LogoLogo
LogoLogo
NYHET29 september 2020

Tydlig arbetslinje viktig för återstarten

I mitten av september återvände våra folkvalda riksdagsledamöter till sitt arbete i riksdagen. Ett arbete som nu måste skifta fokus från kris till återstart, där hela näringslivet kommer igång och fungerar som motorn framåt. Här berättar Elisabeth Svantesson (M) vad hur hon vill återstarta Sverige.

Elisabeth Svantesson (M), riksdagsledamot
Elisabeth Svantesson (M), riksdagsledamotFoto: Jessica Gow / TT

Coronakrisen har slagit brett mot näringslivet och jobben. Nedgången i ekonomin är djup och återhämtningen väntas ta flera år. Nu behövs en rad åtgärder för att stärka svenska företag och lösa de utmaningar som uppstått under krisen. Vilka reformer anser du kan påskynda återstarten och lägga grunden för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige?
Fokus måste nu vara på att snabbt komma tillbaka till arbetslinjen, både för företag och anställda. I längden riskerar sysslolöshet i korttidspermittering och höjd a-kassa leda till högre arbetslöshet. Det gynnar inte Sveriges konkurrenskraft. Jag tror att långsiktiga strukturreformer med sänkt skatt, reformerad arbetsrätt och en tydlig arbetslinje i bidragssystemen kommer att hjälpa återstarten.

Jag tror att långsiktiga strukturreformer med sänkt skatt, reformerad arbetsrätt och en tydlig arbetslinje i bidragssystemen kommer att hjälpa återstarten
Elisabeth Svantesson
Riksdagsledamot

Hur kan du i din roll bidra till att återstarta och utveckla det lokala näringslivet i Örebro län?
Vi moderater, och jag som vice ordförande i finansutskottet, har under hela våren arbetar hårt för att driva regeringen framför oss så att krispaket kunde komma på plats för att rädda jobb och företag i Örebro och runt om i Sverige. I början av sommaren fick exempelvis Moderaterna med sig hela riksdagen på att uppdra åt regeringen att återkomma med särskilt stöd riktat specifikt till de enskilda näringsidkarna. Nyligen, flera månader senare, först efter att vi hotat att köra över regeringen i frågan, lades förslaget äntligen fram. Stödet är retroaktivt och täcker delar av omsättningstappet från och med mars. På samma sätt kommer jag fortsätta att arbeta för att säkra de stöd och åtgärder som krävs för att Örebros företagare ska ta sig igenom krisen.

Idag arbetar färre än fyra av tio svenskar, den lägsta nivån på över 20 år. Vilka åtgärder är viktigast för att fler ska komma i arbete?
Sverige gick in i den här krisen med hög arbetslöshet och många stod långt ifrån arbetsmarknaden redan innan. Därför finns det nu ingen viktigare ekonomisk-politisk uppgift de kommande åren än att få den svenska ekonomin på fötter igen, pressa tillbaka arbetslöshet och se till så att alla som kan jobba gör det. Alla de som blivit arbetslösa under våren behöver få stöd och hjälp med att hitta nytt jobb eller möjlighet att ställa om. Nu måste arbetslinjen återupprättas i bidragssystemen, så att det alltid lönar sig att ta ett arbete. För att fler som invandrat till Sverige ska komma i arbete måste dessutom Sverige införa språkkrav och utbildningsplikt.

En högaktuell fråga, som inte får riskera att bromsa återstarten hos företagen, är den om brottslighet och otrygghet. Enligt Svenskt Näringslivs undersökning kostar brottsligheten de svenska företagen drygt 100 miljarder per år samtidigt som det också minskar incitamenten att driva företag. Hur anser du att företagen bäst kan skyddas mot brott?
En viktig del i detta handlar om att få fler poliser i yttre tjänst ute bland människor och företag för att öka tryggheten på gator och torg. En annan viktig del handlar om att knäcka gängbrottsligheten. Moderaterna har föreslagit en rad åtgärder, som visat sig ha bra effekt i vårt grannland. Danmark har lyckats knäcka sin tidigare mycket omfattande gängkriminalitet. Framgångarna tillskrivs inte minst visitationszoner - en möjlighet för polisen att visitera personer i särskilt beslutade områden för att leta efter vapen.

– Även när det gäller straffen har vi en hel del att göra. Moderaterna vill införa dubblerade straff mot gängkriminella och ta bort straffrabatterna för unga vuxna. Vi vill göra det brottsligt att vara med i och ha samröre med dessa gäng. Och gängkriminella ska kunna avlyssnas och kameraövervakas redan innan de begår brott, för att förhindra dem. Detta gör polisen redan mot terrorister.

– Dessa förslag skulle ha effekt här och nu. Men det viktigaste för att ungdomar i Örebro inte ska halka in på den kriminella banan är tidiga sociala insatser och en aktiv integrationspolitik. Där barn ser sina föräldrar gå till jobbet och hör dem prata svenska. Där de går ut nian med fullständiga betyg och fortsätter vidare till gymnasiet. Där det är tydligt att Sverige är ett land med rättigheter och skyldigheter - men också med möjligheter att skapa sig ett liv och tjäna egna pengar - på laglig väg.

Återstarta SverigeElisabeth Svantesson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist