Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 maj 2020

Seger för ägare av fjällnära skog

När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.

Christian Rimpi som är allmänningsförvaltare på Jokkmokks allmänning menar att detta är en principiellt viktig seger för skogsägarna.

Det är markägare i fjällnära skog i Västerbottens inland som har fått rätt i mark- och miljööverdomstolen. Detta är andra gången de fått rätt, men mark- och miljödomstolens dom överklagades av Skogsstyrelsen. Enligt mark- och miljööverdomstolens dom ska ägaren kompenseras för den skog som skyddas genom avverkningsförbud.

Christian Rimpi som är allmänningsförvaltare på Jokkmokks allmänning menar att detta är en principiellt viktig seger för skogsägarna.

– I min värld är det helt självklart att en markägare ska bli ersatt för den skog som staten anser är skyddsvärd. Rent principiellt känner jag att det är märkligt att detta överhuvudtaget har varit en fråga. Därför är det välkommet att det nu finns en sådan tydlig dom i frågan, som ger skogsägarna rätt till en ersättning om 125 procent av marknadsvärdet, vilket har varit praxis nedan fjällnära gränsen, säger Christian Rimpi.

Den rättsliga processen har pågått under flera års tid och osäkerheten för skogsägarna har varit stor. Trots att skogsbruket har utvecklats mycket positivt de senaste årtiondena, inte minst tack vare utvecklingen av certifieringssystemen, har ingen varit helt fri från risken för att få sin skog skyddsklassad av olika anledningar.

– Oron för att få sin skog skyddsklassad, utan rätt till ersättning och därmed ekonomiskt värdelös har varit påtaglig för många skogsbrukare ovan fjällnära gränsen, i synnerhet av dem som lever av skogen. Och när vi pratar skog så handlar det ofta om ofantlig stora pengar. Detta har både stor betydelse för biologisk mångfald och för hela skogsnäringen, säger Christian Rimpi.

Skogen och äganderätten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist