Kommunala krav försvårar för grävföretag

NYHET Publicerad

UPPHANDLING När kommuner upphandlar grävmaskinstjänster är det vanligt att de ställer krav på vilken erfarenhet som grävmaskinisten ska ha. Ofta är kraven så hårda att det blir omöjligt för företagare att använda sina lärlingar. ”Vi behöver utbilda lärlingar för att skapa tillväxt i branschen men kommunernas krav sätter käppar i hjulet för oss”, säger Per Johansson, Fäldts Grävmaskiner.

grävmaskin

Maskinförarlärlingar behöver arbeta 4 200 grävtimmar innan de får sitt yrkesbevis. Under lärlingsperioden är det viktigt att de får prova på olika typer av grävjobb för att få erfarenhet och bli så mångsidiga som möjligt.

Många kommuner ställer hårda krav när de upphandlar grävmaskinstjänster. Ett vanligt krav gäller vilken erfarenhet som grävmaskinisten ska ha. För företagare som tar in lärlingar ställer detta krav till det när de ska bemanna jobben de fått via offentliga upphandlingar.

Per Johansson på Fäldts Grävmaskiner i Motala har svårt att sysselsätta företagets lärlingar då kommunerna ställer samma hårda krav oavsett jobbets inriktning och svårighetsgrad.

– Vi behöver lärlingar för att säkra tillväxten i vårt företag och i branschen. Vi vill ta ansvar så att de nyutbildade grävmaskinisterna får chans att komma ut i arbetslivet men kommunernas krav försvårar för oss att sysselsätta lärlingarna, säger Per Johansson.

Maskinförarlärlingar behöver arbeta 4 200 grävtimmar innan de får sitt yrkesbevis. Under lärlingsperioden är det viktigt att de får prova på olika typer av grävjobb för att få erfarenhet och bli så mångsidiga som möjligt.

Lärlingar har en nyckelroll i kompetensförsörjningen till branschen men för att utbilda lärlingar får de privata företagen satsa mycket tid och pengar. Därför kan det vara riskfyllt för mindre företag att anställa lärlingar då ungefär var tredje lärling slutar innan de fått yrkesbeviset. Samtidigt kan lärlingar vara det enda sättet för mindre företag att växa, då erfarna maskinisterna är hett eftertraktade och många gånger är det lönen som avgör vilken tjänst de väljer.

Viktigt att anpassa kraven

Per Johansson berättar att de privata företagen ofta har en bättre förståelse och anpassar sina krav efter jobbets karaktär och svårighetsgrad. Han önskar att fler kommuner skulle jobba på samma sätt då det borde ligga i deras intresse att lärlingar anställs och kan användas i arbeten som utförs åt kommunen.

– Jag tycker att kommunerna har ett annat ansvar jämfört med de privata företagen när det gäller att anpassa sina krav så att även lärlingarna kan utföra jobben. Kommunerna borde vara intresserade av att vi sysselsätter lärlingarna så att de inte går arbetslösa, säger Per Johansson. 

­Han efterfrågar också mer dialog med kommunerna och de kommunala bolagen. Han har själv tagit kontakt för att inleda dialog med kommuner men tyvärr finns det kommuner som inte vågar prata med företagen av rädsla att uppfattas som partiska. Men det finns även goda exempel, Linköpings kommun har börjat skicka ut förfrågningsunderlagen på remiss innan de fastställs. På så sätt får företagen chans att ge synpunkter på upphandlingen och kraven som ställs, och kommunerna får ett underlag som är bättre anpassat för marknaden.

Även Linköpings kommunala bolag Tekniska verken har fört dialog med företagen och tagit fram riktlinjer för upphandlingar, bland annat ges företagen möjlighet att sätta ett lägre timpris på lärlingar jämfört med erfarna maskinister. Det har medfört att företagen kan använda lärlingarna i jobb åt Tekniska verken.

– Det är mycket positivt att kommuner och kommunala bolag pratar med oss företagare för att förbättra upphandlingarna. Om de tar tillvara på våra synpunkter och vår erfarenhet så får de troligtvis in fler och bättre anbud, säger Per Johansson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.