En eftermiddag med företagarfrågor i fokus

NYHET Publicerad

ARBETSGIVARDAG Svenska företagare befinner sig i en förändlig värld – mer nu än på mycket länge. Då är det bra att vara förberedd och påläst kring en del av alla arbetsgivarfrågor. Därför anordnade Svenskt Näringsliv en eftermiddag, vigd åt arbetsgivare, med ambition att tillhandahålla nyttig information och ny kunskap tillsammans med inspiration och gott sällskap.

DSC03502
Ca 150 företagare samlades i Örebro för information och inspiration kring arbetsgivarfrågor, inledningsvis med gemensam lunch.
DSC03507
Christer Lundin från Teknikföretagen berättade om chefens och arbetsgivarens befogenheter och om hur man bäst hanterar medarbetare som missköter sig.
DSC03508
Patrik Jakobsson från Sveriges byggindustrier gick igenom OSA - Organisatoriks och Social Arbetsmiljö som en viktigt del av det systematiska arbetsmiljöverket.
DSC03515
Annie Widerberg från avdelningen Kommunrelationer på Svenskt Näringsliv uppmanade alla att registrera sitt välfärdsavtryck för att på så sätt berätta om hur deras företag bidrar till allas vår välfärd. Hur många förskoleplatser bidrar ditt företag med? Räkna ut det på www.foretagensvalfardsavtryck.se
DSC03521
Dagen avslutade med att Nima Sanandaji utvecklade hur digitalisering och automatisering kommer stöpa om näringslivet och på vilket sätt Sverige kan vässa sin konkurrenskraft genom att stärka IT-sektorn.
Program arbetsgivardagen

Under Arbetsgivardagen erbjöds tio olika seminarium.

Företagare från hela Mellansverige bjöds in för att under en eftermiddag delta på en Arbetdgivardag i Örebro. Under dagen avhandlades tio olika ämnen, allt ifrån information om Avtal 17, nya LOU, kollektivavtald försäkringar, OSA- Organisatiorisk och social arbetsmiljö, hur man hanterar medarbetare som missköter sig, skattefrågor och vilka vägar som kan användas för att hitta rätt kompetens till hur digitaliseringen kommer att stöpa om och förändra näringslivet och arbetsmarknaden.

- Vi ska inte underskatta hur viktigt det är att kunna dela erfarenheter företagare emellan. Arbetsgivardagen är ett sådant tillfälle där företagare kan träffas och inse att de inte är ensamma om att tycka att olika avtal är krångliga, att fundera kring hur man hittar och behåller rätt kompetens, eller diskutera vad som gäller vid inhyrning av personal. Samtidigt som Arbetsgivardagen också kan tillföra ny kunskap och bättre kompetens, säger Karl Hulterström Svenskt Näringsliv Örebro län.

Medarbetare som missköter sig

Ett av de mest välbesökta seminarierna handlade om hur man bäst hanterar medarbetare som missköter sig där Christer Lundin från Teknikföretagen berättade om chefens och arbetsgivarens befogenheter.

Christer Lundin gick också igenom breda begrepp som uppsägning och avsked. Uppsägning är en process som riskerar att bli långdragen, kostsam och osäker, då den ibland kan bli ogiltigförklarad, överklagad eller på annat sätt förhalad.

- Jag kan inte nog betona vikten av att höra av sig till sin arbetsgivarorganisation för att få hjälp vid dessa processer, uppmanade Christer.

Christer avslutade med ett par grundläggande punkter som han tyckte att alla arbetsgivare ska följa för att göra vardagen enklare.

  • Dokumentera allt som sker i processen: från misskötsel och varning till uppsägning/avsked.
  • Ta tag i problem som uppstår direkt så är det större chans att slippa genomgå långdragna och tärande uppsägningsprocesser.
  • Var tydlig och gör klart för den anställde vad det är som gäller så kan ingen i efterhand skylla på att de inte visste vad som gällde.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Under dagens andra pass diskuterades bl.a. vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete under ledning av Patrik Jakobsson från Sveriges byggindustrier.

Han påpekade att en bra arbetsmiljö leder till en välmående personal som levererar bra arbetsresultat. 14 konstruktiva arbetspunkter gicks igenom om hur man skapar en arbetsmiljöpolicy och vilka risker som finns om en punkt inte görs ordentligt eller saknas. Tar inte arbetsmiljöarbetet hänsyn till personalens perspektiv på arbetstid och arbetsbelastning finns stora risker för ohälsa och svårigheter att behålla personal.

- Tyvärr är det vanligt att den arbetsmiljöplan som upprättas sedan inte följs upp och uppdateras. Vilket ofta beror på att planerna blir för långa och komplicerade, se till att de i stället blir enkla att ta sig igenom och därmed enkla att komplettera och utvärdera, säger Patrik.

- Glöm inte bort berömmet. Det finns ibland en tendens att bara kommunicera brister och kritik, men inte att vara lika noga med att påpeka när saker fungerar bra. Det är viktigt att skapa ett vardagligt socialt samspel där personalen känner sig uppskattade samtidigt som de även är införstådda med när förbättringsåtgärder måste till. Med ett pragmatiskt ledarskap kan man komma långt och undvika många problem, avslutade Patrik Jakobsson.

Kollektivavtalad försäkring

Thomas Lagefjäll från Finfa gick under sitt pass igenom de förmåner de kollektivavtalade försäkringarna och pensionerna innebär för företagend medarbetare. Han påpekade att kunskapen hos allmänheten om dessa avtalade anställningsförmåner är låg. Hela 54 % av svenska befolkningen säger sig inte alls ha någon kunskap om dem samtidigt som endast cirka 20 % av de tillfrågade kunde räkna upp några av förmånerna i kollektivavtalen.

- Dessa försäkringar är unika på det sättet att de börjar gälla direkt när du tecknar dem och på så sätt har vi lyckats bygga upp ett stort kollektiv som bidrar till att avgifterna är låga, säger Thomas och uppmanar alla arbetsgivare att faktiskt informera sin medarbetare om vilken löneförmån försäkringen faktiskt innebär.

tony gratland

Tony Gratland, Volvo

-Det är alltid bra med repetition inom detta ämne. Även intressanta att se hur folkets kunskap inom ämnet skulle kunna bli bättre. Där har nog vi som arbetsgivare ett ansvar att tillsammans med facken bli bättre på att informera de anställda, säger Tony Gratland från Volvo som deltog på föreläsningen.

Fler Arbetsgivardagar?

- Vi hoppas och tror att dagen gav mersmak och väckte ett intresse att lära sig mer och att vi kommer få möjlighet att arrangera flera arbetsgivardagar framöver. Förhoppningen är också att de som var på plats kan tipsa andra företagare om att Svenskt Näringsliv, tillsammans med våra arbetsgivarorganisationer, kan hjälpa dem i en regeldjungel som kan verka komplex och komplicerad, säger Karl Hulterström, Svenskt Näringsliv.

Tomas Martinsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kungsörsföretag hjälper vården

CORONAKRISEN Många företag landet över upplever just nu stora bekymmer där efterfrågan störtdykt men utgifter förblivit oförändrade. Västmanland är inget undantag, men det finns också företag där verkligheten är en annan. Ronny Berglund, vd på Packing Kungsör AB, har tack vare en snabb omstrukturering av verksamheten istället fått se en ökad omsättning.
NYHET Publicerad:

Så tycker Östergötlands företag om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. "Min förhoppning är att länets kommuner använder svaren i enkäten för att förbättra det lokala företagsklimatet. Det stärker förutsättningarna för fler jobb, högre skatteintäkter och en mer attraktiv kommun", säger Johan Gustafsson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Bästa och sämsta företagsklimatet finns i Norduppland

FÖRETAGSKLIMAT När företagen sätter betyg på företagsklimatet i Uppsalaregionen får Älvkarleby det högsta och Östhammar det lägsta helhetsbetyget, 3,61 respektive 2,76 på en sexgradig skala.
NYHET Publicerad:

Årets enkätsvar är här

FÖRETAGSKLIMAT Resultatet av Svenskt Näringslivs omfattande undersökning av företagsklimatet i landets kommuner är nu här. Närmare 33000 företagare, varav nästan 1200 i Örebroregionen, har tyckt till om hur de ser på att driva företag i landets 290 kommuner.
NYHET Publicerad:

Sörmländska kommunerna är bra på kontakter med företagen

FÖRETAGSKLIMAT Fem av kommunerna i Sörmland ligger över Sverigesnittet när det kommer till hur företagen upplever det lokala företagsklimatet. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning där företagarna själva betygsätter företagsklimatet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varierade betyg på kommunernas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I drygt 20 år har Svenskt Näringsliv varje år genomfört en stor enkätundersökning för att mäta hur företagare upplever det lokala företagsklimatet i sin kommun. "De kommuner som presterar bäst i vår undersökning är kommuner som jobbat hårt och aktivt i flera år för att förbättra sitt lokala företagsklimat", säger Kristin Lahed.
NYHET Publicerad:

Recotech tuffar på trots Coronakrisen

CORONAKRISEN Recotech AB i Arboga kämpar likt många andra företag just nu mot en pandemi som både förändrat spelregler och möjigheter för våra svenska företag. Bo Martin Tell, VD, berättar att efter 1,5 års inbromsning hade trenden äntligen börjat vända och företaget fick allt fler ordrar. Då slog krisen till och skapade nya hinder.
NYHET Publicerad:

Tuff start för Fagersta Brukshotells nya ägare

CORONAKRISEN Besöksnäringen har drabbats extremt hårt av coronakrisen och för Jennifer Troëng Johansson som tillsammans med sin man Robert Troëng Johansson vid årsskiftet tog över Fagersta Brukshotell har starten varit minst sagt turbulent.
NYHET Publicerad:

Nytt samarbete mellan näringsliv och vården

CORONAKRISEN Saab har sedan i mitten på mars månad bestämt sig för att hjälpa vården under den kris som just nu är över oss. Företaget har bidragit till vården med sin tillverkning av både ansiktsvisir och skyddsförkläden. "Det har varit mycket positivt, både bland våra anställda och såvitt vi kan bedöma också inom vården#, säger Henning Robach, chef för Saabs affärsenhet Barracuda i Gamleby.
NYHET Publicerad:

Länets företag tror på en fortsatt nedgång

KONJUNKTUR En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Örebroregionens företagare beskriver ett läge som i stort ser ut som riket som helhet och bilden är långt ifrån ljus.
NYHET Publicerad:

1900 olika arbetsplatser ställer stora krav på Humana

CORONAKRISEN Humana Assistans med huvudkontor i Örebro är ett av många företag som fått ställa om under coronakrisen. Andreas Westlund som är affärsområdeschef för Humana personlig assistans menar att inte bara offentlig sektor, utan också privata utförare bör kompenseras för extrakostnaderna i virusets spår.
NYHET Publicerad:

Västmanlands företag spår en dyster framtid

KONJUNKTUR Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 64 procent av företagen i Västmanland har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Framtiden ser dyster ut när företagen blickar framåt.
NYHET Publicerad:

Jobb i hemtjänsten räddar Åsas resebyrå

CORONAKRISEN "Nu gäller det att få företaget att överleva. Det kommer att bli en utslagning bland resebyråerna, men när coronakrisen är över har företagen som finns kvar jättemycket att göra", säger Åsa Plantin som i avvaktan på vändningen är timanställd inom hemtjänsten.
NYHET Publicerad:

Tufft läge för östgötska företagare

KONJUNKTUR Östergötland är hårt drabbat av den ekonomiska krisen. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet. "Svaren i panelen visar på vikten av att krisåtgärderna fortsätter och förstärks. Läget är allvarligt ute i företagen och det försämras snabbt", säger Johan Gustafsson Svenskt Näringsliv Östergötland.
NYHET Publicerad:

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många branscher är hårt drabbade av coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.
NYHET Publicerad:

Så här ser företagen i Uppsalaregionen på framtiden

KONJUNKTUR En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Uppsalaregionens företag beskriver ett läge som ser något ljusare ut än riket som helhet, även om bilden är långt ifrån ljus. "Det är viktigt att ta situationen på största allvar, att stötta företagen på alla sätt det är möjligt och hålla noga koll på utvecklingen framöver för att kunna göra mer där det behövs", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Osäkra framtidsutsikter för länets företag

KOMMENTAR Idag släpps vår företagarpanel på regional nivå. Tidigare har vi kallat denna för en konjunkturprognos, men nu handlar det snarare om att göra en analys kring hur företagen kommer att överleva givet hur den svenska regeringen fortsätter att vidta åtgärder för att säkra svenska företag och arbetskraft, samt hur viruset utvecklas, och hur andra länder kommer släppa eller skärpa på restriktioner. Det handlar snarare om att ta fram olika scenarier.
NYHET Publicerad:

EU:s inre marknad avgörande för företagen och jobben

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Karl Hulterström, Svenskt Näringsliv Örebro län.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU är vägen framåt

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västmanland.
NYHET Publicerad:

EU:s grundprinciper måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Johan Gustafsson, Svenskt Näringsliv Östegötland.