Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

NYHET Publicerad

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet som dessutom skapar nya affärer.     

Anita Backvid

Anita Backvid, aktiv skogsägare sedan snart 20 år, tycker att det är fantastiskt att utveckla sitt skogsbruk. "Skogsbranschen passar både män och kvinnor och vi lyfter skogsnäringen tillsammans", säger hon.

Jonas Eriksson

"När vi utvecklade ett bredare utbud, anpassat även till kvinnor, ledde det till stor framgång", säger Jonas Eriksson på Norra Skogsägarna.

När Anita Backvids man gick bort för 18 år sedan visste hon först inte hur hon skulle göra med skogen som de ägde i Överkalix. Hon arbetade som hörselpedagog och speciallärare och hennes man hade alltid skött det som hade med skogen att göra.

Till slut bestämde hon sig för att behålla skogen och ta reda på vad som krävdes av en skogsägare.

– Jag kände mig vilsen i min egen skog och fick börja med att undersöka vad det var jag ägde egentligen, och söka kunskap.

Anita Backvid har tagit mycket hjälp utifrån i form av rådgivning och smarta verktyg, bland annat från Norra skogsägarna. Förutom när hon och sambon för två år sedan satte ner 11 000 plantor, har hon själv aldrig avverkat och röjt i skogen – det mesta har hon lejt ut.

– Det går jättebra att köpa de tjänster man behöver, bara man vet vad man ska fråga efter, och det har jag lärt mig efter hand. Ingen ska vara rädd för att ta ansvar för en skog.

Bland nya skogsägare vet männen ofta inte mer än kvinnorna om skogsbruk, om det inte är ett arv och de har varit delaktiga tidigare.

– Är det ”trottoarskogsägare” som köper skog som en investering är kvinnor mer benägna att fråga och säga att de inte förstår. Män tror att de förväntas kunna så mycket mer.

När hon började fanns det inte många kvinnliga skogsägare och vissa män som klagade på att det kom in kvinnor i skogsbranschen. Även om det fortfarande är mansdominerat märks det att det blir allt fler kvinnor, till exempel i skogsbruksråden. Sedan många år hörs bara positiva kommentarer, och hon ser allt fler företag som jobbar för jämställdhet i skogen. 

– Skogsbranschen passar både män och kvinnor och vi lyfter skogsnäringen tillsammans. Det finns kvinnor som är ute i skogen och röjer och det finns män, särskilt de som är lite äldre, som lejer bort allt arbete i skogen.

Anita Backvid som snart fyller75 år konstaterar att inget av hennes barn vill ta över skogen, men hon ångrar inte sitt val att bli aktiv skogsägare.

– Att vara skogsägare och utveckla sitt skogsbruk är fantastiskt! Det är intressant, lärorikt och inspirerande. Jag har känt ett ansvar att ta hand om skogen, inte bara för min egen skull utan även för samhället och framtiden.

Enligt Jonas Eriksson, medlemschef på skogsägarförening Norra Skogsägarna, har jämställdheten i branschen har tagit ett stort kliv framåt, även om det är en lång resa kvar. För några år sedan bestämde sig Norra Skogsägarna för att se över tjänsterna som erbjuds de 17 000 medlemmarna.

– Av tradition har tjänsterna varit utformade för män. När vi ändrade det och utvecklade ett bredare utbud, anpassat även till kvinnor, ledde det till stor framgång. Det ger oss mycket bättre affärer helt enkelt, säger Jonas Eriksson.

Skogsbruk är en av de vanligaste företagarformerna för kvinnor, förklarar han. 38 procent av svenska skogsägare är kvinnor.

– Det är positivt att både män och kvinnor engagerar sig i skogens frågor. Dessutom ser vi att kvinnor är mer aktiva i sitt skogsägande. De utför mer skogliga åtgärder, köper mer tjänster och är på så sätt mer klimatsmarta.

Han förklarar att kvinnorna har tagit till sig betydligt mer av föreningens tjänster. Och de efterfrågar nya typer av tjänster som handlar om att inhämta kunskap via utbildningar och webbkurser, få stöd i ekonomiska frågor kring exempelvis ägarskiften, och att få strategiska verktyg för sitt ägande.

– Jag tror att män ofta tänker att de ska klara av att fixa allt själva, medan de i själva verket har de kanske inte har så bra koll som de tror. Men nu ser vi en förändring i att alltfler män börjar använda de här tjänsterna.

Samtidigt som tjänsterna utvecklades tog Norra Skogsägarna även tag i den interna jämställdheten. All personal utbildades i att tänka mer fördomsfritt, det utsågs jämställdhetsambassadörer ute i organisationen och beslutades att alla projekt- och styrgrupper skulle ha både män och kvinnor.

För Norra Skogsägarna är det viktigt att spegla medlemsgruppen så att skogsägarna inte bara möter män i sina kontakter med föreningen, konstaterar Jonas Eriksson.

– Jämställdheten genomsyrar hela vårt arbete. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för båda könen för att få de bästa medarbetarna, och vi vill spegla skogsägargruppen – för att det ger bättre affärer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

ARBETSMARKNAD Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Företagen är inte bara välfärdsskapare utan också stora utbildningsaktörer”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar. 
NYHET Publicerad:

”Våga testa mångfald på riktigt”

HALLÅ DÄR Delal Apak, vd på rekryteringsföretaget Novare Peritos, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som exempelvis autism, adhd eller add. Hur ser deras arbetsmarknad ut?
NYHET Publicerad:

Så ska unga tjejer behålla sitt teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Unga tjejer följer äldre tjejer på sociala medier, där de delar med sig av vardagen på en teknisk utbildning. Teknikföretagens senaste grepp är ett försök att få fler tjejer att behålla sitt teknikintresse.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Fyra svenska medaljer vid yrkes-VM

WEBB-TV Sverige kammade hem ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence vid yrkes-VM i ryska Kazan.
NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.
NYHET Publicerad:

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

HALLÅ DÄR Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?
NYHET Publicerad:

Här har kompetensutveckling högsta prioritet

KOMPETENS Med eget universitet i USA kan företaget General Electric erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för sina medarbetare. Christina Dahlgren, HR-chef vid det svenska dotterbolaget, berättar om en utbildningsverksamhet som ger gott om utrymme för medarbetarna att utveckla sig själva och företaget.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.