Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET20 maj 2020

Dom till äganderättens favör

När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.

Skogsägaren Arvid Callans anser att domen ligger i linje med den starka grundlagsskyddade äganderätten. Nu väntar han på att domen ska vinna laga kraft.Foto: Anders Lövgren

Det är markägare i fjällnära skog i Västerbottens inland som har fått rätt i mark- och miljööverdomstolen. Detta är andra gången de fått rätt, men mark- och miljödomstolens dom överklagades av Skogsstyrelsen. Enligt mark- och miljööverdomstolens dom ska ägaren kompenseras för den skog som skyddas genom avverkningsförbud.

Skogsägaren Arvid Callans anser att domen tydligt följer lagens ambition och ligger i linje med den starka grundlagsskyddade äganderätten. Nu väntar han på att domen ska vinna laga kraft.

– Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara, säger Arvid Callans.

Den rättsliga processen har pågått under flera års tid och osäkerheten för skogsägarna har varit stor. Ingen har varit fri från risken att få sin skog skyddsklassad av olika anledningar. Skogsstyrelsen har fram till den 9 juni 2020 på sig att överklaga domen till Högsta domstolen.

– Vi kan konstatera att Skogsstyrelsen driver juridiska frågor som är oförståeliga för oss ägare. Förarbeten till grundlagen är mycket tydlig. När myndigheten önskar ”vägledande domar, vilken praxis som ska följas” är det att under lång tid utsätta markägare för otrygghet och säkert i enskilda fall ett stort lidande. Det bör skapas ett förfaringssätt där staten betalar markägarna under en markägarprocess och i efterhand reglerar det ekonomiska efter vunnet utslag och lagakraftvunnen dom. Exempelvis Vänersborgs kommun har i ett annat fall motsatt sig markersättning för ett vattentäktsområde. Efter lång väntan har domen kommit från mark- och miljööverdomstolen. Även här var domen i mycket korta ordalag ”gör om och gör rätt”, säger Arvid Callans.

– Vid Sveriges inträde i den Europeiska unionen ändrades skrivningen i grundlagen för förstärkt äganderätt och den var dessutom före omskrivningen jämförelsevis en av de starkaste i EU. Utslaget från mark- och miljööverdomstolen kan i det här och andra fall inte vara annat än väntat. Skrivningen i domen bör speciellt noteras, avslutar Arvid Callans.

Anna Hedensjö Johansson
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Skogsägare har tvingats leva med en stor ovisshet över ingrepp från staten, som över en natt kan göra skogen ekonomiskt värdelös. Det är därför på tiden att det blivit klart och tydligt att de skogsägare som drabbas genom att få sin skog obrukbar också ersätts ekonomiskt, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.

Skogen och äganderätten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist