NYHET6 april 2022

Undanröj alla hinder för att hjälpa

Många företag vill hjälpa till i den akuta flyktingsituationen, men upptäcker att det fortfarande finns byråkrati och regler som försvårar. 

”Om myndigheter och kommuner nu gör rätt saker snabbt finns goda möjligheter att företagen att fixa jobben”, skriver Johan Olsson tf regionchef Svenskt Näringsliv Östergötland.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Det har nu gått mer än en månad sedan den fasansfulla invasionen av Ukraina inleddes. Av de många människor som är på flykt har en del sökt sin fristad hos oss i Sverige. Erfarenheten av tidigare flyktingströmmar borde ha lärt oss vikten av att snabbt kunna lotsa in människor i samhället. Många företag står redo att hjälpa till med det som de är bäst på, men även denna gång får vi in många rapporter om byråkrati och regler som sätter hinder.

Det handlar exempelvis om att den som vill hyra ut sina lokaler till ukrainska flyktingar riskerar att drabbas av en skattesmäll, på grund av en gammal momsregel. Lokaler som hade kunnat användas står tomma i väntan på nya besked.

I teorin kan den som flytt från Ukraina börja jobba från dag ett, men i praktiken är det svårare. 

Den största nyttan företagen kan göra är att hjälpa de flyktingar som kan att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Det är inte bara bra för flyktingarna själva. Svårigheterna att hitta personal med rätt kompetens är att av de största problemen för näringslivet. Det får konsekvenser i form av att produktionen minskar, investeringar skjuts på framtiden och att arbetslösheten blir hög.

I teorin kan den som flytt från Ukraina börja jobba från dag ett, men i praktiken är det svårare. Det handlar inte bara om byråkratiska detaljer som att registrera sig hos Migrationsverket och få samordningsnummer, något som tar allt längre tid. Det handlar också om praktiska saker som att ordna boende, barnomsorg och skola, med mera, innan det blir möjligt att kunna arbeta.

De östgötska företagen behöver rekrytera och med rätt förutsättningar så skulle många av de som nu flyr från Ukraina till Sverige snabbt kunna skaffa sig ett jobb. Att få hela processen att gå så snabbt och smidigt som möjligt är avgörande, både för flyktingarnas framtid och för vår egen. Om myndigheter och kommuner nu gör rätt saker snabbt finns goda möjligheter att företagen att fixa jobben.

Rysslands anfallskrig mot UkrainaRegelkrångel
Skriven avJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist