NYHET30 maj 2023

Största utmaningen för företagen är energiförsörjningen och att hitta rätt kompetens

Myndighetsutövning är en nyckelfaktor för att främja tillväxt och skapa ett gott företagsklimat. Handläggningstider, bemötande, råd och vägledning är hörnstenarna i en serviceinriktad myndighetsutövning. På Wica Cold AB i Vislanda anses kontakterna med kommunen fungera väl.

Jens Hedström chef för region och marknad Svenskt Näringsliv, Gustaf Rosén vice vd Wica Cold, Niklas Rindhagen vd Wica Cold och Ulrica Bennesved regionchef Kronoberg och Kalmar län.

Nyligen besökte Svenskt Näringsliv företaget Wica Cold AB i Vislanda tillsammans med Jens Hedström, chef för region och marknad. Då diskuterades bland annat myndighetsutövning, men också den rådande kompetensbristen och behovet av ett utökat elsystem.

Wica Cold AB är ett småländskt bolag som idag ägs av italienska Arneg Nordic och Niklas Rindhagen. Företaget är marknadsledande inom design, produktion och installation av kyl- och frysmöbler för livsmedelsbutiker. Sedan många år tillbaka utvecklar och testar de sina idéer för att möjliggöra för ännu mer hållbara lösningar. Det är främsta anledningen till att de vuxit organiskt till den marknadsledande plats de har idag. Niklas Rindhagen är VD och förutom att tillverka kundstyrt belyser han vikten av svensk innovation och design.

– Sverige har länge varit bra på hållbarhetsarbete inom tillverkning och det finns en stark tillit till småländska bolag har vi upplevt.

I Sverige finns ett tillförlitligt regelverk som många kunder utomlands värdesätter, men som alltför ofta kan lägga krokben för investeringar och skapa långa väntetider för företagen. Följderna blir att kostnader ökar och att arbetet blir omfattande för relativt små marginaler. Här spelar kontakten med kommunen en viktig roll då den har med tillstånd och tillsyn att göra.

– I stora drag är kontakten med Alvesta kommun bra. De vill lyssna och hjälpa till att utveckla men ibland är processer långa. Det är viktigt med snabba handläggningstider, säger Niklas Rindhagen

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner så är just snabbare handläggning en prioriterad åtgärd för företagarna. Den fluktuerande ekonomin och det stora behovet av en grön omställning tillsammans med långa väntetider är en dålig kombination som drabbar företagen hårt. Dessutom ställer detta krav på rekrytering av rätt kompetens, något som är svårt att hitta för många företag.

För att hitta nya medarbetare har företaget behövt sänka kraven på kompetens. Behovet av internutbildningar har vuxit och ställer höga krav på resurser för att utbilda personal.
Niklas Rindhagen, Vd på Wica Cold AB

– Vi har fått sänka kompetenskraven när vi anställer för att kunna hitta personal. Det största hindret är språket. Sen har vi kunnat genomföra många utbildningar internt, exempelvis gällande vissa typer av ”körkort” för olika kompentenser, fortsätter Niklas Rindhagen

För att hitta nya medarbetare har företaget behövt sänka kraven på kompetens. Behovet av internutbildningar har vuxit och detta ställer i sin tur ytterligare krav på företag att ta fram resurser för att utbilda personal. Då många installationer sker ute på plats hos kund är språk en viktig del för att kunna kommunicera och göra rätt saker.

Utöver svårighet att hitta rätt kompetens att rekrytera har företaget sedan en tid tillbaka en utmaning när det kommer till energiförsörjning. De har investerat stora summor på att energieffektivisera och utnyttja den stora fabriksytan som kunnat utrustas med solceller. Dessutom har vi installerat laddstolpar till personalen för att underlätta pendling med el/hybridbilar.

Den stora takytan genererar mycket solenergi som dessvärre inte kan tas emot av nätsystemet ännu. Wica Cold AB är inte ensamma om att behöva vänta på besked från leverantören för att se om det finns någon lösning där den överblivna energin från soliga dagar kan tas emot och således användas någon annanstans.

– En solig dag kan vi försörja nästan hela produktionsanläggningen. Det är synd att vi går miste om möjligheten att sända ut överskottet till nätet då vi inte får skicka vidare elen någonstans, menar Niklas Rindhagen.

KompetensEnergiförsörjningUtbildningKronobergs län
Skriven avSara Dahlberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist