Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

NYHET Publicerad

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet som dessutom skapar nya affärer.     

Anita Backvid

Anita Backvid, aktiv skogsägare sedan snart 20 år, tycker att det är fantastiskt att utveckla sitt skogsbruk. "Skogsbranschen passar både män och kvinnor och vi lyfter skogsnäringen tillsammans", säger hon.

Jonas Eriksson

"När vi utvecklade ett bredare utbud, anpassat även till kvinnor, ledde det till stor framgång", säger Jonas Eriksson på Norra Skogsägarna.

När Anita Backvids man gick bort för 18 år sedan visste hon först inte hur hon skulle göra med skogen som de ägde i Överkalix. Hon arbetade som hörselpedagog och speciallärare och hennes man hade alltid skött det som hade med skogen att göra.

Till slut bestämde hon sig för att behålla skogen och ta reda på vad som krävdes av en skogsägare.

– Jag kände mig vilsen i min egen skog och fick börja med att undersöka vad det var jag ägde egentligen, och söka kunskap.

Anita Backvid har tagit mycket hjälp utifrån i form av rådgivning och smarta verktyg, bland annat från Norra skogsägarna. Förutom när hon och sambon för två år sedan satte ner 11 000 plantor, har hon själv aldrig avverkat och röjt i skogen – det mesta har hon lejt ut.

– Det går jättebra att köpa de tjänster man behöver, bara man vet vad man ska fråga efter, och det har jag lärt mig efter hand. Ingen ska vara rädd för att ta ansvar för en skog.

Bland nya skogsägare vet männen ofta inte mer än kvinnorna om skogsbruk, om det inte är ett arv och de har varit delaktiga tidigare.

– Är det ”trottoarskogsägare” som köper skog som en investering är kvinnor mer benägna att fråga och säga att de inte förstår. Män tror att de förväntas kunna så mycket mer.

När hon började fanns det inte många kvinnliga skogsägare och vissa män som klagade på att det kom in kvinnor i skogsbranschen. Även om det fortfarande är mansdominerat märks det att det blir allt fler kvinnor, till exempel i skogsbruksråden. Sedan många år hörs bara positiva kommentarer, och hon ser allt fler företag som jobbar för jämställdhet i skogen. 

– Skogsbranschen passar både män och kvinnor och vi lyfter skogsnäringen tillsammans. Det finns kvinnor som är ute i skogen och röjer och det finns män, särskilt de som är lite äldre, som lejer bort allt arbete i skogen.

Anita Backvid som snart fyller75 år konstaterar att inget av hennes barn vill ta över skogen, men hon ångrar inte sitt val att bli aktiv skogsägare.

– Att vara skogsägare och utveckla sitt skogsbruk är fantastiskt! Det är intressant, lärorikt och inspirerande. Jag har känt ett ansvar att ta hand om skogen, inte bara för min egen skull utan även för samhället och framtiden.

Enligt Jonas Eriksson, medlemschef på skogsägarförening Norra Skogsägarna, har jämställdheten i branschen har tagit ett stort kliv framåt, även om det är en lång resa kvar. För några år sedan bestämde sig Norra Skogsägarna för att se över tjänsterna som erbjuds de 17 000 medlemmarna.

– Av tradition har tjänsterna varit utformade för män. När vi ändrade det och utvecklade ett bredare utbud, anpassat även till kvinnor, ledde det till stor framgång. Det ger oss mycket bättre affärer helt enkelt, säger Jonas Eriksson.

Skogsbruk är en av de vanligaste företagarformerna för kvinnor, förklarar han. 38 procent av svenska skogsägare är kvinnor.

– Det är positivt att både män och kvinnor engagerar sig i skogens frågor. Dessutom ser vi att kvinnor är mer aktiva i sitt skogsägande. De utför mer skogliga åtgärder, köper mer tjänster och är på så sätt mer klimatsmarta.

Han förklarar att kvinnorna har tagit till sig betydligt mer av föreningens tjänster. Och de efterfrågar nya typer av tjänster som handlar om att inhämta kunskap via utbildningar och webbkurser, få stöd i ekonomiska frågor kring exempelvis ägarskiften, och att få strategiska verktyg för sitt ägande.

– Jag tror att män ofta tänker att de ska klara av att fixa allt själva, medan de i själva verket har de kanske inte har så bra koll som de tror. Men nu ser vi en förändring i att alltfler män börjar använda de här tjänsterna.

Samtidigt som tjänsterna utvecklades tog Norra Skogsägarna även tag i den interna jämställdheten. All personal utbildades i att tänka mer fördomsfritt, det utsågs jämställdhetsambassadörer ute i organisationen och beslutades att alla projekt- och styrgrupper skulle ha både män och kvinnor.

För Norra Skogsägarna är det viktigt att spegla medlemsgruppen så att skogsägarna inte bara möter män i sina kontakter med föreningen, konstaterar Jonas Eriksson.

– Jämställdheten genomsyrar hela vårt arbete. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för båda könen för att få de bästa medarbetarna, och vi vill spegla skogsägargruppen – för att det ger bättre affärer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.
NYHET Publicerad:

Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. Hur gick det till när du var med och startade ert första kvinnliga nätverk?
NYHET Publicerad:

Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet.
NYHET Publicerad:

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Redan i 12–15 årsåldern börjar de tänka bort det som är manligt kodat, visar forskningen.
NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.
NYHET Publicerad:

Kompetensutveckling mer än bara att åka på kurs

KOMMENTAR En nyckelfråga för företagens konkurrenskraft är att medarbetarna har rätt kompetens. Utmaningen är att växa, bygga sitt team och ställa om när det behövs. En ny undersökning visar att företagen är mycket engagerade i kompetensutveckling av sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.