Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 januari 2021

Bättre upphandlingar kan mildra krisen 

Offentliga upphandlingar får bottenbetyg i de flesta svenska kommuner. Potentialen för förbättring är stor, och skulle gynna både företag och välfärd. 

”Vi har under hela krisen betonat vikten av att offentliga aktörer gör sitt yttersta för att möjliggöra en snabb återstart av ekonomin”, säger Carina Centrén.

Pandemiåret 2020 innebar ett skarpt fall för många företag och flera branscher har fått uppleva ett nästintill totalt stopp på efterfrågan. När efterfrågan sjunker har det offentliga möjlighet att vara en stabil kund. Den offentliga sektorn kan hålla efterfrågan uppe genom att tidigarelägga planerade investeringar, underhållsåtgärder och offentliga inköp. 

Carina Centrén
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Vi har under hela krisen betonat vikten av att offentliga aktörer gör sitt yttersta för att möjliggöra en snabb återstart av ekonomin. Bättre upphandlingar kan vara en viktig del. Genom att större upphandlingar delas upp i mindre, genom att förenkla upphandlingsdokumenten och minska administrationen kan kommunerna bidra till att fler företag har möjligheter att bli leverantörer. För företag i kris kan det vara helt avgörande, säger Carina Centrén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne. 

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet får upphandling bottenbetyg i majoriteten av kommunerna. Skåne är inget undantag, kommunal upphandling får lägst betyg i 19 av länets 33 kommuner. Varje år görs offentliga inköp för 800 miljarder kronor, merparten av kommuner och kommunala bolag. Vinsterna är stora om processen kan förbättras. 

Siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel visar tyvärr att inga större förändringar skett under 2020. Exempelvis anger bara 1 procent av företagen i Skåne att upphandlingsdokumentet förenklats i hög utsträckning, medan 32 procent uppger att de inte märkt någon skillnad alls. Merparten av företagen svarar att de saknar uppfattning. Inte heller har företagen märkt av att upphandlingar tidigarelagts, delats upp eller att administrationen minskat. 

– Det här är en signal från företagen att kommunerna inte tagit tillfället i akt att förbättra i sina processer, säger Carina Centrén. 

En positiv utveckling är att antalet anbud per upphandling ökat, från 4,3 till 4,5 i genomsnitt. Men fortfarande är det många upphandlingar som saknar konkurrens. I var femte upphandling inkom bara ett bud. 

Nästan hälften, 49 procent, av företagen i företagarpanelen svarar att de någon gång deltagit i en offentlig upphandling. Det är en stor andel, men potentialen är större. 44 procent svarar att de någon gång funderat på att delta i en offentlig upphandling men avstått. Den vanligaste anledningen är att administrationen hade blivit för omfattande, följt av att upphandlingen i allt för stor utsträckning fokuserat på lägsta pris i stället för kvalité. 

– Det senaste året har satt djupa spår hos företagen men också i de offentliga finanserna. Det kommer krävas allt större effektiviseringar och kostnadsmedvetenhet för att upprätthålla nivån på välfärden, säger Carina Centrén. 

Svenskt Näringsliv har i en rapport från 2019 gjort beräkningar på att offentlig sektor kan spara mellan 70–100 miljarder kr genom att bilda effektivare inköpsorganisationer, där kategoristyrning är en bärande del, och genom att tillföra högre kompetens i förvaltningarna. Att det offentliga fortsätter att arbeta mot att förbättra upphandlingsprocessen gynnar därmed inte bara leverantörerna utan i stor grad även den egna verksamheten och i slutändan skattebetalarnas pengar.  

Återstarta SverigeOffentlig upphandlingLokalt Företagsklimat
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist