NYHET10 februari 2023

Kompetensförsörjning stor utmaning i Norrbotten

En av de stora utmaningarna med de stora industrietableringarna i Norrbotten är kompetensförsörjningen. Arbetslösheten är låg och företagen måste därför söka sina medarbetare utanför länet och landet. Det ställer stora krav på kommunerna.

”Det är viktigt att vi inte bara drar till oss skickliga medarbetare, utan också ser till att vi kan behålla dem i Boden. Därför vidareutvecklar vi samarbetet med Bodens kommun och identifierar gemensamma insatser inom utbildning och boende som bidrar till en ökad livskvalitet för nyinflyttade Bodensare, säger Sofia Gellar, H2 Green Steels HR-chef.Foto: H2 Green Steel

Många företag vittnar om svårigheten att hitta medarbetare. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät har företag i Norrbotten den största utmaningen att hitta medarbetare. Hela 82 procent av de svarande företagen svarar att de har upplevt det ganska eller mycket svårt att rekrytera. Allra svårast har det varit för företag inom medlemsorganisationerna Plåt & Ventföretagen, Installatörsföretagen och Måleriföretagen.

När stora etableringar görs krävs många nya medarbetare ofta från dag till annan, vilket gör rekryteringen ännu svårare. Om den kommun där arbetsplatsen är belägen ska kunna undvika en så kallad fly in fly out-lösning, där de anställda endast kommer till kommunen för att arbeta men betalar skatt i sin hemkommun, gäller det att bli attraktiv. Det krävs bra bostadsmöjligheter, skolor och annan samhällsservice samt ett rikt föreningsliv som erbjuder kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter för att motivera ett byte av bostadsort.

Boden satsar för att locka nya invånare

En ekonomisk utmaning för kommunen är att bygga ut samhällsservicen innan företagets medarbetare har flyttat dit och betalar kommunalskatt. Stålverket H2 Green Steel kommer att producera mer än hälften av allt stål i Sverige. I höstas togs det första spadtaget i Boden och vid stålverket kommer det att skapas minst 1 500 arbetstillfällen. Claes Nordmark (S), kommunstyrelsens ordförande i Boden, säger att kommunfullmäktige har beslutat att anta en budget för 2023 som tar höjd för den utbyggda samhällsservice som krävs för att företagets medarbetare ska välja att bosätta sig i kommunen.

”Vi vet att H2 Green Steel letar medarbetare även utanför Sverige. Därför gör vi vad vi kan för att underlätta för familjer utanför Sverige att flytta hit och jobba”, säger Claes Nordmark.

– Vi antog i bred politisk enighet en budget med 150 miljoner i underskott för detta år och det kommande året ser den ut att landa på 190 miljoner i underskott. Det kan låta vågat, men det handlar om att vi vill göra de satsningar som vi ser krävs för att attrahera nya kommuninvånare som i sin tur kommer att betala skatt här, säger han.

Bland annat vill kommunen göra det enklare för arbetskraft som inte har svenska som modersmål.

– Vi vet att H2 Green Steel letar medarbetare även utanför Sverige. Därför gör vi vad vi kan för att underlätta för familjer utanför Sverige att flytta hit och jobba. Exempelvis håller vi på att arbeta med att starta en internationell IB-skola där all undervisning kommer att ske på engelska. Utöver det byggs många bostäder och för det behöver kommunen bland annat bygga ut vägar och VA-nätet. Vi bygger givetvis även ut förskolan och skolan och mycket mer därtill. Det här är en tid som både är väldigt spännande och utmanande.

H2 Green Steel och Bodens kommun har tecknat ett samarbetsavtal om ett visst antal ömsesidiga åtaganden, vilka just syftar till få företagets medarbetare att bosätta sig i kommunen.

– H2 Green Steel lockar till sig talang från jordens alla hörn. Vi räknar med att skapa cirka 1 500 arbetstillfällen till vårt gröna stålverks första verksamhetsfas i Boden. Det är såklart viktigt att vi inte bara drar till oss skickliga medarbetare, utan också ser till att vi kan behålla dem i Boden. Därför vidareutvecklar vi samarbetet med Bodens kommun och identifierar gemensamma insatser inom utbildning och boende som bidrar till en ökad livskvalitet för nyinflyttade Bodensare, säger Sofia Gellar, H2 Green Steels HR-chef.

Förhoppningar om statlig hjälp

Bodens kommun planerar för 5 000 nya invånare fram till 2030 och Claes Nordmark önskar investeringar av regeringen att stötta utvecklingen.

– Vi från kommunen gör allt vi kan för att möjliggöra den positiva utvecklingen som kommer att gynna hela Sveriges tillväxt, men det innebär som sagt också att vi antar en budget med underskott för att ta höjd för det som krävs av oss. Utöver kommunens egna investeringar krävs bland annat ett krafttag kring den infrastruktur som kommer att krävas för att möta företagens transportbehov. Men just den frågan ligger utanför våra händer och jag hoppas att regeringen förstår att det som händer i norra Sverige är en nationell angelägenhet som alla har att vinna på, avslutar han.

Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist