NYHET31 maj 2022

Östergötland kan bättre

I veckan publicerar Svenskt Näringsliv resultatet från årets undersökning av det lokala företagsklimatet. Östergötlands företag sysselsätter idag 142 700 personer som tillsammans skapar 40,8 miljarder kronor i skatteintäkter.

Särskilt bekymmersamt är företagsklimatet i Norrköping som får sämst betyg i länet.Foto: Mostphotos

1400 företag runt om i Östergötland har gett sin syn på det lokala företagsklimatet. På vissa håll fungerar det bättre än på andra och många kommuner arbetar hårt med att förbättra företagsklimatet men resultatet skulle kunna vara ännu bättre. Jag är övertygad om att Östergötland kan bättre.

”Att förbättra företagsklimatet kräver målmedvetet och långsiktigt arbete som grundar sig på insikten om att näringslivets villkor är en angelägenhet för oss alla”, skriver Johan Olsson.

Det sammanfattande omdömet för länet ligger på samma nivå som förra året, 3,3 på en sexgradig skala. Strax under sverigesnittet. Bäst bland kommunerna i länet hamnar Ydre där betyget är 4,2 och sämst hamnar Norrköping där betyget är 2,7.

Särskilt bekymmersamt är företagsklimatet i Norrköping. Som en av länets stora kommuner är det viktigt att företagsklimatet är gott. Den andra stora kommunen, Linköping, är den av de tio största kommunerna i landet som får bäst resultat, medan Norrköping tyvärr hamnar i sist av landets tio största kommuner. Men jag vet att Norrköping vill mer. Förhoppningsvis kan företagsklimatet förbättras framöver.

Efter Ydre så har Vadstena och Mjölby det högsta sammanfattande omdömet. Kinda är den kommun som förbättras sig mest.

När det kommer till de enskilda enkätfrågorna så ger företagen lägst betyg till kommunernas upphandling och till tillgången på relevant kompetens. Faktum är att inte i någon av länets kommuner kommer tillgången till relevant kompetens upp i ett högre betyg än ett högre betyg än 2,9 på en den sexgradiga skalan. Att företagen hittar medarbetare med rätt kompetens är en förutsättning för att företagen ska kunna växa och utvecklas.

Om det lokala näringslivet i en kommun kan anställa 10 nya personer motsvarar det skatteintäkter som täcker kostnaderna för en hel förskoleklass eller sex nya undersköterskor, vilket tydligt illustrerar vikten av ett gott klimat för företagande.

De frågor som Östergötlands företagare ser som mest prioriterade för att företagsklimatet ska förbättras är följande:

  • En bättre dialog med kommunen. En tät dialog med det lokala näringslivet är avgörande för att kommunen ska förstå vilka utmaningar och problem som företagare hanterar i sin verksamhet och för att förstå vad kommunen kan göra.
  • Att kommunernas beslutsfattare visar bättre förståelse för företagande. Näringslivet är motorn i landets välstånd och välfärd. Utan goda förutsättningar för företagande uteblir satsningar på skola, vård och omsorg. Näringslivets villkor måste därför ses som ett allmänintresse.
  • Att brottsligheten bekämpas och att trygghet upprätthålls. Enligt siffror från Svenskt Näringsliv (2022) kostar brottsligheten mot företagen i Östergötland nästan 4 miljarder årligen bara i direkta kostnader. Det lokala näringslivet måste involveras i kommunernas arbete för att bistå med förståelse för den brottslighet som riktar sig mot företag.
  • Snabbare handläggning. Snabb handläggning kan förverkliga företagsdrömmar. Med serviceinriktade handläggare som ger råd och vägledning till företagare genom olika tillståndsprocesser kan handläggningstiden snabbas upp betydligt.
  • Mer byggbar mark för verksamheter. Genom det kommunala planmonopolet har kommunerna mycket att säga till om när det kommer till hur mark tas i anspråk. Att kommunerna har en öppen attityd till att upplåta mark på så sätt som näringslivet föreslår är centralt för ett gott lokalt företagsklimat.

Under de år som Svenskt Näringsliv har kartlagt landets lokala företagsklimat har vi sett att det är möjligt att skapa ett attraktivt företagsklimat. Men det kräver ett målmedvetet och långsiktigt arbete som grundar sig på insikten om att näringslivets villkor är en angelägenhet för oss alla. Det spelar helt enkelt roll hur en kommun jobbar med företagsklimatet.

Läs mer på foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Skriven avJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist