Den bör i ett första steg sänkas till 18 procent. 

Våra förslag kan i stora delar genomföras omgående. De skulle öka framtidsinvesteringarna i näringslivet, förbättra konkurrenskraften och långsiktigt leda till bättre reallöner och ekonomisk tillväxt. 

Artikeln är tidigare publicerad i

Återstarta SverigeVälfärdsskaparna
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist