NYHET1 september 2021

Lojalitet viktigt när konkurrensen hårdnar 

Gällivareföretaget GISAB erbjuder helhetslösningar för konstruktion, tillverkning och montage inom industri och gruvor. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning, vilken vd Boris Lindberg tror kan mötas med hjälp av förbättrad arbetsmiljö och att ta vara på unga talanger. 

”Man ska inte behöva vara Arnold Schwarzenegger för att jobba med underhåll och mekanisk installation i vår bransch år 2021”, säger Boris Lindberg.

GISAB (Gällivare Industriservice AB) har omkring 120 anställda, med konsulter och underentreprenörer närmar sig antalet 200 personer. Bland kunderna kan nämnas LKAB, SSAB, Agnico Eagle, ABB, Boliden med flera.  

Boris Lindberg berättar att företaget verkar i en äldre bransch, vilket har tvingat ledningen att fundera kring hur man kan arbeta med nya affärsmodeller.  

– Enkelt sagt måste vi utveckla vår egen kompetens och för det krävs att vi breddar intresset för att arbeta hos oss. Det har funnits en mentalitet i branschen där de ingenjörer som skriver uppsatser vill jobba strategiskt, däremot inte med arbetsmiljö och liknande. Här finns det mycket att förbättra. En förbättrad arbetsmiljö är en viktig framtidsfråga för oss.   

”Man ska inte behöva vara Arnold Schwarzenegger”

Boris Lindberg tror att mycket av det tunga arbetet på sikt skulle kunna arbetas bort genom att utveckla smartare arbetssätt och verktyg och hjälpmedel. 

– En mängd andra branscher har redan genomgått den här utvecklingen, det är klart att vi också kan göra det. Man ska inte behöva vara Arnold Schwarzenegger för att jobba i gruvan.  

Han säger vidare att han tror att ett förändrat arbetssätt också skulle kunna leda till att fler blir intresserade av att söka sig till branschen.  

– När denna bild finns av att det är en alldeles för tung verksamhet för många, blir naturligtvis också konsekvensen att färre är intresserade av att jobba här. Om vi lyckas förändra får vi också fler potentiella medarbetare. Det är avgörande för framtiden, fortsätter han. 

Satsar på traineeprogram och examensarbeten  

GISAB har under många år haft en nära kontakt med Luleå Tekniska Universitet (LTU), men har det senaste året tagit initiativ för att utveckla arbetet med nya medarbetare ytterligare. Företaget har både startat ett traineeprogram och ett lärlingsprogram.  

– Vi har för avsikt att på sikt ta in en till två personer på traineeprogrammet och en lärling per år. Genom att rekrytera medarbetare tidigt i karriären och ge dem en utbildning på plats hoppas vi också att kunna skapa en lojalitet med företaget, vilket naturligtvis är viktigt.  

Traineeprogrammet syftar till att utbilda ingenjörer och lärlingsprogrammet arbetare.  

– Lärlingsprogrammet är fortfarande väldigt nytt och vi har endast tagit in en lärling hittills. Vi kommer nog att få finjustera upplägget framöver när vi har mer erfarenhet. Men det känns väldigt bra för framtiden att vi är igång med dessa initiativ, avslutar Boris Lindberg.  

Wilma Brännmark läser tredje året på Luleå Tekniska Universitet för att bli underhållsingenjör. 
Foto: GISAB

GISAB satsar på unga  

Wilma Brännmark läser tredje året på sin utbildning på Luleå Tekniska Universitet för att bli underhållsingenjör. 

– Jag fick tips att höra av mig till GISAB då deras verksamhet låg i linje med min utbildning. Jag blev intresserad av att företaget var tydligt med att det står inför en stor utveckling och vill satsa på unga, säger hon.  

Hon berättar att hon under tiden på GISAB fått omsätta sina studier i praktiken och lära sig mycket nytt.  

– Det är tydligt att ingenting fungerar ”by the book” och därför är det viktigt att man får en bra introduktion när man kommer till arbetsplatsen.  

Hon kommer framöver att kombinera sina fortsatta studier med att vara projektkoordinator i ett takrenoveringsprojekt åt GISAB. Därefter kommer hon att skriva sitt examensarbete mot företaget.  

– Fokus kommer att ligga på hur man ska arbeta för att få människor att stanna längre i branschen, vilket har varit svårt för tung industri. Här finns mycket att göra, vilket känns väldigt spännande. Med den snabba utveckling som händer i norra Sverige känns det också som en framtidsbransch, avslutar Wilma Brännmark.   

SKOLA NÄRINGSLIV.Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist