NYHET12 januari 2022

Kommunerna måste ta hjälp av företagen i trygghetsarbetet

De senaste åren har brott och otrygghet dominerat den politiska debatten och rankas numera som en av de frågor som är viktigast för väljarna. Kriminaliteten har blivit ett växande samhällsproblem som i allt högre utsträckning kommit att påverka människors vardag. Vi nås dagligen av nyhetsrubriker om våldsbrott, skjutningar och hur den organiserade brottsligheten breder ut sig också här i Östergötland.

Brottsligheten kostar de svenska företagen ca 100 miljarder kronor varje år.Foto: TT Bild

Även för länets företag har brott och otrygghet blivit ett allt större problem. I en företagares vardag handlar det inte främst om skjutningar och gängkriminalitet utan om sådant som stölder, inbrott och skadegörelser, en mängdbrottslighet som tenderar att glömmas bort och prioriteras ner men som i hög utsträckning påverkar företagens möjligheter att utvecklas, växa och anställa fler. 

Brottsligheten har kommit att bli ett av de största hoten mot företagandet i Sverige. I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet uppger 22 procent av företagen i länet att de påverkas negativt av brott och otrygghet. De närmare 1 500 svarande företagen i Östergötland är överens om att minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för att förbättra företagsklimatet i just sin kommun. 

Cirka 100 miljarder kronor kostar det varje år svenska företag att drabbas av kriminalitet och på olika sätt skydda sin verksamhet och personal mot brott och otrygghet. Den bristande säkerheten och tryggheten har inneburit att företag själva måste avsätta stora summor för egna säkerhetslösningar. Företagare vittnar om en bristande tilltro till att samhället och polisen kan ge det stöd och skydd som behövs. En känsla som tyvärr är befogad då undersökningar visar att de lokala brottsförebyggande åtgärder som polis och kommun gemensamt ansvarar för sällan är riktade mot företagen och deras trygghet. 

Utgångspunkten i ett träffsäkert brottsförebyggande arbete är en tydlig lägesbild över brott och otrygghet i den egna kommunen. Under lång tid har näringslivet varit en bortglömd part i denna lägesbild. De nationella trygghetsundersökningar som genomförs omfattar inte näringslivet. Lokala medborgardialoger och kompletterande enkäter för att kartlägga brott och otrygghet i länets kommuner inkluderar generellt inte heller näringslivet.

För att lyfta fram näringslivets potential och hjälpa kommuner och polis att inkludera företagen mer i det brottsförebyggande arbetet har vi nu tillsammans med Brottsförebyggande rådet - Brå, Polisen och Länsstyrelserna i Sverige tagit fram en vägledning med fokus på näringslivet. Vår förhoppning är att det skall inspirera kommuner och polis till ett förstärkt brottsförebyggande arbete där näringslivets behov och engagemang tas om hand. Företag ska inte behöva vara ensamma i sin utsatthet och otrygghet. Lokala trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder måste även hjälpa företagare, arbetsplatser och anställda till en tryggare och säkrare vardag.

Guider för bättre företagsklimatBrottslighetLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist