NYHET28 april 2023

Framtidens arbetsmarknad

Svenskt Näringsliv jobbar aktivt med att främja samverkan mellan skola och näringsliv. Ett led i det arbetet är att aktivt kunskapsdela de insikter, spaningar och erfarenheter som vi fått genom att lyssna på våra 60 000 medlemsföretag.

Fr. v. Isabell Galte Schermer från Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning, Jacob Öljemark från Ekonomifakta, Johnny Rönnfjord, Svenskt Näringsliv Kalmar län och Daniel Esberg från Svenskt Näringsliv och Eduna.

Nyligen träffades lärare och studie- & yrkesvägledare från hela länet för en fortbildningsdag på temat ”Framtidens arbetsmarknad”. Det var en intensiv och engagerad dag som spände över allt ifrån globala perspektiv till lokalt och nära.

Fortbildningsdagen inleddes med att Ekonomifaktas Jacob Öljemark pratade om den globala arbetsmarknaden och gav ett ekonomisk historiskt perspektiv. Detta följdes av att Isabell Galte Schermer från Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning gav en bild av det nationella perspektivet. Slutligen gav Johnny Rönnfjord från regionkontoret en beskrivning av hur läget är för företagen och hur arbetsmarknaden ser ut på det regionala planet.

Arrangemanget hölls ihop av Daniel Esberg från Svenskt Näringsliv och Eduna, som bland annat höll i en övning om AI för att väcka tankar om vad teknik och innovationer kan betyda för framtiden.

Panelsamtal på scen där fr. v. Anna Hofvergård från Ung Företagsamhet, Thomas Johansson från Norden Machinery och Karin Mörnestedt från Formpress deltog. Moderator var Daniel Esberg från Svenskt Näringsliv och Eduna.

Dagen avslutades med ett samtal med några företag från regionen. Det var Thomas Johansson från Norden Machinery, Karin Mörnestedt från Formpress och Anna Hofvergård från Ung Företagsamhet som gav sin syn på framtidens arbetsmarknad och hur viktigt innovationer är.

Det blev en mycket uppskattad dag som tydliggjorde hur viktigt det är att skolans alla aktörer känner till näringslivets förutsättningar och att vi alla behöver samverka för att lösa framtidens utmaningar.

På vår skolmaterialsportal www.eduna.se hittar du vårt kostnadsfria skolmaterial.

Framtidens arbetsmarknadSKOLA NÄRINGSLIV.SYV
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist